Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

BAM justifieert verkiezingscampagne door onafhankelijke studie naar vuilbak te verwijzen

Share

De Standaard- 23 september 2008Afgelopen maandag  lanceerde BAM,  de beheerder van het Oosterweelproject, haar infocampagne ‘Vooruit met antwerpen‘.
Die vertelt een heel ander verhaal dan de vergelijkings-en haalbaarheidsstudies  van de onafhankelijk bureaus ARUP en SUM.
Op onze vraag of BAM overleg gepleegd heeft vooraleer zijn campagne te lanceren reageert BAM woordvoerder Nick Orbaen gepikeerd. BAM blijkt de ARUP-SUM studie nu te verwerpen “er staan manifeste onwaarheden in”.
Die verwerping van de onafhankelijke studies door BAM staat in contrast met de houding van BAM in het verleden: in eerste instantie verwees BAM naar de resultaten van ARUP-SUM om haar gelijk te bewijzen (vb. HIER) en eind september 2008, bij de aanvang van de studie, stelde BAM voorzitter Karel Vinck dat het debat na de studie moest afgelopen zijn (zie kaderstuk links uit De Standaard, september 2008) . Een maand na het afleveren van het finaal rapport klaagt BAM nu dat ARUP-SUM niet in debat wil gaan.


Het was echter van voor de aanvang van de bijkomende studie duidelijk gemaakt dat ARUP-SUM na de afwerking alleen nog publiekelijk  zou communiceren over vragen vanuit het parlement. Dit gebeurde de afgelopen weken dan ook (zie onze bijdrage van 17 september).
Anderzijds heeft  het studiebureau zelf geklaagd over het feit dat BAM niet altijd een antwoord gaf op de vragen die ze  stelde aan BAM tijdens haar onderzoek (bijvoorbeeld hoe BAM denkt de Kenedytunnel vrij te houden van camions, zie P29 van het parlementair verslag hier) .

We bespreken met Nick Orbaen een paar van de  BAM -campagnefilmpjes en blijven  met een vragen zitten:
het fijn stof filmpje stelt dat de tunnel uitkomt in een gebied waar “veel mensen wonen” terwijl in de directe omgeving van het industriegebied op rechteroever waar de tunnel bovengronds komt geen woningen zijn.

Verder wordt  in het “leefbaarheidsfilmpje” geïnsinueerd  dat andere projecten van het Antwerps Masterplan niet uitgevoerd kunnen worden als men voor het tunnelalternatief kiest . Dit blijkt een kwestie van budgetbeheer en is geen technische zaak. Een aantal van de tramprojecten werden trouwens al uit het Masterplan gelicht.
De aanpassing van de kaaien vormt trouwens geen onderdeel van het masterplan. Nick Orbaen verwijst dan naar nood aan de Oosterweelknoop voor het ontlasten van verkeersknoop in de stad. De ARUP-SUM studie toont echter aan dat die Oosterweel knoop enerzijds zo goed als geen impact heeft op de verkeerssituatie in de stad en anderzijds een minder goede oplossing is voor het grootste deel van het havenverkeer (zie p26, 28 en 30 van de antwoorden door A/S op de parlementaire vragen, HIER)
Ook wordt gezwegen over de problematische aansluiting van het Wapper viaduct op de ring ter hoogte van Merksem en Deurne. Hiervan stelde ARUP-SUM dat het technisch complex is, maar vooral dat het de stad nog meer in stukken zal snijden dan nu al door het bestaand viaduct het geval is. De aannemersgroep Noriant zelf heeft ondertussen al erkend dat de plannen voor dat knooppunt, zoals ze nu in de bouwaanvraag zitten, zullen moeten verbeterd worden.

Ten slotte insinueert Nick Orbaen dat ARUP-SUM er op uit is om extra studiewerk te bekomen.

0 Comments on “BAM justifieert verkiezingscampagne door onafhankelijke studie naar vuilbak te verwijzen”

Leave a Comment