Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Valt het Europees klimaatbeleid nog te redden?

Share

 

Het CO2 emissiehandelsysteem, de belangrijkste pijler van het Europees klimaatbeleid, zit aan de grond.
“Er moet nu op korte termijn actie genomen worden en daarna moeten meer drastische stappen gezet worden. Als dat niet lukt, dan moeten we de emissiehandel maar vergeten en een CO2 taks invoeren. Nog beter een taks dan een markt die niet werkt.”
Dat zegt Gerben-Jan Gerbrandy, ondervoorztitter van de Milieucommissie van het Europees parlement. In april volgt een belangrijke stemming…

Het Europees CO2 emissiehandelsysteem werkt niet omdat er teveel gratis uitstootrechten uitgedeeld zijn door de overheden. Van de andere kant daalde de vraag door de crisis en de de-industrialisering. Het resultaat is dat de kost voor de grote vervuilers om CO2 uit te stoten momenteel tot minder dan 5€   per ton gecrasht is, een niveau dat te laag is om ervoor te zorgen dat geïnvesteerd wordt in groene projecten.

De hoogste tijd dus voor Europa om tot actie over te gaan wil ze het systeem, en haar reputatie als voortrekker in het klimaatbeleid, redden.

Gerben-Jan Gerbrandy, D66 (Nl), probeert als ondervoorzitter van de Commissie Milieu van het Europees parlement het beleid weer recht te trekken. Op 19 februari keurde de Commissie Milieu een voorstel goed om een hoop emissierechten niet aan de uitstotende bedrijven aan te bieden, wat de prijs moet optrekken. In april volgt een stemming in het voltallig parlement. De Polen, maar vooral de Europese VolksPartij van Christen Democraten en conservatieven  (met Ivo Belet en voorzitter Wilfried Martens) zijn tegen.

“Maar eigenlijk is die  maatregel maar een pleistertje op de wonde” aldus Gerbrandy. “Het is wachten op de grote maatregels die daarna zullen moeten genomen worden. Het probleem zit vooral bij de rechterflank van het parlement, bij Christen Democraten en Conservatieven. Daar zitten nog mensen die de klimaatproblematiek nadrukkelijk ontkennen.”
Om het systeem te redden ” zullen er meer rechten uit de markt moeten gehaald worden. Die operatie is veel zwaarder en is een horde die veel moeilijker zal genomen worden. Maar er moet ingegrepen worden in de markt. Marktinterventie is trouwens niet noodzakelijk een anti-liberale maatregel. En als dát niet lukt, dan moet een CO2 tax overwogen worden in plaats van het emissiehandelsysteem. ”

“Tax, of handel, het doet er eigenlijk niet toe, maar we moeten een systeem hebben dat werkt en de CO2 uitstoot drastisch doet dalen. Ik ben eerder voor een werkend systeem dan voor een liberaal systeem dat niet werkt. En als men niet wil ingrijpen in het marktsysteem dat nu faalt, dan zie ik geen andere oplossing dan een CO2 taks. Volgens de Europese Commissie zou de CO2 prijs nu op 30 á 40 € per ton moeten zitten.”
“Maar door de schaliegasrevolutie in de VSA is de prijs voor uit Amerika geïmporteerde kolen in Europa sterk gezakt, wat het nog moeilijker maakt voor  gas in Europa om te concurreren  met de meer vervuilende kolen. Dus moet de CO2 prijs misschien hoger dan die 30 á 40€ per ton.”

Eerder deze week liet Gerbrandy ook nog weten dat hij niet zo gelukkig was met de hervorming van het Europees landbouwbeleid. “een gemiste kans om te vergroenen en te liberaliseren”. We vragen hem of dit geen contradictio in terminis is.

0 Comments on “Valt het Europees klimaatbeleid nog te redden?”

Leave a Comment