Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘emissiehandel’

Europees klimaatbeleid de afgrond ingeduwd

Share

Het CO2 emissiehandsysteem, de belangrijkste poot van het Europees klimaatbeleid, staat aan de rand van de afgrond en kreeg op 16 april van, onder andere, de Europese Volkspartij (EVP/EPP) een duw in de rug door een reddingsplan weg te stemmen. De EVP is de parlementaire fractie met daarin CD&V leden Ivo Belet, J-L De Haene, Wilfried […]

EU/VSA conflict in de maak over emissiehandel

Share

Deze week stemde de senaatscommissie handel van de VSA een wet die Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen verbiedt om deel te nemen aan het Europees emissiehandelssysteem. Europese wetgeving verplicht echter  alle luchtvaartmaatschappijen, ook de niet-Europese,  die Europese luchthavens aan doen om deel te nemen en hun uitstoot aan te geven. De volgende stap naar het escaleren tot een handelsconflict kan […]

Europese CO2 emissiehandel doorgelicht

Share

Europa wil zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20%, en misschien zelfs 30%, verminderen ten opzichte van 1990. Het belangrijkste middel om die doelstelling te behalen is het  zogenaamd Europees Emissiehandelssysteem voor broeikasgassen. We bellen met Rob Elsworth van Sandbag, een NGO die het Europees emissiehandelssysteem van dicht opvolgt. Vorige maand publiceerde Sandbag een rapport […]

Europa: toch ambitieuzere klimaatdoelstelling?

Share

Europa nam zich voor om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 20% ten opzichte van 1990. Onder andere door de crisis blijkt dat die doelstelling veel gemakkelijker bereikt zal worden dan enkele jaren geleden voorgerekend. Daarom overweegt de Europese commissie om voor te stellen de reductie-doelstelling toch op trekken naar 30%, ondanks het feit […]

Europees klimaatbeleid

Share

We hebben Gerben-Jan Gerbrandy van D66 (Hol.) aan de lijn over een aantal aspecten van het Europees klimaatbeleid: We bespreken  het probleem van Europa met bosbeheer en verder,  onder andere,  CO2 emissiehandel en CO2 opslag. We beginnen het gesprek met een tussenkomst van Gerbrandy in het Europees parlement over de Scheldeuitdieping.

De Amerikaanse klimaatplannen

Share

President Obama zal aanwezig zijn op de klimaatconferentie in Kopenhagen. Daar gaat hij de intentie bekend maken om de uitstoot van broeikasgassen door zijn land met ongeveer 17% te verminderen. Maar hij krijgt zijn klimaatplannen niet door het parlement en stapt dus eigenlijk met lege handen naar de klimaattop. Dat betekent niet noodzakelijk dat er helemaal niets gaat gebeuren […]

Alleen handel in lucht, of toch echt minder CO2?

Share

België heeft, in het kader van het verdrag van Kioto, zich ertoe verbonden haar broeikasgas emissies tegen 2012  met 7.5% te verminderen ten opzichte van 1990. Wallonië, Vlaanderen en Brussel hebben moeten hun emissies met respectievelijk 7.5; 5.2 en 3.5% verminderen.  Het gemiddelde van die bijdrages is minder dan 7.5%, dus zal België een deel […]