Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Uw (groene) stroomrekening

Share

Elektriciteitsdistributeur EANDIS, eigendom van Electrabel en de gemeentes, kondigde vorige week aan dat de elektriciteitsfacturen tegen 2013 met 30%  zouden kunnen stijgen door de subsidies voor zonnepanelen en andere groene stroom. We belden Eandis, maar die konden niet zeggen hoe ze tot dat getal kwamen. We doen dus zelf een poging en komen tot andere resultaten.

Federaal regulator CREG publiceerde een rapport over de componenten van onze elektriciteitsfactuur  (kopie HIER) . De exacte kostenstructuur hangt af van een aantal factoren zoals de distributeur, het type abonnement, het totaal verbruik enz enz.. Toch kan beeld gegeven worden dat redelijk representatief is:
Een huishouden betaalt ongeveer € 160 tot 180 per megaWatt uur (MWu). Die totale kost bestaat voor ongeveer € 70 uit de prijs van de elektriciteit (productiekost plus winstmarge). De rest zijn hoogspanningstransmissiekosten, laagspanningsdistributiekosten, ‘openbare heffingen’, bijdrages voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling, en tenslotte BTW.
Met een kost van bijna € 50/MWu tot meer dan € 70/MWu is distributie de op één na belangrijkste component van uw elektriciteitsfactuur, dan volgt BTW (€ 30/MWu). De ‘openbare heffingen’, waarvan de kost voor windmolens op zee momenteel slechts een klein deel van uitmaakt, bedragen € 5/MWu. De bijdrage voor andere groene stroom en warmtekracht bedraagt ongeveer € 8/MWu.

Een producent van groene stroom ontvangt certificaten. Alle producenten moeten  voor een deel van elektriciteit die ze produceren van die certificaten kunnen voorleggen. Dit deel  werd vastgelegd op 0.8% in 2002 en 6% in 2010. Een producent die te weinig groene stroom produceert, heeft onvoldoende certificaten, en moet er dan bijkopen van een producent met een overschot. Dit gebeurt op een markt waar momenteel bijna € 110 per MWu groene stroom betaald wordt. Moest de marktprijs voor certificaten onder de € 80/MWu zakken, dan moeten de netbeheerders (o.a. Eandis) de certificaten aankopen voor € 80/MWu . Dit is momenteel niet het geval, en dus heeft de groen stroom in principe geen impact op Eandis.

Zonnecellen vormen echter een uitzondering, omdat de gegarandeerde prijs voor de producenten van elektriciteit uit zonnecellen vastgelegd werd op € 350/MWu, meer dan drie maal de huidige marktprijs. Aangezien de marktprijs veel lager ligt dan € 350/MWu, moeten Eandis en de andere netbeheerders dus de zonnecertificaten opkopen, hetgeen een extra kost is voor Eandis en Co.

In 2009 bedroeg de totale certificaat-subsidie voor zonne-energie 46 miljoen euro. Volgens Bond Beter Leefmilieu betekent dit een jaarlijkse kost van niet meer dan € 5 per consument.

VREG, bij monde van bestuurder André Pictoel, verwacht dat de kost aan groene stroom certificaten voor zonne-energie in 2010 zullen stijgen tot 100 miljoen euro.

Wat betekent de kost voor groene stroom nu potentieel voor uw factuur?
Of het nu via Eandis is of via een andere weg, de kost van de groene stroom(certificaten) zal doorgerekend worden naar de verbruiker. Aan een prijs van € 110/MWu zou 100% groene stroom voor een stijging van de factuur van € 180 naar € 290/MWu zorgen, een toename van 60%.  Ingeval die groene stroom afkomstig zou zijn uit zonne-energie, zou de impact nog drie keer groter zijn.

Van 100% groene stroom is echter geen sprake. De doelstelling voor 2020 ligt op 13%. Volgens dezelfde schatting beperkt dat de prijsstijging tot ongeveer € 14 per MWu (13% van 110€/MWu), oftewel 8% van uw rekening.

Enkele belangrijke bijkomende bemerkingen:
1) Er zal ook moeten geïnvesteerd worden in het elektriciteitsnet. Voor een deel, maar niet volledig, is dat een gevolg van de toename aan de variërende groene stroom.
2) De kost van groene stroom zal in de toekomst verder dalen terwijl die van de klassieke stroomproductie op de lange termijn zal stijgen. De extra kost van de groene stroom, en zeker die van de zonne-energie, zal dus op de lange termijn afnemen.
3) De meeste van de afgeleverde groene stroomcertificaten dienden niet voor het subsidiëren van zonne- of windenergie, maar waren gerelateerd aan het verbranden van biomassa. Volgens de VREG-statistieken werden in 2009 bijna 2,7 miljoen groene stroomcertificaten afgeleverd (kopie HIER). Daarvan waren er 5 en 14% voor zonne- en windenergie.  65% was voor biomassa. Blijkt dat veel groene stroomsubsidies gaan naar het verbranden van hout in klassieke centrales (kopie HIER). Zo vingen  Electrabel en holding Ackermans/ van Haaren als ‘Max Green’ 130.000 certificaten voor het stoken van hout en andere biomassa in de centrale van Rodenhuize. Er vanuit gaand dat ze daar € 110/MWu voor kregen, bedroeg de subsidie voor Electrabel en Co in Rodenhuizen alleen al 14 miljoen euro, oftewel bijna een derde van de totale subsidie voor zonnepanelen.

0 Comments on “Uw (groene) stroomrekening”

Leave a Comment