Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Oosterweel in het Parlement

Share

Op 4 december bracht bouwheer BAM rapport uit over de stand van zaken van het Oosterweel project.  ‘s Ochtends kreeg de actiegroep Ademloos spreekgunst in het commissie openbare werken. De meeste commissieleden blonken tijdens de ochtendzitting uit door hun afwezigheid, maar dit is de normale gang van zaken, zegt Jan Peumans (N-VA).
Over het Oosterweelproject zelf:
1)
“Er komt geen bouwvergunning voor de verkiezingen van juni 2009. ”
2) de financiering van het project staat op de helling. Ook wordt het meer waarschijnlijk dat het Antwerps Masterplan toch in stukken zal gekapt worden.
Verder heeft hij het onder andere over de socialisten, die zouden weinig interesse vertonen in het parlement als het over de Lange Wapper gaat.

Door het ontsporen van de kost voor de Oosterweelverbinding (tunnel/Lange Wapper brug) blijft er geen geld meer over voor de andere projecten van het Masterplan.  Daarom werd het budget van een aantal openbaar vervoersprojecten uit het masterplan gelicht (tramlijnen Brabo 1/ Brabo 2).

Wat betreft de exacte kost van de Oosterweelverbinding zelf is er een discussie over wat die nu echt zal zijn. BAM vergat gerelateerde kosten zoals onteigeningen mee te rekenen. Als wel juist gerekend wordt en die kosten dus meegeteld worden staat de teller al op 3 miljard euros, maar  Jan Peumans vraagt zich af zelfs dat zal volstaan.

Tijdens zijn  presentatie in het parlement stelde Ademloos dat de kreatie van het groengebied de “Middenvijver”  boerenbedrog is. De Middenvijver is een groengebied dat eigenlijk al bestond en aangepast werd ter compensatie van het verdwijnen van groen elders. BAM spreek van “omtovering” van het gebied, volgens Ademloos gaat het om kosmetische aanpassingen van wat al bestond.

Ook voor Bart Martens van SP-a is er wel degelijk een meerwaarde gekreerd, maar hij argumenteert daarbij met het feit dat de het gebied een nieuw elan heeft gekregen aangezien het geen terrein van   “bosjeannetten”  meer is (p 25 van het verslag).  Jan Peumans zegt dat Martens nu standpunten verdedigt die hij niet verwacht van iemand van de SP-a en die bovendien nog een belangrijke functie gehad heeft binnen de Bond Beter Leefmilieu.
“De mannier waarop hij tegen Ademloos ingaat en zijn uitspraak over de middenvijver zijn totaal ongepast. Maar hij moet dat standpunt, in het kader van de partijdiscipline verdedigen, ook al staat hij er zelf niet achter.
In het oosterweeldebat zijn de socialisten altijd sterk afwezig gebleven. De burgemeester van Antwerpen heb ik nog nooit gezien in de parlematiare debatten, Robert Voorhamme komt af en toe een beleefdheidsbezoekje brengen en Bart Martens heeft zich eigenlijk ook niet echt in het dossier verdiept.”

0 Comments on “Oosterweel in het Parlement”

Leave a Comment