Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

GGO-debat

Share

bron:a seed In de studio: Jonas Hulsen, campagnemedewerker Duurzame Landbouw bij Greenpeace

Bart Martens, Vlaams Parlementslid (Sp.a) en lid van de Commissie Leefmilieu&natuur, landbouw&visserij en ruimtelijke ordening

Aan de lijn: Patricia Ceysens, Vlaams Minister (openVLD) economie, ondernemen, wetenschap&innovatie en buitenlandse handel

Vera Dua voorzitster Groen!, gemeenteraadslid en Vlaams volkvertegenwoordigster

foto: a seed

Volgens de doelstellingen van de Europese Raad van Lissabon (2000) wat betreft biowetenschappen en biotechnologie moet Europa “de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld worden”. Dit wil men bekomen door meer onderzoek en financiële middelen ter beschikking te stellen en door de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Een heikel punt hierin is het onderzoek naar GGO’s en de voorwaarden waaraan dit moet voldoen. De tegemoetkoming aan de bezorgdheid van de bevolking wordt vooral vertaald in traceerbaarheid en etikettering van GGO’S. Het zou de keuze van de consument vergemakkelijken. Maar is er nog wel een keuze mogelijk?

In deel 1 bespreken we de voor- en nadelen van het decreet coexistentie. Dit gaat over het naast elkaar bestaan van GGO’s en niet GGO’s. Welke risico’s zijn er aan verbonden? Welke beperkingen zijn er aan het decreet? Wenselijkheid van Vlaanderen als GGO vrije zone.

In deel 2 discussieren we naar aanleiding van de recente aanplanting van GGO populieren met gewijzigde houtsamenstelling met het oog op de aanmaak van bio-ethanol. Maar hoe bio zijn deze biobrandstoffen?

0 Comments on “GGO-debat”

Leave a Comment