Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Tientallen Vlaamse infrastructuur-projecten op de helling

Share

Volgens Bart Tommelein van Open-VLD en Dirk Peeters van Groen is de Vlaamse deelregering de grote projecten in het gewest aan het mismeesteren door de grondwettelijke bezwaren tegen haar procedures niet ernstig te nemen.

De Vlaamse regering vond dat het informeren van de bevolking bij de opmaak van Ruimtelijke UitvoeringsPlannen wel via een website kon gebeuren en niet langer via kranten moest. Dus werd dat in 2008 dan ook zo ingeschreven in de Vlaamse regelgeving. Al in 2011 verklaarde  de Raad van State die procedure echter ongrondwettelijk, want  niet iedereen heeft internet-toegang. Daarop liet de regering een decreet stemmen om de lopende projecten die via de verkeerde procedure verwekt waren alsnog te regulariseren.
Recentelijk floot het Grondwettelijk Hof de regering echter terug door de het bewuste artikel in de Codex te schrappen (Arrest 114) waardoor er onzekerheid ontstaat over de toekomst van een aantal grote investeringsprojecten zoals UPlace, het Schipdonkkanaal, de verbreding van de Brusselse ring, de Limburgse Noord-Zuid verbinding…..


” De Vlaamse overheid springt af en toe te laks om bij het verlenen van vergunningen. Er moet rechtszekerheid zijn en waarschuwingen moeten ernstig genomen worden. Waarom hebben de bevoegde ministers in 2011 niet aan een structurele oplossing gewerkt?” vraagt Bart Tommelein  zich af. ” Wij willen de procedures mee helpen vereenvoudigen, maar de regering moet het initiatief nemen.”
We vragen hem ook naar zijn houding in verband met de 20.000 hectares bos die bedreigd wordt.

Ook Dirk Peeters zegt dat de regering het probleem had moeten zien afkomen:  “Ik had in het parlement de meerderheid er al verschillende keren op gewezen dat het decreet van 2012 het probleem niet zou oplossen.”
We wijzen Peeters erop dat de dossiers die Bart Tommelein aanhaalde niet echt projecten zijn waar Groen achter staat. Waarom dan treuren dat ze nu in gevaar komen?
“We spreken over 50 tot 80 dossiers, dus veel meer die selectie. Het gaat bijvoorbeeld ook over de tweede spoorverbinding van de Antwerpse haven en de windmolenparken op zee, en daar staan we wel achter.”
“Het probleem is dat de Vlaamse regering al jaren bezig is met het herschrijven van procedures, alleen om de inspraakmogelijkheden van de burger te beknotten. De recentelijke uitspraken van Deelpremier Kris Peeters dat de openbaarheid van bestuur ‘in banen moet geleid worden’ zegt alles over de ware agenda van de Vlaamse regering. Die kiest voor de vlucht vooruit maar we moeten vaststellen dat ze zo de vertraging organiseert in plaats van de versnelling.”
“Ik veronderstel dat in bepaalde gevallen het dossier zal moeten hernomen worden vanaf het openbaar onderzoek en dat betekent extra kosten en tijdverlies; en daar is de Vlaamse deelregering zelf verantwoordelijk voor.”

0 Comments on “Tientallen Vlaamse infrastructuur-projecten op de helling”

Leave a Comment