Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

LDD: “Crisis het gevolg van een gratis-beleid á la Steve Stevaert”

Share

Volgens LDD is de crisis niet het gevolg van het onstporen van een ongekontroleerde vrije markt, maar integendeel van teveel bemoeiing met die markt (kopie HIER). Heel opmerkelijk voor mensen van Gezond Verstand aangezien ongeveer iedereen, van socialisten over liberalen  tot de bankiers zelf, erkennen dat wel degelijk het gebrek aan kontrole van de financiele markt tot de huidige toestand geleid heeft.
We stelden vast dat LDD in hun argumentatie  een verkiezingstaktiek overneemt van de Amerikaanse Republikeinen in de strijd tegen Obama. Die aanvalstaktiek bleek later op verdraaiingen gebaseerd te zijn.
We vragen Derk Jan Eppink om uitleg. Hij is plaatsvervanger voor J-M Dedecker die zijn mandaat in het Europees parlement niet zal opnemen indien verkozen. 


Derk Jan Eppink  zegt dat de crisis komt door een gratis geld politiek a la Steve Stevaert. “Dat gebeurde door lage rentes die de politiek oplegde en ook  onder druk van actiegroepen zoals ACORN.

ACORN is een burgerorganisatie die probeert hypotheken te regelen voor arme en middenklasse gezinnen.
We wijzen Eppink er echter op dat dit gebeurt onder strikte voorwaarden (vaste rentes en beperkte bedragen), en dat er bijgevolg bijna geen  Acorn-hypotheken faalden. De lawine aan hypotheken die niet terugbetaald werden tengevolge van woekerrentes  werden opgezet door malafide financiele instellingen, die wel degelijk uit de private sector kwamen. (Vandaar het algemeen besef voor bijkomende nood aan kontrole van de private sector.) 
ACORN, daarentegen, verzette zich juist tegen de praktijken van privé firma’s en won al in 2003 een proces tegen de woekerpraktijken van HSBC (zie HIER).

Met de aanval op ACORN neemt LDD een verkiezingstaktiek over die de Amerikaanse Republikeinen vorig jaar -onterecht en tevergeefs- voerden tegen Acorn:
Naast het regelen van sociale hypotheken zet ACORN zich ook in voor het registreren van kiezers. Er is geen kiesplicht in de VS en kiezers moeten zich laten registreren om te mogen stemmen. ACORN benadert potentiele stemmers met lage-en midden inkomens om zich te laten registreren. De meesten van hen stemmen niet op de Republikeinen.
Bijgevolg probeerden de Republikeinen de Democraat Obama te treffen door ACORN aan te vallen. Dat deed John McCain door, zoals LDD nu, foutief te stellen dat ACORN verantwoordelijk was voor de woekerhypotheken.  In onze uitzending van 1 November 2008 (zie HIER) gingen we uitvoerig op de zaak in.

LDD vindt dat de burger er niet aan te pas komt in Europa (zie HIER) . We vragen daarom aan Derk Jan Eppink  hoe hij die nood aan meer inspraak rijmt met het feit LDD niet gelukkig is met kritiek van mondige burgers, zoals ACORN of stRaten Generaal.
In een opiniestuk van 1 april   zegt LDD dat “grotere impact van individuen op het beleid neerkomt op het kortsluiten van de parlementaire democratie”. LDD vindt dat de Antwerpse Oosterweel verbinding een te moeilijk dossier om over te laten aan de burger. Daar moet het parlement over beslissen. Over het veel complexer Verdag van Lissabon is LDD echter een andere mening toegedaan, daar moet de burger wel over kunnen beslissen in een referendum.

0 Comments on “LDD: “Crisis het gevolg van een gratis-beleid á la Steve Stevaert””

Leave a Comment