Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Regulator veegt rekenkunde Electrabel van tafel

Share

Enkele weken geleden erkende Electrabel formeel dat ze een meer dan normale  winst  boekt uit haar afgeschreven kerncentrales.
Voor alle atoomcentrales samen schat Electrabel die “nucleaire rente”  voor 2007 op 750 miljoen euros. De onafhankelijke regulator CREG stelt echter dat het 2 miljard € was. In een persbericht (kopie HIER) legt hij de fouten bloot in de berekening van Electrabel.

Electrabel stelt voor dat een nog te installeren Opvolgingscomite de knoop zou doorhakken. Met andere woorden, dat de regulator CREG zijn regulerende de bevoegdheid gedeeltelijk ontnomen wordt en dat die overgedragen wordt aan een orgaan waarin Electrabel zelf zal zetelen.

Een drietal jaren geleden was de regering met Electrabel overeengekomen om op die superwinst een heffing te leggen van 250 miljoen €. Dit akkoord  kreeg echter nooit de parlementaire goedkeuring die het nodig had.  De Tijd rapporteert vandaag dat federaal ministers Leterme (CD&V) en Magnette (PS) die heffing willen optrekken. 

Eigenaar GDF Suez boekte in 2010 4.6 miljard € winst. De 12GigaWatt  productiecapaciteit in Belgie (waarvan ongeveer 40% nucleair) is 10% van wat de groep heeft.  
Die 4%  belgische nucleaire capaciteit in Belgie genereert dus meer dan 35% van de groepswinst. 
GDF-Suez zal de komende jaren haar niet uitgekeerde winst vooral investeren in Latijns Amerika, het Midden Oosten en Azie.  
GDF-Suez is voor 35% in handen van de Franse staat en voor 5% van GBL (Albert Frere).


De hoge winst uit kernenergie komt doordat het verschil tussen de kostprijs om de nucleaire elektriciteit te produceren enerzijds, en de prijs waaraan die elektriciteit verkocht wordt anderzijds veel groter is dan voor bijvoorbeeld gascentrales. Dit is dan weer een gevolg van het feit dat de bouwkost van de kerncentrales versneld afgeschreven werd, en doordat  de producenten een aantal kosten van kernenergie niet of slechts gedeeltelijk betalen. (Zo zijn ze bijvoorbeeld onderverzekerd tegen rampen.)

U betaalt typisch 0.16-0.18€ per kilowattuur voor uw stroom, oftewel 160-180€ per mega Watt uur (MWu).  Zie uitzending van 8 mei 2010, HIER). Voor iedere extra € verschil tussen productie en verkoop verdient de nucleaire sector 46miljoen € per jaar extra. De 750 miljoen van  Electrabel  stemt overeen met ongeveer 15€ extra winst per MWU, terwijl de regulator op meer dan 40€ per MWu uitkomt. Van waar komt dit verschil?

 Enerzijds zegt Electrabel dat CREG 2.7€/MWu “algemene” kosten moet bijtellen in de productiekost die het gebruikt en anderzijds ook 5€/MWu voor het feit dat extra niet-nucleaire capaciteit moet aangehouden worden. CREG verwerpt beide claims. Zo zouden de gegevens die CREG gebruikt door Electrabel zelf ter beschikking zijn gesteld en stelt de regulator dat ze de algemene onkosten bevatten. Electrabel dat de productie van kerneregie haar meer kost dan echt het geval is.

Anderzijds wijst CREG erop dat er ook wat betreft de verkoopsprijs van haar elektriciteit iets niets klopt in de berekening van Electrabel. Daar geeft de firma dan weer een cijfer dat te laag ligt. Electrabel rekent namelijk als verkoopprijs de prijs die ze krijgt van de grote industriele afnemers (44.8€/MWu). Die is een stuk lager dan de gemiddelde prijs die ze ontvangt.   Bovendien gebruikt ze voor die industriele afnemers dan zelfs nog eens een prijs die lager is dan wat de CREG afleidt uit cijfers die hij van Electrabel zelf ontving(48.4€/MWu). Bovendien stelt CREG dat voor de grootverbruikers de groothandelsprijs van 60€/MWu een meer realistische weergave is van wat echt ontvangen werd.
Voor de stroom die ze via haar kleinhandelsfiliaal ECS verkocht ontving Electrabel zelfs 67€/MWu .

Kortom: Electrabel zegt dat het haar 29€/MWu kost om kernenergie te produceren, in plaats van 21€/MWu. Van de andere kant stelt ze dat ze slechts 45€/MWU ontving, in plaats van 60  tot 67€/MWu. Zo beperkt Electrabel haar nucleaire winst tot winst 16€/MWu (45-29), terwijl ze volgens de onafhankelijke regulator CREG 39 (60-21) to 46€/MWu is.
Vermenigvuldig deze getallen met 46 en u bekomt het aantal miljoenen jaarlijkse winst op kernenergie die naar Electrabel en (in mindere mate) SPE-EDF vloeien.

0 Comments on “Regulator veegt rekenkunde Electrabel van tafel”

Leave a Comment