Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Michael Freilich gaat in de politiek. “De maskers vallen af”

Share

Michael Freilich, redacteur van de publicatie en website  ‘Joods Actueel’ zal bij de komende verkiezingen opkomen voor N-VA. Op de aankondiging volgde een respons van ‘een Andere Joodse Stem‘ (EAJS).

We hebben Yael Brakin van EAJS in de studio.

“We zijn heel blij dat Freilich uit de kast kwam en nu openlijk aan politiek doet in plaats van zich te verschuilen achter zogezegde journalistiek die op niets trekt.”

“We zijn niet verbaasd: Toen hij CD&V stokken tussen de wielen stak bij de gemeenteraadsverkiezingen was het  al  duidelijk dat hij voor N-VA had gekozen. “

Yael Brakin: “Wij zien ‘Joods Actueel’ niet als dé stem van de Joodse gemeenschap, misschien wel als de stem van een deel ervan. Er zijn veel verschillende strekkingen en meningen binnen het Jodendom. Freilich promoot zichzelf als liberaal maar ‘Joods Actueel’ vertegenwoordigt enkel de  conservatieve kant van het spectrum. Het zelfverklaard liberalisme van Freilich is mogelijks een economisch liberalisme maar zeker geen maatschappelijk liberalisme. Zijn kandidatuur voor de N-VA betekent dat hij de verschillende strekkingen binnen de Joodse gemeenschap niet kan vertegenwoordigen. Het is zijn goed recht om bij gelijk welke partij toe te treden en wij wensen hem succes,  maar hij is niet de vertegenwoordiger van de Antwerpse Joden. Hij werd door geen enkele instantie daarvoor verkozen.”

Radio Centraal: Maar claimt hij wel het woordvoerderschap? Zijn het niet de media die hem die rol gegeven hebben?
Y.B.: “Het is een samenspel van Freilich met de media. Vandaag zegt hij in de Gazet van Antwerpen dat hij niet alleen de Antwerpse Joden wil vertegenwoordigen maar  ook de rest van de vlamingen. Hij denkt dus dat hij de Antwerpse Joden al in zijn zak heeft. Freilich is binnen de Joodse gemeenschap polariserend en dat is onaanvaardbaar. Hij laat nu uitschijnen alleen de vlaamse Joden te verdedigen. De franstalige Joden in Brussel spreken een andere taal, zijn progressief en dus tegen de staat Israël. “

“Hij pronkt met een vriendschap met een Marokkaan hier en daar maar verder ziet hij zichzelf en zijn partij als erfgenamen van de Verlichting, tegenover de Islam. Hij banaliseert de toetand in Gaza en geeft kritiek op de vluchtelingen uit Gaza. Ook Bart De Wever had het enkel over ‘alleenstaande mannen uit Gaza’ terwijl twee miljoen mensen in Gaza in erbarmelijke omstandigheden leven.”

“Freilich is binnen de Joodse gemeenschap polariserend en dat is onaanvaardbaar.”

“In ‘Joods Actueel’ viel Freilich Een Andere Joodse Stem aan omdat we samen met Syrische vluchtelingen Elcker Ik de Kristalnacht herdachten. Uit hun berichtgeving was duidelijk dat niemand van ‘Joods Actueel’ het evenement had bijgewoond, maar er was dus wel kritiek. Freilich viel Anya Topolski van EAJS  persoonlijk aan en ook Brigitte Herremans die mensen jaren naar Israël en Palestina begeleid heeft. Hij is Liberaal als het hem uitkomt maar au fond is hij gewoon een rechtse politicus. Dat is zijn recht maar hij moet zich niet voordoen alsof hij iets anders is.”

R.C.: Michael Freilich viel ook de Joodse kandidate voor CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 aan, Rezi Friedman. Zij is de dochter van Moshe Friedman. Wij kregen de  indruk dat de aanval ingegeven was door de kritiek van de vader op Israël. Is Moshe Friedman inderdaad kritisch op Israel?
Y.B.: “Hij behoort tot een kleine groepering binnen de Joodse gemeenschap die antizionistisch is.”

RC: In zijn berichtgeven over Friedman volgde Freilich twee strategieën: enerzijds poneerde Freilich dat Friedman zichzelf en zijn familie buiten de Joodse gemeenschap had gesteld, met de kop ‘Joodse gemeenschap reageert verbaasd op nieuwe CD&V kandidate, Rezi Friedman‘. Was U verbaasd van de kandidatuur van Rezi Friedman?
Y.B.: “Neen. Ik was niet verbaasd en ik vind het altijd goed dat Joden deelnemen aan het politiek gebeuren, waar dan ook. Waar men leeft moet kunnen deelnemen aan het politiek spel.”

