Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Manu Claeys (stRaten Generaal) over het Antwerps mobiliteitsdossier

Share

We bellen met Manu Claeys van stRaten Generaal om eens te horen of er nog iets gebeurd is sedert de volksraadpleging van 18 oktober.
Enerzijds zijn 7 ministeriële werkgroepen van het zogenaamd “DAM”-comité van Vlaams premier Peeters de Antwerpse mobiliteitsknoop aan het bekijken. Van de andere kant heeft stRaten Generaal van de zogenaamde “Groep van 10” opdracht gekregen om een synthese te maken van de studies die de afgelopen jaren uitgevoerd zijn.

Tegen eind januari komt stRAten Generaal met een visie nota, die de Groep van 10 dan zal doorgeven aan de regering. Het resultaat van de  werkgroepen van de Vlaamse regering wordt verwacht in februari of maart.

“We zijn benaderd door mensen uit het Antwerps bedrijfsleven die vonden dat na het ‘neen’ van het referendum er ook een positief signaal moest komen dat tezelfdertijd  kritisch was ten opzichte van de randvoorwaarden van het verleden opgelegd.
Het heeft studies geregend in het verleden. We brengen die bij elkaar, en proberen die te integreren. In veel gevallen werd er in de studies naast elkaar gewerkt. Ook de groep van 10 wilde dat na het referendum een consensus gezocht zou worden van al wat er al beschikbaar is, rekening houdend met de technische evoluties van de laatste jaren.”

De groep van 10 zijn Christian Leysen (Ahlers), Nicolas Saverys (Exmar), Jean-Jacques Westerlund, Robert Restiau (Brabo), Geert Noels (Econopolis), Walter Nonneman (associatie Antwerpse Universiteiten en Hogescholen), Willy Winkelmans (transporteconoom), Bruno De Borger (prof. UA Antwerpen), Jan Vercammen (Egemin).

StRaten Generaal zegt dat ze gaat samenzitten met de actiegroepen uit de rand: “Het kan niet zijn dat wij in Antwerpen een gecontesteerd bouwproject tegenhouden en het dan proberen naar elders door afschuiven. Het is niet de bedoeling gewoon de grote ring R2 aan te leggen. Anderzijds moeten actiegroepen uit de rand niet altijd naar Antwerpen kijken om de problemen op te lossen.”
” Dat betekent niet noodzakelijk dat alles in de grond moet verdwijnen.”

Wat betreft de DAM-werkgroepen is Claeys kritisch. ” De DAM-werkgroepen worden gestuurd vanuit de kabinetten en men blijft vasthouden aan de oude randvoorwaarden. Daar dreigt weeral een gepolitiseerde besluitvorming te komen. In plaats van eerst experts de zaak te laten doorlichten en een ‘Green paper’ op te stellen en na verdere consultatie een ‘White paper’ te publiceren, keert men de zaak hier om en zijn de kabinetten in de eerste plaats bezig met het zoeken van een politieke oplossing.”

Over de derde Scheldetunnel: “Er was een consensus dat er een derde Scheldekruising moest komen, maar die consensus was gebaseerd op een beslissing van 10 jaar geleden. Je moet kritisch durven kijken naar je project. Het zit er bijvoorbeeld dik in dat over een aantal jaren het rekeningrijden ingevoerd zal zijn, en daar moet nu rekening mee gehouden worden.”

2 Comments on “Manu Claeys (stRaten Generaal) over het Antwerps mobiliteitsdossier”

 1. #1 Dirk Weyler - vzw Red de Voorkempen
  on Jan 3rd, 2010 at 12:19 pm

  Met alle respect voor Manu Claeys, maar ik denk dat er nog een aardig woordje moet worden doorgepraat voor er een oplossing is.
  Als het aan Bart de Wever (dit weekend in de Standaard) en Kris Peeters (ATV – 2 december) ligt, gaat het Lange-Wapper-project gewoonweg door.
  Het doorgaand verkeer op de Antwerpse ring moet dan wel ter hoogte van het Sportpaleis ondergronds duiken.
  Dat alternatief plan zou het grootste pijnpunt moeten oplossen van de Oosterweelverbinding: de aansluiting van de Lange Wapperbrug op het viaduct van Merksem.
  ‘Iedereen houdt zijn adem in. Blijft het GRUP overeind, dan moeten we zo snel mogelijk verder.’ Zegt de Wever enthousiast.
  Als het van NVA en CD&V afhangt zouden de ingenieurs van Noriant de Antwerpse ring al vanaf de afrit van de E313, nabij het Sportpaleis, in een tunnel moeten stoppen.
  Die komt verderop uit op de splitsing naar de E19 (Breda) en de A12 (Bergen-op-Zoom).
  Het huidige viaduct van Merksem kan dan worden gebruikt als stedelijke ringweg, die aansluit op de Lange Wapper.
  Er zijn inderdaad nog weinig alternatieven, ofwel zal de Vlaamse Regering dit plan uitwerken ofwel komt er een Arum-Sum-tunnel eventueel gecombineerd met de A102.
  Maar ook deze A102 zal ondergronds moeten en men zal oplossingen moeten zoeken voor Ekeren en Wommelgem.
  Momenteel wordt Wommelgem weerom hermetisch afgesloten van de Krijgsbaan wegens solden (enorme verkeerstoevloed) in het Winkelcentrum Wijnegem.
  Daarvoor was het de Kerstman, daarvoor de Heilige man, hiervoor braderij, dan weer modeshow of een zangeres, Valentijn…het rondpunt tolt rond als een tol, je wordt er duizelig van…
  Na een tijdje draait het vierkant, nieuwe verkeerslichten of niet, alles zal tilt slaan en stil staan op de E313.
  Geen probleem, we duwen er nog een nieuwe autosnelweg (A102) tussen en een ENA-project en een bedrijventerrein om de luchthaven van Antwerpen kunstmatig te beademen.

