Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Voorlopig geen nieuw kantorencomplex aan Villegaspark

Share

Bewoners van Oud-Berchem verenigden zich in de actiegroep Geen 8 Hoog
tegen de plannen om aan de fiets- en voetgangersbrug bij het Villegaspark een nieuw kantorencomplex te bouwen. Ze hadden voornamelijk drie bezwaren. Ten eerste is de buurt oververzadigd; er is sinds 2006 al meer dan tien keer zoveel kantoorruimte bijgekomen als een studie uit dat jaar leefbaar achtte. Ten tweede zou een deel van het Villegaspark bebouwd worden, terwijl er al zo weinig groen is. Ten derde zouden torens van acht bouwlagen hier uit de toon vallen. De plannen zijn wat dat betreft in strijd met zowel de gewestplannen als de Antwerpse bouwcode.

Tijdens het openbaar onderzoek hadden zo’n vijftig buurtbewoners bezwaren ingediend, die de stad doodleuk ongegrond verklaarde, waarna de projectontwikkelaar een vergunning kreeg. Geen 8 Hoog vond zo’n 25 personen bereid daartegen in beroep te gaan (en daar dan ook de kosten voor te dragen). Er werden twee beroepsschriften ingediend: één bij de Vlaamse regering, over het stuk park dat zou verdwijnen, en één bij de provincie, over de afwijkingen op de stedenbouwkundige regels. Het eerste beroep werd ontvankelijk verklaard vanwege een technische fout in de vergunning. Na correctie van die fout zou het bebouwen van een deel van het park dus toch mogelijk worden. Het tweede beroep kwam niet tot een uitspraak, omdat de projectontwikkelaar zelf de aanvraag introk, mogelijk een strategisch manoeuvre. Geen 8 Hoog blijft alert op verdere ontwikkelingen.

Intussen kwam er op initiatief Geen 8 Hoog het Forum Humane Stad dat een platform wil zijn voor actiegroepen waar die kennis kunnen delen om mekaar zo te versterken. Een eerste avond met lezingen en een debat was al een behoorlijk succes qua opkomst & uitwisseling.

Geen 8 Hoog zelf komt op maandag 6 maart naar Filmhuis Klappei. Ze vertonen er de documentaire Citizen Jane: Battle for the City en begeleiden aansluitend een nagesprek over stadsontwikkeling op mensenmaat. Meer info & reservaties alhier.

Filip van Geen 8 Hoog was te gast in onze studio.

0 Comments on “Voorlopig geen nieuw kantorencomplex aan Villegaspark”

Leave a Comment