Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Anti-kraak: Oplossing voor – of misbruik van woningnood?

Share

Een paar maanden terug spraken we met iemand van Lancelot, een bedrijf dat leegstaande huizen ‘in bruikleen’ geeft om kraken te voorkomen. In Nederland zijn ondertussen al tienduizenden mensen gehuisvest via dergelijke ‘anti-kraak’-bedrijven. Abel Heykamp, die een documentaire maakte over anti-kraak op de website leegstandzonderzorgen.nl,  heeft ernstige bedenkingen bij dit systeem.

Het komt erop neer dat anti-kraak een vorm van huur is waarbij de huurders veel minder betalen dan wat ze op de reguliere huurmarkt zouden betalen; maar anderzijds ook geen rechten hebben, en eigenlijk bewaker moet spelen van het pand zonder daar een vergoeding voor te ontvangen.

Aangezien het begrip ‘bruikleen’ juridisch niet gedefinieerd is, ontstaat er een situatie waarbij de rechten van de twee partijen niet in evenwicht zijn, met alle gevolgen voor mensen in woningnood. Er is vooral sprake van inbreuken op, en inmenging in, de privacy van de huurders.

De vorige regering in Nederland heeft een nieuwe woonwet gestemd die op 1 oktober in voege trad. Enerzijds is kraken nu onwettig en worden zware straffen voorzien, anderzijds zou leegstand aangepakt worden. De anti-kraak werd echter niet gereguleerd.

Abel Heykamp pleit ervoor om anti-kraak/bruikleen af te schaffen en de eigenaars te verplichten via gereguleerde ‘tijdelijke verhuurcontracten’ hun panden ter beschikking te stellen.

0 Comments on “Anti-kraak: Oplossing voor – of misbruik van woningnood?”

Leave a Comment