Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Saeftinghedok overbodig?

Share

De containertrafiek in Antwerpen groeide de laatste decennia exponentieel. Van 1 miljoen containers in 1983 steeg de trafiek naar 4 miljoen in 2000 en 8 miljoen in 2007.
Om de verdere groei op te vangen is de aanleg van het Saeftinghedok een noodzaak zegt havenschepen Marc Van Peel.  Maar daarvoor moet het polderdorp Doel verdwijnen.
We leggen de argumenten van Van Peel voor aan Jos Stassen van Groen!.
Ook Fernand Huts van de Katoennatie is geen onvoorwaardelijke believer van de noodzaak om Doel te laten verdwijnen voor een nieuw dok. Antwerpen is ongeschikt voor het ontvangen van “megacarriers”, aldus Huts.  Vlaanderen moet Zeebrugge uitbouwen om die grote containerschepen te ontvangen en de containers verder vanaf Zeebrugge doorvoeren, bij voorkeur via de kust.

“De vraag”, zegt Jos Stassen, “is enerzijds of de exponentiele groei van de containertrafiek wel zal aanhouden, en anderzijds of er kades genoeg zijn om die groei op te vangen.”

Volgens hem is er wel degelijk voldoende container capaciteit beschikbaar om de groei van minstens 10 jaar op te vangen. Waar men voor het reeds gebouwde Deurganckdok oorspronkelijk van een capaciteit van 1 miljoen containers sprak, schat men nu de capaciteit in de toekomst op 10 tot 12 miljoen containers. In 2007 werden er 3 miljoen containers behandeld in het Deurganckdok (nvdr).

Stassen ontkent dat hij de groei van de containertrafiek te conservatief inschat (namelijk tot 16-17miljoen containers in 2024). Hij gebruikt de cijfers van Ocean Shipping Consultans (OSC), een ernstige firma die destijds de studie gemaakt heeft die het Deurganckdok verantwoordde, zegt hij. Maar hij verwijst ook naar cijfers van een economische ontwikkelingsstudie die nu wel degelijk blijken te kloppen en geen onderschatting zijn.  Hij merkt op dat zowel PSA, P&O en MSC (de grote container behandelaars) dezelfde groeicijfers gebruiken.
De studies die stellen dat het Deurganckdok tegen 2013 vol zit (bijvb. Thierry Vanelslander van UA) gaan er verkeerdelijk vanuit dat de produktiviteit van het Deurganckdok niet zal stijgen, aldus Jos Stassen.

Nog geen 5% van de kamions rond Antwerpen rijdt van of naar de haven zegt Marc Van Peel. Stassen wijst erop dat dit cijfer gebaseerd is op een niet-representatieve steekproef van een paar uur op één plaats op de ring.
Anderzijds erkent hij wel dat een groot deel van het verkeer op de ring doorgaand is,  waarvoor andere maatregels noodzakelijk zijn (verkeersbelasting). Maar het Saeftinghedok zal de toestand alleen maar verergeren.
Als we blijven kiezen voor transport over de weg dan moeten we de verkeersinfrastruktuur gaan verdubbelen, wat -los van alle milieueffecten- een enorm fortuin zal kosten dat  nooit economisch te verantwoorden is, besluit Stassen.

Fernand Huts geeft eerst wat meer uitleg over wat de Katoennatie doet.
Betreffende het Saeftingedok is er een parallel met wat Stassen vertelt:
-Allereerts zegt Huts ook dat er nog zeer veel ongebruikte capaciteit is. Er kunnen zeker nog 7miljoen extra containers behandeld worden met de huidige infrastructuur.
-Bovendien wijst hij er, net zoal Jos Stassen, op dat de technologie niet stil staat. Daardoor zal dehuidige infrastruktuur waarschijnlijk veel meer dan 7 miljoen containers extra aankunnen. Als voorbeeld geeft hij de nieuwste generatie kranen die 4 containers per keer kunnen pakken in plaats van twee. Antwerpen zit niet bij de absolute top wat betreft aantal behandelde containers per hectare (minder dan 20.000, tegenover 60.000 in Singapore). Huts is niet a priori tegen een Saeftinghedok, maar vreest de verkeerscongestie. Het fileprobleem zal de echte beperking van de containertrafiek worden.

Verder is er het probleem dat de grote containerschepen Antwerpen niet meer binnenkunnen. Zeebrugge ligt aan zee en kan wel de grote schepen aan.  Huts ontkent dat zijn keuze voor Zeebrugge (in plaats van Anterpen)  als voorkeursbestemming voor grote containerschepen een keuze tegen Antwerpen zou zijn. Hij vindt dat Vlaanderen een logistiek wereldcentrum moet blijven. Maar hij is voorstander van een gecoordineerd zeehavenbeleid en aangezien de grote schepen (megacarriers van 13000TEU en meer) Antwerpen niet binnenkunnen is Zeebrugge het enige alternatief. Vanuit Zeebrugge moeten de containers die van de megacarriers komen afgeladen worden op coasters en estuaire lichters voor verder transport.

Om te eindigen vragen we Fernand Huts naar een respsons op het boek van Karel Van Bever (Geneeskunde voor het Volk) die als arbeider ging werken in de haven, ook bij katoennatie, en er een boek over schreef.
Enerzijds stelt Huts dat de arbeidsonzekerheid/flexibiliteit (van het”kot”) in Antwerpen geen nieuwigheid is en dat iedereen, ook vakbonen, ermee gelukkig is. Verder zijn volgens Huts een aantal stellingen uit het boek niet korrekt: Er worden wel degelijk inspanningen gedaan om alochtonen aan te werven bij Katoennatie, zegt Huts. Hij merkt op dat Katoennatie bekroond is voor zijn veiligheidspreventie; en er worden veel inspanningen gedaan om kansarmen aan het werk te krijgen.

0 Comments on “Saeftinghedok overbodig?”

Leave a Comment