Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Alleen handel in lucht, of toch echt minder CO2?

Share

België heeft, in het kader van het verdrag van Kioto, zich ertoe verbonden haar broeikasgas emissies tegen 2012  met 7.5% te verminderen ten opzichte van 1990. Wallonië, Vlaanderen en Brussel hebben moeten hun emissies met respectievelijk 7.5; 5.2 en 3.5% verminderen.  Het gemiddelde van die bijdrages is minder dan 7.5%, dus zal België een deel uitstootrechten moeten bijkopen. Het gaat over 12.3miljoen ton CO2 voor de periode 2008-2012.
Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Eén manier is om uitstootrechten te gaan opkopen van (Oost-Europese) landen die onder hun Kioto limiet blijven en dus met een overschot zitten. De overheid engageert zich er echter toe om ervoor te zorgen dat het niet bij handel in hete lucht blijft, maar dat de landen van wie we de emissierechten kopen het geld dat ze voor die rechten krijgen investeren in bijkomende reductie van CO2 uitstoot.
Griet De Cort onderzocht met twee andere jonge journalisten voor MO-magazine of dat ook effectief gebeurt en stelde vast dat één en ander niet helemaal loopt zoals het moet. De Hongaren van wie we de hete lucht kopen gebruiken het geld blijkbaar voor investeringen die ze toch al van plan waren om te doen; er worden in dat geval dan ook geen bijkomende reducties van CO2 uitstoot gerealiseerd.
“Het was beter geweest om meer te investeren in reducties in eigen land” zegt Griet De Cort. “Dat zou misschien duurder zijn, maar effectief tot een lagere CO2 uitstoot geleid hebben”.

0 Comments on “Alleen handel in lucht, of toch echt minder CO2?”

Leave a Comment