Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

CO2 emissiehandel begint iets op te leveren

Share

Het Europees emissiehandelsysteem leverde België sedert 2013 al een miljard € op. Bovendien stegen de inkomsten in 2018 alleen tot bijna 400 miljoen €, dankzij de hogere marktprijs voor CO2.  Het geld wordt ook gebruikt voor groene investeringen. Toch ziet Benjamin Clarysse van BBL nog ruimte voor verbetering. Waarom kreeg bijvoorbeeld Exxon jaarlijks een miljoen van het klimaatgeld?

Grote industriële uitstoters van broeikasgassen moeten hun emissies jaarlijks rapporteren en voor een deel van die emissies moeten ze uitstootrechten kopen binnen een Europees systeem, EU ETS. Het geld van die aankoop gaat dan naar staten die het dan moeten gebruiken voor klimaatactie.

Een belangrijk deel van de uitstootrechten wordt gratis uitgedeeld, vooral an bedrijven die moeten concurreren met bedrijven gevestigd in landen waar broekasgassen kosteloos mogen uitgestoten worden. Zo krijgt de petrochemie haar uitstootrechten grotendeels gratis. De elektriciteitsproducenten daarentegen moeten wel betalen voor hun uitstoot.

De grote Belgische emitoren stoten samen jaarlijk ongeveer 45 miljoen ton CO2 uit. De cijfers tonen aan dat op 20 tot 25 miljoen ton daarvan uitstootrechten betaald werden. (Bronnen: europa.eu en klimaat.be).

Belgische industriële CO2 emissies

Dat de opbrengst in 2018 steeg tot bijna 400 miljoen € heeft alles te maken met de gestegen marktprijs. Die ging van 6€ per ton CO2 gemiddeld tot 2017 naar 15 € per ton in 2018. (bron eerste grafiek:  klimaat.be)

De opbrengst gaat terug naar de staten die het geld dan moeten investeren in maatregels om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. “Er is nog veel ruimte voor vermindering van de CO2 uitstoot”, aldus benjamin Clarysse, “zeker bij de gezinnen, maar ook bij de industrie”.

De inkomsten uit het emissiehandelsysteem stijgen en worden inderdaad gebruikt. Dat is positief, maar toch zijn er enkele bemerkingen vanuit de milieubeweging. Clarysse: “Het plafond voor de uistoot van CO2 van de gezamenlijke Europese industrie zou wat sneller moeten dalen. Dat zal de prijs doen stijgen en de bedrijven aanzetten om maatregels door te voeren. De prijs te te lang te laag geweest.”

“Vlaanderen heeft er voor gekozen om ook steun te geven aan de grote uitstoters. Zo brachten we in 2017 uit dat Vlaanderen jaarlijks tot één miljoen € uit de pot van emissierechten  geeft aan ExxonMobil. Dat is vier maal meer dan wat ExxonMobil zelf betaalde aan uitstootrechten. Dit is niet meer te verantwoorden. We moeten de voorlopers steunen, niet de fossiele bedrijven.”

0 Comments on “CO2 emissiehandel begint iets op te leveren”

Leave a Comment