Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Fracking for shale gas

Share

Het ziet ernaar uit dat  Noord-Amerika de komende jaren een overschot aan aardgas zal hebben in plaats van een tekort, zoals eerder gedacht. Dat komt doordat de productie in de lift zit.

De nieuwe toestroom van aardgas is voor een groot deel een gevolg van een technische ontwikkeling die het mogelijk maakt om aardgasbronnen te ontginnen die vroeger onbereikbaar waren. Hierbij worden gashoudende rotslagen met zogenaamd ‘shale gas‘ gebroken, zodanig dat het gas vrijkomt. Men spreekt van ‘hydraulic fracturing‘ of kortweg fracking (fracing). De productie van shale gas in de VSA en Canada is nu al significant, maar ook elders in de wereld is de zoektocht gestart.

Of de nieuwe toestroom van aardgas ook het milieu vooruit helpt is  andere zaak. Het hydraulisch kraken van de grondlagen is controversieel en leidt mogelijk tot vervuiling van het grondwater. Verder is het nog maar de vraag of de uitstoot van CO2 door het lichtere aardgas op de langere termijn iets zal verhelpen aan de  klimaatopwarming.
links:
– BP statistical review 2009: HIER
– EIA energy outlook 2010: HIER
– EIA “Energy in Brief, What is shale gas” dec 2010: HIER

0 Comments on “Fracking for shale gas”

Leave a Comment