Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

de “semantische discussie” over het Meccano tracé

Share

De Vlaamse deelregering  heeft tot nu toe nagelaten het Meccano-alternatief voor de oplossing van de Antwerpse verkeersknoop te onderzoeken. ‘t Is te zeggen: vorig jaar liet de regering het Verkeerscentrum een paar berekeningen doen op het Meccano-tracé, legde daarbij zelf bijkomende beperkingen op, en liet dan concluderen dat het alternatief slechter scoorde. 
Sedertdien blijft de deelregering, bij monde van minister Crevits, beweren dan het Meccano tracé onderzocht en te licht bevonden  werd. Ook de met BAM en ministeriele kabinetten gelieerde De Standaard gaat door met  het verwijzen naar de resultaten van het Verkeerscentrum. 

De aktiegroepen (stRaten Generaal en Ademloos) zijn het beu en willen dat de regering de studieresultaten waarnaar ze verwijst vrijgeeft ofwel geen beweringen meer doet die ze niet kan staven. Er werd een klacht ingediend bij de Beroepsinstantie Inzake Openbaarheid van Bestuur, en die  stelt nu eveneens vast dat het Meccano tracé niet onderzocht werd.
Minister Crevits reageerde dat het over “een semantsche discussie” gaat tussen de begrippen ‘Meccano Tracé’ enerzijds en ‘Mecanno-Plan’ anderzijds; waarmee ze lijkt te bevestigen dat wat onderzocht werd door het Verkeerscentrum niet het “Meccano tracé”-alternatief is zoals voorgesteld door Forum 2020 en de aktiegroepen.

Wat voor Wim van Hees (Ademloos) echter belangrijker is, is dat het Meccano-alternatief meegenomen wordt in de komende Milieu-Effecten (MER) studie die moet uitgevoerd worden nu het oorspronkelijk Lange-Wapper project vervangen is door een nieuw (tunnel)-project op het BAM tracé. Het is voor hem duidelijk dat niet Crevits maar deelpremier Kris Peeters de dirigent is in dit stuk voor wie het er vooral om gaat de aannemersbelangen van Noriant te vrijwaren. 

0 Comments on “de “semantische discussie” over het Meccano tracé”

Leave a Comment