Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Hoofdrol voor kleine eilanden en Saoedi Arabië op klimaatconferentie

Share

Afgelopen week eindigde de interimklimaatconferentie in Bonn, zes maanden na Kopenhagen en zes maanden vóór Cancun. Het doel van de conferentie was vooral de landen ertoe te brengen een meer ambitieuze klimaatdoelstelling aan te nemen. We praatten met Wendel Trio van Greenpeace die erbij was.

De landen die het meest kwetsbaar zijn en het meest te lijden zullen hebben onder de gevolgen van de klimaatopwarming stelden voor om te laten onderzoeken of het haalbaar is om de temperatuurstijging te beperken tot 1.5 ° C, en wat de voordelen en kosten zijn van een beperking van de temperatuurstijging. Saoedi Arabië wilde er echter niet van weten en bleef het voorstel blokkeren. Qatar en Koeweit steunden Saoedi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, daarentegen, hebben wel al voor een stuk de weg van de hernieuwbare energie ingeslagen met o.a. Masdar.
Aangezien er een volledige consensus moet zijn kan de studie niet uitgevoerd worden, maar volgens Wendel Trio zal ze opnieuw op de tafel gelegd worden.

Wat betreft China is er wel een bereidheid tot actie en begrip voor de armere landen; maar China blijft wel vasthouden aan de principes van het Kioto-protocol. Dat schrijft alleen bindende reducties voor aan de rijkere landen en geen engagement voor de ontwikkelingslanden. De broeikasgas-uitstoot van China per inwoner zit ondertussen al op het niveau van de armste Europese landen.

0 Comments on “Hoofdrol voor kleine eilanden en Saoedi Arabië op klimaatconferentie”

Leave a Comment