Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meer containers, met of zonder Doel?

Share

foto: RC

Toen de Raad van State de plannen van de Vlaamse deelregering vernietigde leek het polderdorp Doel even gered. Daarna werd de procedure ‘Complexe Projecten’  ontwikkeld.
De bedoeling van het Complex Project dat Doel aanbelangt is om de capaciteit aan containeroverslag te verhogen van 15 naar 18 tot 21 miljoen containers per jaar. De procedure kijkt daarbij  ook naar alternatieven.

Maar is Doel nu gered? Waarschijnlijk ligt er dit jaar een nieuw plan op tafel, met of zonder Doel.

“Er werden 8 alternatieven onderzocht”, legt Doel-bewoner Denis Malcorps uit. “Bij vier van die alternatieven kan Doel blijven bestaan. In drie alternatieven komt er een (Saeftinghe-)dok  waar Doel nu ligt. ”

“Havenbestuurder Eddy Bruyninckx  verdeelt vlak  voor zijn afscheid het  Delwaidedok nog snel onder tankparkuitbaters. Daarna wordt bestuurder bij Sea-Invest, één van de firma’s.”

Maar de keuze voor de redding van Doel is daarmee nog niet gemaakt. Denis Malcorps: “Het is mogelijk om Doel te sparen en bijvoorbeeld de Noordzee- en Europaterminal uit te breiden. Maar als men dat doet dan  raakt men aan beschermde natuur, slikken en schorren, dus dat heeft ook nadelen. Een inbreidingscenario met de optimalisering van het Deurganckdok is ook mogelijk.  Bovendien zijn er eigenlijk meer dan acht scenario’s mogelijk door de combinatie van elementen van de verschillende alternatieven. Dat is trouwens ook wat er waarschijnlijk zal gebeuren. “.

RC, data: statistisch jaarboekHet havenbedrijf heeft haar keuze echter al gemaakt. Denis Malcorps; “Het havenbedrijf en de rederijen blijven kiezen voor het Saeftingedok, ondanks alle andere alternatieven die op tafel liggen. De enige reden daarvoor is het feit dat containerbehandelaar MSC verder wil uitbreiden aan of rond het Deurganckdok (op linkeroever). MSC verhuisde een paar jaar geleden van rechterover naar het Deurganckdok. De rederijen beweren dat de schepen te groot geworden zijn om nog containerterminals te ontwikkelen op rechteroever, want daar zit men achter sluizen. (Het Deurganckdok is een getijdendok dat rechtstreek op de Schelde uitkomt.). Maar tot twee jaar geleden kon dat blijkbaar wel en toen waren er ook al grote schepen.  Wij twijfelen aan de geloofwaardigheid van die bewering maar de Vlaamse regering heeft ook al gezegd geen nieuwe terminal te bouwen achter de sluizen (op rechteroever). achter de sluizen. ”

“Bruyninckx heeft dus een volledig functionerende containerterminal toegewezen aan tankterminal operatoren en nu gaat de haven op zoek gaan naar ruimte voor containers.”

“Interessant is ook dat voormalig havenbestuurder Eddy Bruyninckx op het einde van zijn mandaat de volledige MSC-kaai van het Delwaidedok op rechteroever nog snel verdeeld heeft onder een aantal spelers,  vooral tankterminals. Eén ervan is Sea-Invest met de Sea-Tank terminal. Kort daarna  komt Bruyninckx in de raad van bestuur van Sea-Invest. Toevalligeheden…”

“Maar Bruyninckx heeft dus een volledig functionerende containerterminal toegewezen aan tankterminal operatoren en daarna moet de haven op zoek gaan naar ruimte voor containers. Er was plaats voor die tanks op rechteroever en op linkeroever aan de waaslandhaven, daarvoor moet geen containerkader omgevormd worden. Maar ondertussen is dit dus gebeurd. Er is een stuk aan het dok waar momenteel droge bulk wordt verhandeld en daar zou wel nog een containerterminal kunnen komen. Eén van de scenario’s voorziet om dat te doen en een nieuwe sluis aan te leggen aan het Delwaidedok, maar het ziet ernaar uit dat de regering die optie gaat verwerpen. ”

wikipedia Michiel1972 +RC

Naast  de vraag over wat er met Doel gaat gebeuren is de stijgende containertrafiek vooral relevant voor de mobiliteit rond Antwerpen. “Het Antwerps Havenbedrijf is zeer enthousiast dat de containertrafiek snel toeneemt, maar je moet de containers ook  naar de haven krijgen en er weer van weg halen. Alles zit nu al vast en de impact van zes miljjeon extra containers die men wil aantrekken is gigantisch en er is geen adequate oplossing voor om dit op te vangen .In de studies verwijst men naar Oosterweel, Toekomstverbond maar er zijn toch nog grote vraagtekens.

Links:
– Synthese nota Complex Project Containerbehandelings capaciteit Havengebied Antwerpen (CP ECA)
Statistisch Jaarboek Haven Antwerpen 2017
De alternatieven

0 Comments on “Meer containers, met of zonder Doel?”

Leave a Comment