Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

PVDA neemt Foorakkoord onder juridische loep

Share

Peter Mertens (PVDA+) reageert op de overeenkomst die de stad sloot met 6 bewoners van de gedempte zuiderdokken. Zij hadden de  overlast van de  Sinksenfoor voor het gerecht aangeklaagd.

“Het onderzoeken van de banden tussen schepen Van Campenhout en de klagers en het aan het licht brengen van eventuele corruptie is belangrijk. Maar voor mij is de kern van de zaak toch eerder dat hier een akkoord afgesloten werd waarbij de stad haar beleid laat bepalen door de wil van enkele begoede bewoners, terwijl de sociale huurders uit de buurt niet werden gehoord. Dit is een gevaarlijk precedent.  Onze juridische diensten zullen de wettelijkheid van de deal onderzoeken.”
Wordt vervolgd op de komende Commissie Rechtzaken van 21 mei en Gemeenteraad van 27 mei.


Het antwerps gemeentebestuur sloot een akoord met de 6 klagers die de stad aanklaagden voor de overlast veroorzaakt door de Sinksenfoor. De deal houdt in dat de kermis dan toch (twee jaar) mag blijven staan op de gedempte Zuiderdokken maar dat de stad 45000€ zal betalen aan de klagers. Verder moeten de luidruchtiger attracties en ook niet kermis-aktiviteiten verplaatst worden naar het zuidelijke deel van de gedempte dokken.

Het akkoord vindt geen genade bij de sp.a, PVDA en Groen  oppositie. Enerzijds is er verontwaardiging omdat de stad ermee akoord gaat om de kramen die het meest lawaai maken te verplaatsen naar de sociale woonblokken.
Anderzijds is er ongenoegen over de 45.000€ die de stad uitbetaalt. De Schepenen stellen echter dat het niet over een compensatie, koehandel of wat dan ook gaat, maar dat het gewoon gaat om de vergoeding is van de juridische kosten waarop de winnaar van een rechtzaak volgens een KB van oktober 2007 recht heeft. En aangezien de stad een kortgeding verloren had moet ze dus die kost betalen.

“Onze juridische diensten zullen de wettelijkheid van de deal onderzoeken”, aldus Mertens. “Maar zelfs als het juridisch in orde is willen we zien waarop de 45.000€ gebaseerd is. Bart De Wever zegt terecht dat iedere uitgave van de stad gejustifieerd moet worden. iedere stadsdienst moet ook besparen. Maar hier wordt 45.000€ uitgegeven zonder verdere verheldering. Als de vergoeding écht nodig is dan is het ook logisch dat de documenten die het bedrag staven aan het dossier toegevoegd worden.”

We merken op dat de advocaat van de klagers 167.000€ aan vergoeding wilde eisen, dus valt de 45.000 eigenlijk wel mee.
Mertens lacht het argument weg: “Het is niet omdat je iets claimt dat je die claim ook effectief zult kunnen verhalen voor een rechtbank. Bovendien hebben de klagers naast het geld ook de belofte gekregen dat alles wat enigzins lawaai maakt in de toekomst van hun woning weg verplaatst zal worden naar de sociale huurders.”

“Het is interessant om de banden tussen de klagers en Schepen Ludo Van Campenhout te onderzoeken. Hij ontkent zelf niet dat die er zijn. Maar voor mij is de kern van de zaak toch eerder dat een akkoord afgesloten wordt waarbij de stad haar beleid laat bepalen door de wil van enkele begoede bewoners, terwijl de sociale huurders uit de buurt niet worden gehoord.”

Tenslotte stelt in verband met de Sinksenfoordeal de vraag zich of het de zes klagers wel te doen is om de overlast. Vier van hen zijn volgens nieuwsite Apache gelieerd aan vastgoedgroep Fairview, die in het verleden haar interesse toonde om de als parking en kermisterrein gebruikte gedempte zuiderdokken om te bouwen tot jachthaven.

We hebben het met Peter Mertens ook nog over het Moorkensplein in Borgerhout.

Enkele maanden terug kondigde het stadsbestuur aan dat het plan voor de heraanleg van het plein tot een park afgevoerd werd. Onlangs suggereerde schepen Rob Van De Velde om bewoners rond het  Moorkensplein te laten betalen voor de  bouw van een ondergrondse parking.
Peter Mertens verwerpt het voorstel: “Schepen Van De Velde heeft geen besef van de koopkracht van de inwoners van Borgerhout. Niet ieder gezin kan daar zomaar 30.000€ op tafel leggen voor een parkeerplaats. ”

“Maar het belangrijkste punt in verband met het Moorkensplein is dat het stadsbestuur stokken in de wielen steekt van het plan dat voorlag om meer broodnodige groen en publieke ruimte te creëren in Borgerhout.”

In een chatsessie op de site van de Gazet Van  Antwerpen stelde schepen Rob Van De Velde op 17 mei ‘dat er geen concreet plan voorlag’ voor het Moorkensplein.
“Larie en apekool.”, aldus Mertens.  “Er was wel degelijk een concreet plan. Het klopt dat de budgetten er nog niet waren, maar  er is twee jaar lang overlegd met de buurtbewoners en dat plan lag helemaal op tafel.  Het is niet nog omdat er een paar vraagtekens staan op een paar pagina’s van een plan dat je gans het plan van tafel moet vegen. Van De Velde beweert nu dat hij misschien met een betere oplossing gaat komen voor het Moorkensplein. Wel, er gaat geen betere oplossing komen, want de beste oplossing bekom je door inspraak en participatie en dat process is van tafel gegooid.”
“Rob Van De Velde is een zege voor de oppositie, want hij maakt het ons gemakkelijk om het te becritiseren, maar jammer genoeg is hij geen zege voor de democratie.

Links:
– de SinksenFoor-Deal
Chatsessie 17 mei gva.be met Schepen Van De Velde over foordeal en Moorkenspplein
Apache-artikel van 17 mei over de foordeal

0 Comments on “PVDA neemt Foorakkoord onder juridische loep”

Leave a Comment