Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Omslag landbouwbeleid: politiek op de rem

Share

landbouwminister Hilde Crevits (CD&V)

Dinsdag stemde het Europees parlement de landbouwbegroting. Teleurstelling bij de Bond Beter Leefmilieu, omdat die vooral de klassieke industriële landbouw ondersteunt.

De Europese Commissie had een meer verantwoord  Europees voedselbeleid ontwikkeld in de “Farm 2 Fork“-strategie. Die strategie moest daarna vertaald worden in verschillende beleidstakken waarbij Landbouw waarschijnlijk de belangrijkste was; het landbouwbudget vertegenwoordigt nog altijd ongeveer 30% van alle Europese uitgaven.

Maar de omslag komt er niet volgens Laurens De Meyer van de Bond Beter Leefmilieu: “Er zou geld komen voor ‘verduurzaming’, maar nu blijkt dat veel praktijken die in het budget op papier geboekt worden als ‘duurzaam’ amper enige vooruitgang betekenen, want al gangbaar zijn en/of concreet weinig opleveren voor het milieu. Dat gebeurde de vorige zeven jaar ook al, en toen werd Europa op de vingers getikt door de European Court of Auditors.”

Het is opvallend dat het Europees parlement op de rem gaat staan, meestal zijn  het  vooral de Commissie en de Europese staten die zich laten beïnvloeden door drukkingsgroepen en loopt het parlement voorop.
Laurens De Meyer: “Dit komt omdat de industriële landbouwlobby zeer actief is in het parlement, juist doordat  het landbouwbeleid al decennia lang zo belangrijk is in Europa. Daardoor is er een sterke verwevenheid tussen industriële landbouwlobby en parlement. Er is ook relatief weinig publieke aandacht voor het landbouwbeleid, waardoor het parlement zich niet gecontroleerd voelt en de industriële belangen de bovenhand halen.”

Het gevolg is dat er  intenties geformuleerd worden maar weinig kwantitatieve ambities, waardoor er ook weinig vooruitgang kan verwacht worden. De Meyer: “Het is wel geweten dat de stikstofuitstoot een gevolg is van transport en landbouw, maar dat wordt niet vertaald naar het landbouwbeleid. Wat voorligt zal de massastallen geen halt toeroepen , in tegendeel: het systeem van subsidies zal de grootschalige dierlijke sector nog verder in de hand werken.”
De landbouwsector wordt ook uit het Europees emissiehandelsysteem gehouden. Massastallen moeten dus niet betalen voor hun broeikasgasuitstoot.

“Met het plan dat nu voorligt stevenen we af op zeven verloren jaren, waardoor het nadien nog veel moeilijker zal worden”

Blijkbaar wegen de bioboeren nog niet op tegen de industriële landbouw.  ” Zij hebben opgeroepen om te stemmen tegen de plannen die voorlagen .” verduidelijkt De Meyer, maar die oproep heeft dus niet tot een omslag kunnen leiden.

Naast politiek en landbouw zijn er ook industriële spelers in het spel zoals Monsanto (overgenomen door Bayer, nvdr). In het verleden waren het vooral zij die met de vinger gewezen werden voor hun promotie van het gebruik van pesticiden en voor de monopolisering van de zadenmarkt.  Opmerkelijk is het net bij die spelers is dat Bond Beter Leefmilieu wél een mentaliteitsverandering ziet.
Laurens De Meyer: “We zien dat daar het bewustzijn ontstaat dat we aan een andere voedselproductie zullen moeten gaan doen. Zij worden daar ook toe aangezet door de financiële markten die hen daartoe dwingen.  Wat we zien is dat het de beleidsmakers zijn die achterop lopen, terwijl net zij de richting zouden moeten aangeven. Ze slagen er niet in de bruggen te bouwen die achter de schermen wél gebouwd worden door bedrijven zoals bijvoorbeeld Bayer.”

PS: Vlaams landbouw minister Hilde Crevits liet zich in de lokale media zeer positief uit over de Europese stemming. Haar partij CD&V handelde in het verleden als de handpop van de Boerenbond, de grootste  drukkingsgroep die zichzelf heeft laten meeslepen in het verhaal van de industrialisering van de landbouw.

0 Comments on “Omslag landbouwbeleid: politiek op de rem”

Leave a Comment