“Michael Freilich noemt zichzelf liberaal maar  is enkel Liberaal als het hem uitkomt. Au fond is hij gewoon een rechtse politicus.”

R.C.: Anderzijds ging Freilich nog verder met een persoonlijk lastercampagne waarbij geïnsinueerd werd dat de vader van Rezi Friedman de minnaar zou zijn van een Marokkaanse vrouw  die door de staatsveiligheid het land uitgezet is. (Freilich vergeleek Friedman ook met het fascistisch kopstuk Philip De Winter, nvdr).
Y.B.: “Diezelfde Michaël Freilich gaat met J(oh)an Jambon, die destijds nog het Vlaams Blok heeft helpen opstarten in Brasschaat, naar Israël om allerlei high tech militaire aparatuur te kopen. Dus Freilich heeft banden met rechtse politici  die een militaristische visie op de samenleving hebben, in plaats van te streven naar een diverse en inclusieve maatschappij.“
“Wij vinden het goed dat Freilich kleur bekent en uit zijn rol treedt van zogezegd journalist voor ‘Joods Actueel’, waarbij hij zogezegd de ganse Joodse gemeenschap vertegenwoordigt.  Wij van Een Andere Joodse Stem zijn eerder links en houden niet van het discours Freilich en zijn partij.”

R.C: Zouden we kunnen zeggen dat de Joodse gemeenschap verbaasd reageert op de kandidatuur van Michaël Freilich?
Y.B.: “Neen, we zijn niet verbaasd. Helemaal niet. Toen hij CD&V stokken tussen de wielen stak bij de gemeenteraadsverkiezingen was het  heel duidelijk dat hij voor N-VA had gekozen. “

R.C.: Twee jaar geleden interviewde Michaël Freilich van Emmanuel Stein van Een Andere Joode Stem waarbij hij al snel in de aanval ging omdat EAJS zich zou associëren met (pro-Palestijnse) organisaties die alle Joden in Israël zouden willen van kant maken of verdrijven.  Is het niet moeilijk om daar tegenin te gaan?
Y.B.: “Helemaal niet want dit is gewoon een lastercampagne. ‘Joods Actueel’ heeft de middelen om die campagne te blijven voeren maar wij blijven ook onze mening verspreiden.  Juist daarom waren we deze week heel blij dat Freilich uit de kast kwam en nu openlijk aan politiek doet in plaats van zich te verschuilen achter zogezegde journalistiek die op niets trekt. Hij is geen vijand van ons maar wij hebben andere indeeën. Wij zijn een groep Joden verspreid over gans Vlaanderen en wij willen aan de pers laten weten   dat hij niet langer kan uitgenodigd worden telkens als er iets rond de Joodse gemeenschap gebeurt. Wij zijn er ook. Wij vertegenwoordigen ook niet iedereen, maar wel een deel dat ook mag gehoord worden.”

R.C.: Wie vertegenwoordigt dan de Joods Gemeenschap?
Y.B. “ Dé vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap bestaat niet. Men zegt soms ‘twee joden, vier meningen’ en dat is ok. Hoe breder de gedachte, hoe breder in de maatschappij kan geleefd worden. EAJS is een pluralistische beweging. We hebben ons verenigd en wij zeggen ‘wij zijn er ook’.”

R.C.: We krijgen de indruk dat voor Freilich vooral de houding ten opzichte van Israël telt, en meer specifiek de houding tegenover het rechts tot extreem rechts regime  dat er nu aan de macht is.  Het lijkt er toch op dat Freilich aanvalt telkens als er kritiek geuit wordt op Israël.
Y.B.:  “EAJS heeft een heel duidelijke, en andere houding tegenover Israël, maar onze meningsverschillen gaan niet alleen over Israël. Laat me corrigeren, het gaat niet over Israël, maar over het regime in Israël, van de meest rechtse regering die er ooit geweest is. Freilich verdedigt die regering alsof gans Israel dezelfde mening is toegedaan als Likoed en de partijen rechts ervan. “

R.C.: Als er een manifestatie voor de Palestijnse zaak doogaat in Antwerpen wordt al snel gezegd dat men het probleem vanuit het Midden-Oosten niet mag exporteren. Doet Freilich dat ook niet?
Y.B.: “ Ik ben zelf in Israël geboren en opgegroeid, heb de Israëlische nationaliteit. Mijn dochters ook. Wij leven hier al tientallen jaren.  Het is het recht van iedereen om over Israël te spreken, of over de VS of over Sjangai. Alle Joden hebben banden met de staat Israël, we hebben er allemaal familie, dus is het normaal dat we erover praten.”

