Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

“NATO 2030”: NAVO op Zoek naar een Bestaansreden

Share

De NAVO liet een ‘onafhankelijke reflectiegroep’ onderzoeken hoe ‘de politieke dimensie van de organisatie kan versterkt worden’. 

Ludo De Brabander van Vrede vzw ging door het rapport dat de groep publiceerde en las  een document dat het bestaan van het bondgenootschap op twee manieren probeert te verantwoorden: enerzijds door het opstarten van een nieuwe koude oorlog, anderzijds door  vredesverdragen  te verwerpen.

Het ‘NATO 2030’ rapport van de reflectiegroep bevat 138 aanbevelingen.

Ludo De Brabander: “Het idee voor dit rapport kwam er na de uitspraken van de Franse- en VS- presidenten Macron en Trump, die de NAVO  disfunctioneel of irrelevant noemden.”

“Het idee voor dit rapport kwam er na de uitspraken van de Franse- en VS- presidenten Macron en Trump, die de NAVO  disfunctioneel of irrelevant noemden.”

“Het resultaat is een zeer militaristische visie op de wereldproblemen. Zelfs problemen die niet militair zijn, zoals klimaatwijziging en verlies aan biodiversiteit, worden geformuleerd als militaire bedreigingen. Zolang de NAVO bestaat, zoekt de organisatie bestaansredenen, en dit is ook hier het geval. Een van de zaken in het rapport die ons het meest zorgen baren, is de ontwikkeling van een nieuwe koude oorlog. Er wordt gesproken over ‘systemische rivalen’ Rusland en China. De economische opkomst van China wordt gelijkgesteld aan een bedreiging  van de hegemonie van de NAVO. China wordt inderdaad een mondiale speler en de militaire budgetten van China stijgen inderdaad. De zorg is terecht, maar de positie van de NAVO is dat ze geen gelijkwaardige machten naast zich duldt, en daarom komt er een militair in plaats van een diplomatiek antwoord.”

“Zelfs klimaatwijziging en verlies aan biodiversiteit worden geformuleerd als militaire bedreigingen.”

“De eigen rol die de NAVO speelt in het creëren van dreiging wordt systematisch genegeerd. Er wordt terecht verwezen naar de rol van Rusland in Syrië, maar over de destabilisering  in het Midden-Oosten door NAVO-lidstaten wordt gezwegen, terwijl het toch bijvoorbeeld de chaos na de VS-invasie in Irak was die tot het ontstaan van IS leidde. ”

” De 10 leden van de reflectiegroep zijn allemaal mensen die verbonden zijn met denktanks die militaristisch denken. De twee leiders, A. Wess Mitchell (VS) en Thomas de Maizièr (voormalig Duits  minister buitenlandse zaken), bijvoorbeeld,  behoren tot het establishment dat dicht bij het militair apparaat staat.”

Terwijl de NAVO de opkomst van China als een opportuniteit aangrijpt om zich te verantwoorden,  doet het antinucleair TPNW vredesverdrag dat in januari van kracht werd vragen rijzen over de nucleaire strategie van het bondgenootschap, die op een uitbreiding van het kernarsenaal aanstuurt.

“De NAVO duldt geen gelijke naast zich. Daarom komt er een militair in plaats van een diplomatiek antwoord”

Nationaal Regeerakkoord p77

Ludo De Brabander: “Sedert 2010 definieert de NAVO zichzelf als nucleaire alliantie, dus zo’n verbodsverdrag vormt een bedreiging.  In het NATO 2030 document wordt het nucleair verbodsverdrag dan ook afgewezen en er wordt druk gezet op de lidstaten om dat ook  te doen, ook op België. Het huidige regeerakkoord  bevat een passage over het TPNW nucleair ontwapeningsverdrag. Nogal omfloerst, omdat het een zwaar discussiepunt was tussen de partijen. Het is een opening naar het verdrag, maar België heeft in december wel tegen een oproep gestemd om tot het verdrag toe te treden, terwijl  we ons volgens het regeerakkoord hadden moeten onthouden.”

Non Proliferatieverdrag Artikel VI

“De NAVO voert ook een desinformatiecampagne tegen het TPNW nucleair ontwapeningsverdrag en stelt bijvoorbeeld dat het  TPNW het non proliferatieverdrag (NPV) uit 1970 zou ondermijnen. De werkelijkheid is dat het TPNW artikel 6 van het NPV concretiseert. De NAVO zegt verder dat het TPNW niet werkbaar is omdat het geen verificatie voorziet, terwijl het verdrag wel degelijk specificeert dat de bestaande controlemechanismes zullen overgenomen worden. Het TPNW verdrag is dus net veel explicieter dan het NPV als het over verificatie gaat. De NAVO heeft schrik van het TPNW verdrag omdat het zou werken, waardoor het ondermijnend zou zijn voor de keuze  voor de ontwikkeling van kernwapens. ”

“Het ‘NATO 2030’ document zal dienen voor het ontwikkelen van een strategisch concept (10 jarenplan). Maar voor ons effent het document  vooral het pad voor een nieuwe bewapeningswedloop en een nieuwe koude oorlog, niet voor ontspanning.”

0 Comments on ““NATO 2030”: NAVO op Zoek naar een Bestaansreden”

Leave a Comment