Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Europa: toch ambitieuzere klimaatdoelstelling?

Share

Europa nam zich voor om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 20% ten opzichte van 1990. Onder andere door de crisis blijkt dat die doelstelling veel gemakkelijker bereikt zal worden dan enkele jaren geleden voorgerekend. Daarom overweegt de Europese commissie om voor te stellen de reductie-doelstelling toch op trekken naar 30%, ondanks het feit dat andere landen nog geen echt engagement genomen hebben.  De commissie liet de impact van een reductie met 30% onderzoeken en kwam donderdag naar buiten met de resultaten: een vermindering van de broeikasgasuitstoot met 30% vereist 81 miljard euro per jaar aan investeringen, 11 miljard meer dan wat in 2007 ingeschat werd als nodig om 20% te halen.

Persbericht HIER; meer details HIER

Het lobbyen achter en voor de schermen is begonnen: een aantal landen liet al weten niet verder dan 20% te willen gaan en industriële drukkingsgroepen zijn nog minder enthousiast.
De geloofwaardigheid van Europa staat echter op het spel en is de reden waarom de commissie eraan denkt om verder te gaan: de lagere uitstoot ten gevolge van de crisis, in combinatie met het uitdelen van teveel gratis CO2-uitstootrechten aan de industrie, dreigen de Europese emissiehandelsmarkt in elkaar te doen zakken; of van de volgende fase van het emissiehandelssysteem, na 2012, een bijna lege doos te maken. Dat zou het geval zijn indien het overschot aan emissierechten zou mogen opgespaard worden om dan na 2012 meer te kunnen uitstoten.

Zie ook de analyse door Sandbag, kopie HIER.

0 Comments on “Europa: toch ambitieuzere klimaatdoelstelling?”

Leave a Comment