Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Burgemeesters vragen Fietsbrug over Bischoppenhoflaan

Share

bron: google+ aanmerkingen

De burgemeesters van Schoten, Wijnegem en het district Deurne vragen aan de Vlaamse regering om toch een fietsbrug over de Bischoppenhoflaan aan te leggen. Toelichting door Tjerk Sekeris, de districtsburgemeester van Deurne.

Tjerk Sekeris: “In het kader van de verbreding van het Albertkanaal moeten alle bruggen verhoogd worden. Oorspronkelijk was een fietsbrug voorzien ter hoogte van de Kruiningenstraat maar die werd geschrapt toen bleek dat te weinig ruimte beschikbaar was en de hellingen van de brug daardoor te steil zouden zijn. Daarom heeft de Vlaamse Waterweg in samenspraak met de omringende gemeentes beslist om die fietsas iets naar het oosten  te verleggen, naar de Hoogmolenbrug. Naast de nieuwe autobrug komt er daar nu dus ook een (4 meter) breed apart fietspad over het Albertkanaal. Die (noord-zuid-)verbinding komt dan uit op de Bischoppenhoflaan, waar het gevaarlijk oversteken is. De Vlaamse Waterweg heeft met Lantis (BAM) ook een fietspad aangelegd over de Bremwijde, dat uitkomt op de Bischoppenhoflaan. Het is dus logisch dat dit fietspad verbonden wordt met het nieuwe fietspad over de Hoogmolenbrug, maar dan via een brug, om het kruispunt van de Bischoppenhoflaan vlot te kunnen kruisen.”

“De fietsbrug is echter geschrapt, want duur. Dat begrijp ik enigszins, maar ik pleit toch voor een brug over de Bischoppenhoflaan, omdat dit een zeer belangrijke fietsverbindingen wordt voor pendelaars tussen Antwerpen en de Voorkempen. Nu is er gewoon een conflictvrij kruispunt gepland, wat tot lange wachttijden leidt. Daarom is een fiets/voetgangersbrug over de Bischoppenhoflaan die aansluit op de districtenroute aangewezen. “

Nieuwe Hoogmolenbrug bron: vlaamsewaterweg.be/hoogmolenbrug

 

“Dit wordt het onderdeel van een fietsostrade, al gebruik ik die term liever niet omdat mensen denken dat het over een snelweg voor fietsers gaat die naast hun achtertuin zal passeren  terwijl het gewoon over een heel breed fietspad gaat waar mensen op kunnen rijden aan 15 of 45 per uur. Voor ons is het belangrijk dat fietsers kunnen doorrijden en niet moeten stoppen aan kruispunten met stoplichten. ”

De drie burgemeesters die de oproep doen zijn van de N-VA en ze richten zich meer specifiek tot VLD-minister Lydia Peeter. In 2018 schafte N-VA-minister Ben Weyts de regel af die fietsostrades voorrang geeft bij kruising met gewestwegen. Tjerk Sekeris merkt op dat de voorrang moet afhangen van de lokale situatie, en dat het bijvoorbeeld niet logisch zou zijn dat de Bischoppenhoflaan haar status als voorrangsweg zou verliezen.
Enkele dagen na de afschaffing van de voorrangsregel werd de beslissing door Weyts teruggedraaid, maar we merkten zelf dat de F1 fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen haar voorrang op kleinere gewestwegen niet teruggekregen heeft, een fietsostrade die op sommige stroken trouwens niet aan de vereiste breedte voldoet.

Volgens de burgemeesters is er nog geld in het Vlaams budget voor fietsinfrastructuur dat niet helemaal benut kan worden ten gevolge van procedurele vertragingen in andere projecten door betwistingen van geplande onteigeningen.
Tjerk Sekeris: “De schrapping van de oorspronkelijke fietsbrugplannen aan de Kruiningenstraat en de vervanging door een breed fietspad aan de Hoogmolenbrug hebben een besparing opgeleverd. De fietsbruggen over het Albertkanaal en de Bischoppenhoflaan zijn de verantwoordelijkheid van twee verschillende Vlaamse administraties, de Vlaamse Waterweg enerzijds en Wegen en Verkeer anderzijds, maar beiden zitten onder de bevoegdheid van minister Peeters en we hopen dat Wegen en Verkeer die brug toch gaat bouwen.”

districtenroute; Bron: antwerpenmorgen.be

Op een parlementaire vraag door burgemeester De Veuster van 22 september antwoordde de minister dat het aan de lokale besturen is om een dergelijke overbrugging te voorzien, maar dat ze daarvoor wel de nodige financiële steun kunnen krijgen. In dit geval zou die dan moeten aangevraagd worden door Wijnegem, waar de brug zou liggen. Maar Wijnegem zou de uitwerking van het project wel op zich moeten nemen, een administratieve last waar de gemeente waarschijnlijk tegenop ziet; terecht, aangezien het belang van de fietsersbrug het gemeentelijk niveau overstijgt.

We eindigen met de vraag aan de districtsburgemeester of hij het standpunt van partijgenoot Theo Francken bijtreedt, die er op gebrand is dat de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen zouden geconfigureerd zijn om atoombommen te kunnen dragen en afwerpen. Aanleiding was ons vorig gesprek, met Ludo De Brander van Vrede, naar aanleiding van het in werking treden van het nieuw ontwapeningsverdrag.

0 Comments on “Burgemeesters vragen Fietsbrug over Bischoppenhoflaan”

Leave a Comment