  Na een massa informatie, desinformatie, leugens en bulshit die langs alle kanten op ons afgevuurd werd, mocht het volk ‘beslissen’.
  Door toedoen van de campagne van Ademloos en stRaten Generaal werd de Lange Wapper voorlopig afgevoerd.
  Het volk heeft beslist, of althans een klein deel daarvan.
  Maar zoals het goede politici betaamd, werden alle twijfelaars automatisch beschouwd als neenstemmers.
  Ik weet verdorie niet of ik zelf zou gaan stemmen zijn, want heel deze soap was voor mij weinig transparant…al heb ik deze zaak op de voet gevolgd.
  Hadden ‘de stemmers’ weet van een A102 of een tunnel aan het Sportpaleis…er waren mijn inziens te veel zwarte vlekken om objectief te oordelen.
  …Ik ben geen Antwerpenaar en moest gelukkig niet naar het hokje om een oordeel te vellen over deze vage bedoeling.
  Of de juiste beslissing zal genomen worden dat zal hopelijk de toekomst uitwijzen, maar een feit is dat we wat automobiliteit betreft geen stap verder staan.
  Het enige dat we hebben bereikt is dat hopelijk politici beseffen dat men in Vlaanderen niet zomaar grote infrastructuurwerken kan aanleggen zonder inspraak van de bevolking, al is dat niet zeker want de Vlaamse Regering wil juist deze inspraakprocedures vereenvoudigen.
  Een tweede zaak is dat er een besef is onstaan dat toekomstige nieuwe grote wegen wegens gezondheidsredenen (geluidsoverlast en fijnstof) ondergronds zullen moeten worden aangelegd.
  Op het randje van 2009 liet de Rand zich horen.
  Liefst 29 burgemeesters uit de Antwerpse Rand zijn op bezoek geweest bij minister-president Kris Peeters.
  Ze vroegen inspraak in het debat over de Antwerpse mobiliteit, dat in het prille voorjaar van 2010 opnieuw in alle hevigheid zal losbarsten.
  De burgemeesters vinden dat die discussie moet gaan over meer dan alleen een tunnel of een brug, want de randgemeenten kreunen onder het sluikverkeer.
  Volgens de burgemeesters moet hoe dan ook de Ring dringend gesloten worden.
  De burgervaders en -moeders hebben gedeeltelijk gelijk.
  Ten tijde van het referendum over het BAM-tracé hadden ze geen recht op inspraak, want toen ging het om een lokale volksraadpleging en dat was volgens het Vlaams decreet louter een zaak van de Antwerpenaren.
  Het nadeel daarvan is dan ook dat de oplossing in Antwerpen moet gevonden worden daar de Rand gemuilkorft werd.
  Nu het referendum achter de rug is en de jacht op ‘goede’ oplossingen opnieuw open is verklaard, wil de Rand blijkbaar inspraak.
  Bij het ontwarren van de verkeerknoop moet er inderdaad verder gekeken worden dan de Ring.
  Een aantal gewestwegen zoals de Krijgsbaan schreeuwen om verbetering.
  Voor al deze knelpunten heeft de BAM nooit oplossingen gezocht omdat dat niet haar opdracht was.
  Maar ook rekeningrijden, beter openbaar vervoer en veilige fietspaden moet op de agenda komen.
  Achter de actie van de burgemeesters schuilt uiteraard ook een politieke agenda.
  CD&V en NVA zijn munitie aan het verzamelen voor het debat met hun regeringspartner Sp.a die hen bij het referendum in het stof heeft doen bijten.
  Dat willen ze niet een tweede keer meemaken, daarom mobiliseren ze hun sterkste troepen die zich in de Rand bevinden.
  En zo dreigt het debat af te glijden naar een stevige confrontatie tussen Rand en Stad.
  De Rand vindt dat de Ring gesloten moet worden en de Stad wil een nieuwe Grote Ring (R2) rond Antwerpen gerealiseerd zien.
  De R2 is echter geen optie meer want deze werd terecht afgeschoten door het Structuurplan Vlaanderen.
  Nog meer versnippering door grote wegen zal van Vlaanderen een grote Stad maken en dat willen we toch met z’n allen vermijden.
  Dan blijft enkel de Arup-Sumtunnel, een betere verbinding naar het Waasland en de A102 (Ekeren-Wommelgem) over.
  De Wase actiegroepen en burgemeesters hebben voor de verbinding naar het Waasland een compromis bekomen, daar zal het probleem dus zich nauwelijks situeren.
  De A102 is echter ook een stadsring en loopt door de districten Ekeren, Merksem en Deurne.
  Wommelgem waar de A102 aansluit op de E313 kan men toch ook geen rijke villarand noemen.
  Deze gemeente loopt gebukt onder een massa verkeer, dat bewijzen de dagelijkse verkeersberichten op de radio. Het rondpunt van Wommelgem brengt een massa verkeer uit de Rand bijeen om met 1300 bewegingen per uur zich aan te sluiten op de E313.
  Als daar de A102 moet op aangesloten worden dan zal dit op een leefbare manier moeten gebeuren.
  De Antwerpse actiegroepen en politici zullen samen met de Rand hier een oplossing moeten zoeken zonder dat we hervallen in een ‘Ademloos’ knooppunt.
  Hier zal men ook met tunnels en afzuigsystemen moeten werken anders gaan de Antwerpse actiegroepen af als een gieter en zullen ze verweten worden dat ze enkel en alleen uit zijn om de problemen te verleggen.
  Bovendien staan er in het Structuurplan Vlaanderen een pak randvoorwaarden die de A102 niet prioritair maken.
  Als Wim Van Hees van Ademloos de Antwerpse mobiliteitsproblematiek wil herleiden tot een simpele oplossing, dan is hij fout en kent hij de geschiedenis niet goed.
  Er zal nog aardig wat bediscussieerd moeten worden voor we eruit geraken…zeker weten.

