Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Oosterweel dossier Plan-MER beschikbaar voor inzage/ commentaar

Share

In maart 2010 kwamen Kris Peeters, Patrick Janssens en Bart De Wever overeen om de Lange Wapper-brug in de grond te stoppen. In september van datzelfde jaar werd, nadat uitvoerder/ coordinator BAM de technische haalbaarheid had bevestigd, het zogenaamd “Masterplan 2020”-compromis gepresenteerd als de finale oplossing voor de Antwerpse mobiliteitsknoop.

Maar er is nog een lange weg af te leggen. Zo moet er een nieuw milieu-effecten rapport opgesteld worden aangezien er ook een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan  moet komen.

Sedert enkele dagen is het zogenaamde “kennisgevingsdossier Plan-MER” beschikbaar voor inzage en commentaar. Dit kennisgevingsdossier plan-MER beschrijft wat het eigenlijk Milieu Effecten Rapport zal bestuderen. Daarbij dient niet alleen het plan van de overheid (Masterplan 2020) onderzocht te worden, maar ook mogelijke alternatieven. Bijgevolg wordt de Meccano in het dossier opgenomen. 
Het Meccano scenario  van het kennisgevingsdossier  stemt echter niet overeen met het Meccano-plan van de groep Forum-2020 aangezien geen rekening gehouden wordt met het oostelijk deel van het Meccano-alternatief.   Ook in het Masterplan 2020 zoals het zal bekeken worden ontbreekt de oostelijke bretel.
Het dient  vermeld te worden dat het Plan-MER niet door BAM zelf is opgesteld maar door een zogenaamde Plan-MER coordinator (van een derde firma). Blijbaar heeft die beslist om geen rekening te houden met wat ten oosten van Antwerpen stad zal gebeuren.

Opmerkingen kunnen tot en met 16 december naar gemeentebestuur of naar de dienst Milieueffectrapportagebeheer gestuurd worden.

Gerlinde D’Hondt van BAM legt uit wat het kennisgevingsdossier Plan-MER is.

Links:
Webpagina BAM over Plan-MER
kopie kennisgevingsdossier PlanMER (12 MegaBytes)
Kaarten kennisgevingsdossier PlanMER (17 MegaBytes)
– website dienst MER: dossier, kaarten
Inpraakformulier

0 Comments on “Oosterweel dossier Plan-MER beschikbaar voor inzage/ commentaar”

Leave a Comment