” Niemand weet wat er met mijn echtergebleven familie in Oekraïne gebeurd is. Waarschijnlijk vermoord door Stalin. Dat maakt mij een zionist.”

R.C.: Zou het niet helpen moest Freilich zijn mond houden over het Midden-Oosten en niet iedereen aanvallen die er een mening over heeft?
Y.B.: “ Het is spijtig dat hij mensen met een mening aanvalt. Iedereen heeft een mening en mag die uiten. We kunnen er beter met elkaar over praten. Maar ook als het over Israël gaat doet Freilich zich voor als de unieke spreekbuis. Neen, hij is op zijn best de spreekbuis van de Likoedpartij. “

R.C.: Wat is uw houding naar het huidig beleid in Israël en Israël in het algemeen? WE hebben enkele jaren geleden met Breaking de Silence gesproken, de organisatie van voormalige Israelische soldaten die zeer kritisch is op het Israëlisch beleid maar terzelfdertijd zegt dat ze zionistisch is.
Y.B.: “Ik ben ook zionist. Mijn vier grootouders zijn uit Oekraïne gevlucht in 1911. Van de familie die gebleven is weten we niets meer, die is gewoon verdwenen. We weten niet door wie ze vermoord zijn, waarschijnlijk door Stalin. Dat maakt mij een zionist. Mijn ouders zijn in Israël geboren, ik ook en ik blijf er naartoe gaan. Maar dat wil niet zeggen dat ik akkoord ga met de Israëliche politiek tegenover de Arabieren. Het militaristisch gedachtengoed is jammer genoeg algemeen aanvaard in Israël en er heerst een gevoel dat we verloren zijn zonder het leger.”
“Ik heb ook kritiek op de Arabische leiders. Maar Israël is de Oslo vredesakkoorden stelselmatig aan het ondergraven. Als het zo verder gaat zal er maar één staat overblijven en dat is zeer slecht voor Israël omdat de Joden binnen Israël een minderheid zullen uitmaken van een ééngemaakt land met de Palestijnen van de bezette gebieden (en Gaza). Israël zal dan een apartheidsstaat moeten worden willen de Joden hun meerderheid behouden.”
“Dit alles is helemaal niets bijzonder, of radicaal links,  want veel Israëli’s denken er ook zo over.   Ik hoorde de afgelopen weel nog dat 79% van de Israëli’s Netanjahoe weg willen.”

“De neergang van de Israëlische samenleving is niet het gevolg van de militarisering maar van het ultraliberaal regime dat er heerst.”

R.C: Maar misschien komt dat vooral door de corruptieschandalen. Ik hoor toch dat het beleid, met de (apartheids)muur (gesteund wordt).
Y.B.: “ Niet alleen de corruptieschandalen. De gezondheidszorg in Israël is aan het ineenstorten, het onderwijs is aan het ineenstorten… Israël staat op de laatste plaats van alle geïndustrialiseerde landen als het over armoede gaat.“

R.C.: Zegt u nu dat er een identitair beleid wordt gevoerd om een economisch zeer rechts afbraakbeleid te verantwoorden? Een fenomeen waarvan we ook symptomen zien in Europa?
Y.B.: “Absoluut. En in Israël is het erger dan hier in Europa. De neergang is niet het gevolg van de militarisering maar van het ultraliberaal regime dat er heerst. Het neoliberaal discours waait eerst over van de VSA naar Israël en dan komt het naar Europa. De privatisering, gepaard met monopolies van grote bedrijven. Daardoor liggen de prijzen in Israël 25% hoger dan in de rest van de geïndustrialiseerde landen, terwijl de lonen op een minimum staan. “

R.C.: Over welke sectoren gaat het dan?
Y.B.: ”Telecom bijvoorbeeld. Maar ook de gassector. Er is veel gas ontdekt voor de kust van Israël. Noble Energy en Israëlische tycoons hebben prijzen vastgelegd to tweeënhalf keer boven de Europese marktprijs liggen. (De verantwoording van de hoge prijs  lijkt, ook hier, de nationale onafhankelijkheid en veiligheid te zijn, nvdr). Dat zorgt voor een verdere verarming in de Israëlische maatschappij.“

0 Comments on “Michael Freilich gaat in de politiek. “De maskers vallen af””

Leave a Comment