 2. #2 Dirk Weyler - vzw Red de Voorkempen
  on Jan 4th, 2010 at 12:24 pm

  Oosterweelverbinding, icoon of werken aan pijnpunten.

  Terecht komt pas eind januari (eerst midden) stRaten-generaal met een visienota, die de Groep van 10 dan zou doorgeven aan de regering. De tijd is anders te kort….
  Hopelijk komt er eerst een informatie- en inspraakronde voor het advies naar de Vlaamse Regering gaat.
  stRaten Generaal moet opletten dat het geen schijnvertoning wordt met een ‘Claeysvernauwing’… een tweede BAM-tijdperk kunnen we missen als de pest.
  De Lange Wapper versie light ligt momenteel terug op de tafel.
  De ‘Crevitsverbreding’ van de E34 en E313 ook.
  Want die files moeten weg ten plattelande en in en rond de Stad.
  De oplossing van het mobiliteitsprobleem zal en moet via beton worden beslecht.
  Ook als die wegen daarvoor moeten verdubbelen en dubbeldeks worden of zich via een A102 door Ekeren, Merksem, Deurne en Wommelgem moet wormen.
  Sommigen zeggen dat Wommelgem in de rustige Rand ligt…de dagelijkse verkeersmededelingen oordelen hier anders over.
  Als het aan Bart de Wever (dit weekend in de Standaard) en Kris Peeters (ATV – 2 december) ligt, gaat het Lange-Wapper-project gewoonweg door.
  Het doorgaand verkeer op de Antwerpse ring moet dan wel ter hoogte van het Sportpaleis ondergronds duiken.
  Dat alternatief plan zou het grootste pijnpunt moeten oplossen van de Oosterweelverbinding: de aansluiting van de Lange Wapperbrug op het viaduct van Merksem.
  ‘Iedereen houdt zijn adem in. Blijft het GRUP overeind, dan moeten we zo snel mogelijk verder.’ Zegt de Wever enthousiast.
  Als het van NVA en CD&V afhangt zouden de ingenieurs van Noriant de Antwerpse ring al vanaf de afrit van de E313, nabij het Sportpaleis, in een tunnel moeten stoppen.
  Die komt verderop uit op de splitsing naar de E19 (Breda) en de A12 (Bergen-op-Zoom).
  Het huidige viaduct van Merksem kan dan worden gebruikt als stedelijke ringweg, die aansluit op de Lange Wapper.
  Er zijn inderdaad nog weinig alternatieven, ofwel zal de Vlaamse Regering dit plan uitwerken ofwel komt er een Arum-Sum-tunnel eventueel gecombineerd met de A102.
  Maar ook deze A102 zal ondergronds moeten en men zal oplossingen moeten zoeken voor Ekeren en Wommelgem.
  Momenteel wordt Wommelgem weerom hermetisch afgesloten van de Krijgsbaan wegens solden (enorme verkeerstoevloed) in het Winkelcentrum Wijnegem.
  Daarvoor was het de Kerstman, daarvoor de Heilige man, hiervoor braderij, dan weer modeshow of een zangeres, Valentijn…het rondpunt tolt rond als een tol, je wordt er duizelig van…
  Na een tijdje draait het vierkant, nieuwe verkeerslichten of niet, alles zal tilt slaan en stil staan op de E313.
  Geen probleem, we duwen er nog een nieuwe autosnelweg (A102) tussen en een ENA-project en een bedrijventerrein om de luchthaven van Antwerpen kunstmatig te beademen.

Leave a Comment