Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Verkavelingsvergunning voor omstreden Tivoli-project goedgekeurd

Share

foto:RC

Supermarktgroep Lidl wil met projectontwikkelaar Immpact op de site van de voormalige Tivoli-brouwerij aan de Markgravelei een complex met een supermarkt en 70 woningen neerzetten. Ook het stadsbestuur is enthousiast. De buurt vreest voor nog meer autoverkeeroverlast.

Buurtbewoner Chris Van Ginneken: “De oude Tivoli-brouwerij wordt behouden en omgevormd tot luxe-lofts. Het gebouw aan de voorkant wordt afgebroken om een parkeergarage van twee verdiepingen diep te bouwen onder een nieuwe supermarkt, en daarboven appartementen. Er wordt gesproken over groen. Rond de oude brouwerij komt er publieke ruimte met ‘grindgazons’.”

In een publireportage in het dagblad De Standaard werd gesproken over 3.300 vierkante meter ‘groen voor de wijk’. Maar volgens Chris Van Ginneken is dat groen enkel toegankelijk voor de eigenaars, niet voor de andere wijkbewoners: “In de beslissing van de stad staat dat het niet de bedoeling is om publieke groene ruimte te creëren. Het terrein zal ‘s nachts afgesloten worden. Het project lijkt dus bijna een gated community (die zich afschermt van de wijk errond).”

“Het stadsbestuur is heel duidelijk in haar visie van privatisering. Zowel N-VA als Vooruit hebben vóór op de tsjeven dat ze duidelijker zijn. Ook in het onfatsoenlijke. “

“Wat er zal komen is iets helemaal anders dan de Cashwell groothandel die er tot 2010 was.”, aldus Paul de Hert, die ook in de Markgravelei woont. “De openingstijden van Cashwell waren beperkt en de winkel was enkel toegankelijk voor zelfstandigen. Lidl wil op de site een ‘flagship store’ van 2000 vierkante meter neerzetten die zoveel mogelijk open zal zijn. Details van het project ontbreken, en doordat er een vergunning voor verkaveling gegeven is, niet voor de supermarkt, worden er geen antwoorden gegeven op de vragen van de buurt. Die zouden er komen als Lidl een omgevingsvergunning zal indienen.”

Chris Van Ginneken: “In 2015 was er al een stedenbouwkundige vergunning  van het project door het stadbestuur goedgekeurd. Daar is toen door de buurt beroep tegen aangetekend bij de provincie. Het project is uiteindelijk ingetrokken. Eigenlijk is het project dat nu voorligt bijna identiek. Door een verkavelingsvergunning aan te vragen is de site in stukjes opgedeeld met weinig duidelijkheid over wat er uiteindelijk komt.”

Paul De Hert: “De verkavelingsvergunning is een noodzakelijke stap voor het verkrijgen van de bouwvergunningen. Mobiliteitsstudies zijn uitgevoerd, de volgende stap is om bouwvergunningen voor te leggen voor de individuele loten. Eén daarvan is de Lidl supermarkt. Als je de verkavelingsvergunning  leest, dan blijkt de aanvraag inhoudelijk niet te kloppen. Zo staat er dat er 60 woningen komen, maar het stadsbestuur geeft toe dat het er veel meer kunnen worden.  Als we de stad wijzen op fouten, bijvoorbeeld in verband met het advies van Aquafin, dan wordt dit weggewimpeld onder het argument dat ‘er wel een nieuw advies  zal gevraagd worden’. In de verkavelingsvergunning staat dus dat er nog veel studeerwerk zal gebeuren. Het studeerwerk moet op voorhand gebeuren en kloppen. En dat is het probleem: het klopt niet. ”

Chris Van Hinneken: ” We hebben gewezen op fouten. We lezen in de goedkeuring dat er documenten en berekeningen toegevoegd  zijn aan het dossier en ‘de zaak in orde is’. Wij hebben die documenten en berekeningen echter nooit gezien.”

Paul De Hert: “Na 2015 is er een nieuwe coalitie aan de macht gekomen in Antwerpen (nog steeds onder B. De Wever en met de CD&V ingewisseld voor Vooruit), maar daar merken we niets van. Er is duidelijk afgesproken om dit project niet ter discussie te stellen. Patrick Janssens (burgemeester tot eind 2012) had een slecht oog op dit project, maar die visie wordt niet meer  gedeeld door zijn partij. In 2010 keurde Janssens het project af, maar onder De Wever hebben we gezien wat de knieval van Rob Van de Velde voor de projectontwikkelaars in de praktijk betekent. Er was een legendarisch infomoment waarbij we de kans niet kregen om met Impact en Lidl te praten omdat Van de Velde  aan het bulderen was over ‘het algemeen belang’ en de buurtbewoners afblafte.”

Chris Van Ginneken: ” Het gebied staat ingekleurd als ‘woongebied met woongebonden nevenactiviteiten’. Daar horen winkels bij. De vraag is of een supermarkt daar bijgerekend kan worden.”

Paul De Hert: ” We zullen in beroep gaan tegen de goedkeuring bij de provincie. Dan kunnen er rechtszaken aangespannen worden als dat nodig is en dat zullen we zeker doen. Dan zal de bouwvergunningsprocedure starten, en die zullen we ook kritisch volgen. ”

“Het stadsbestuur is heel duidelijk in haar visie op privatisering. Zowel N-VA als Vooruit hebben dat vóór op de tsjeven, dat ze duidelijker zijn. Ook in het onfatsoenlijke. Het stadbestuur faalt omdat de beloofde verbreding en koerscorrectie er niet komt. In de mobiliteitsvisie van schepen Kennis is af en toe een verkeersslachtoffer geen echt probleem. Voormalig schepen Rob Van de Velde zit in de private sector en hij vraagt riante sommen geld  om voor burgers die problemen hebben met het stadsbestuur te gaan bemiddelen bij de stad. “

0 Comments on “Verkavelingsvergunning voor omstreden Tivoli-project goedgekeurd”

Leave a Comment