Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Verkiezingen 2012 – N-VA: Ludo Van Campenhout

Share

In het kader van onze kopstukkengesprekken halen we wekelijks een lijstrekker of partijvoorzitter in de studio. De kandidaat burgemeester van N-VA blijft echter worstelen met de media: hij gaf niet thuis en stuurde voormalig Open-VLD schepen Ludo Van Campenhout, plaats 4, naar onze studio.

Van Campenhout noemt de rethoriek van Eric Coryn over “gebruikers en bewoners” van het stedelijke weefsel “karikaturaal”. Hij stelt dat de stad voor de bewoners bereikbaar moet zijn en er moeten ook faciliteiten zijn, maar voor de leefbaarheid van de stad moeten ook niet-bewoners van de stad kunnen genieten.  

Om verdringing te voorkomen moet er een aanbod zijn van sociale woningen, en daar zorgt de stad voor, aldus Van Campenhout. De stad renoveert ook krotten die, na renovatie, 30% onder de marktprijs verkocht worden. Maar hij vindt dat Antwerpen met 11% sociale woningen (net boven de Vlaamse norm van 10%) zijn job doet. Een stad waar het inkomen laag ligt moet niet meer sociale woningen hebben dan een meer welvarende gemeente. Als Antwerpen groeit door de instroom van tweeverdieners zal het probleem zich vanzelf oplossen, stelt hij.

In verband met de kleine mobiliteit wil N-VA dat minder parkeerplaatsen geschrapt worden bij de heraanleg van straten. Betreffende de grote mobiliteit stelt Bart De Wever dat de uitslag van de aan de gang zijnde technische studie moet gerespecteerd worden. We merken op dat dit nieuw is aangezien de N-VA de twee enige alternatieve studies die sedert 2005 uitgevoerd werden (T&M leuven, en ARUP-SUM) naar de prullenmand verwees. Van Campenhout ontwijkt de bemerking door te stellen dat “er al zoveel studies zijn gedaan over noordelijke varianten”.

N-VA is tegen het voorstel van Open-VLD om te beginnen met de aanleg van de “bretellen” ten oosten en westen van Antwerpen en dan later te beslissen waar een nieuwe tunnel onder de schelde komt.

Van Campenhout vindt dat het Antwerps onderwijs, in tegenstelling tot wat Eric Coryn beweert, wel degelijk gevarieerd is. “Iedereen krijgt kansen, ons onderwijs mag gezien worden en is niet eng. Maar we hebben wel te laat gedetecteerd dat er een tekort aan plaatsen zou komen.”.

De N-VA leiding maakt van de gemeentelijke kiesstrijd een campagne voor beter bestuur in “Brussel”, waarmee de Federale regering bedoeld wordt. Kritiek op de Vlaamse regering in Brussel valt echter moeilijker. Zo stelde de N-VA voorzitter in het verleden dat Antwerpen zich niet moest moeien met bevoegdheden van de Vlaamse regering in Brussel. Op de bewering van Robert Voorhamme (SP-a) in Apache  dat N-VA een Masterplan voor het Antwerps onderwijs tegenhoudt zegt ook Ludo Van Campenhout nu dat dit de bevoegdheid is van het Vlaams parlement.

Ludo bevestigt dat N-VA de ouders van spijbelaar financieel wil beboeten.”Mensen moeten op jonge leeftijd gesensibiliseerd worden.”

Hij vindt overigens het veiligheidsbeleid van N-VA niet meer repressief dan dat van andere partijen.  

Als het aan Ludo Van Campenhout ligt, dan blijven de kerncentrales in Doel 10 jaar langer open en komt er daarna een nieuwe kerncentrale. Over nucleaire veiligheid moeten we niet al teveel discussieren, dat is het werk van ingenieurs.DE PUNTJES OP DE  ‘I’:

Politici durven de waarheid wel eens geweld aandoen, en het Antwerps mobiliteitsdossier leent zich daar wonderwel toe. Nadat  Koen Kennis tijdens het mobiliteitsdebat onterecht beweerde dat er nooit plannen waren voor een tramlijn op de singel, en verder dat er veel overleg gepleegd geweest is met stRaten generaal; gaat nu ook Ludo Van Campenhout uit de bocht:

– Een eerste keer betreffende de volksraadpleging van 2009, waar Bart De Wever vond dat Antwerpen zich niet te moeien had in de zaken van Brussel en dus de bevolking niet de mening mocht laten geven over een tunnelalternatief verder van de stad.

Ludo Van Campenhout stelt dat de vraag van het referendum ging over de keuze tussen een brug of tunnel. De vraag van de volksraadpleging van 2009 was: “Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne. Ja of neen?” Het ging dus wel degelijk over het tracé, en niet over het tunnel of brug, zoals Ludo met grote stelligheid blijft beweren.  
Kris Peeters en Bart De Wever wilden niet het risico lopen dat de bevolking een alternatief verder van het centrum zou verkiezen boven de plannen van Brussel, dus kon een tweede vraag niet.

De discussie over wat de vraag nu precies was is minder futiel dan ze lijkt: nu claimen de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur dat de uitslag van het referendum gerespecteerd werd aangezien het viaduct verdwenen is. Het viadukt zit inderdaad onder de grond, maar het verkeer wordt nog altijd naar Deurne/ Merksem op de ring door de stad gestoken.

– Verder in het gesprek beweert N-VA dat “er al zoveel studies zijn gedaan over noordelijke varianten zoals het Meccano tracé. Al in ’99 heb ik een studie gezien op een Wapper variant die ongeveer lag waar het Meccano tracé loopt”. Daarmee laat hij uitschijnen dat het Meccano alternatief reeds bestudeerd zou zijn door de Vlaamse overheid.  Dergelijke studies zijn ons niet bekend, en als ze zouden bestaan dan wisten ze dit bij N-VA de Stad en de Vlaamse regering blijkbaar  ook niet. Nog nooit werd tot nu toe door een Brussels of Antwerpse beleidsmaker verwezen naar een studie uit het verleden als het over het Meccano alternatief ging.

0 Comments on “Verkiezingen 2012 – N-VA: Ludo Van Campenhout”

Leave a Comment