Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Mobiliteit: “Als iedereen een elektrische auto koopt, gaan we er ook niet geraken”

Share

Bron: Europa.eu

Een studie van Greenpeace bekijkt hoe de transportsector klimaatneutraal kan gemaakt worden tegen 2040. “Technologie is een belangrijk deel van de oplossing maar er is meer nodig…”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace.

De transportsector vertegenwoordigt ondertussen al 22% van de volledige broeikasgasuitstoot. Terwijl de totale Belgische uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 tot 2013 met 18% daalde (sedert 2013 wordt er inderdaad geen stijging meer genoteerd), steeg de uitstoot van de transportsector met 28%.

De voorstellen om de sector klimaatneutraal te krijgen tegen 2040 zijn dan ook drastisch. Zo kunnen volgens Greenpeace vanaf 2028 geen voertuigen met verbrandingsmotoren meer verkocht worden, ook geen hybride modellen. En alle bestaande voertuigen met conventionele motoren moeten letterlijk van de baan tegen 2040.

Bron: Eurostat

Maar Greenpeace benadrukt ook dat de oplossing niet zuiver technisch is. De nood aan groene elektriciteit zal enorm zijn, en om die om vraag beheersbaar te houden is het belangrijk dat de vraag naar mobiliteit beperkt wordt. “We hebben die hernieuwbare energie ook nodig in andere sectoren, zoals de industrie, en als  iedereen een elektrische auto koopt zullen we er  niet geraken. Bovendien lossen we zo het probleem van files en het ruimtegebruik niet op.”

“Op Vlaams niveau is het mobiliteitsbeleid om van te huilen. We zijn al bijna tien jaar bezig met een mobiliteitsvisie 2020 en er werd niets gerealiseerd. Nu kijkt men richting 2030 en dat wordt cruciaal. We geven aan wat Vlaanderen zou moeten doen: voluit investeren in fietsinfrastrcutuur en openbaar vervoer. Het Vlaams niveau ondersteunt lokale initiatieven wel wat, maar de radicale visie die nodig is, ontbreekt.”

“Ook het nationaal niveau heeft nog een aantal sleutels in handen. Het beheersakkoord met de NMBS bijvoorbeeld.  Er moet geïnvesteerd worden in het spoor, zowel het Belgische als de internationale verbindingen. Maar er moet ook een visie zitten achter het beleid, zoals bijvoorbeeld Oostenrijk of Zwitserland die hebben. Die landen investeren geld, maar doen het ook verstandig,  door bijvoorbeeld het opstellen van goede uurschema’s en goede aansluitingen van bussen en treinen. En het nationaal niveau stuurt ook nog de fiscaliteit van de auto’s. Ons land moet zich aansluiten  bij de andere landen die besloten hebben om de verkoop van fossiele auto’s ten allerlaatste tegen 2030 te stoppen.Het bedrijfswagenpark moet in dat beleid ingeschakeld worden en dus nog sneller af van fossiele brandstoffen. Maar in de tweede helft van het decennium moeten we gewoon af van de firmawagens. “

0 Comments on “Mobiliteit: “Als iedereen een elektrische auto koopt, gaan we er ook niet geraken””

Leave a Comment