Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Vlaams zelfbestuur start met gat van minstens 22 miljard€

Share

Eind oktober maakte de N-VA haar toekomstvisie bekend onder de titel “Verandering voor vooruitgang“.
Hoogleraar en LDD parlementslid Lode Vereeck publiceerde daarop een aantal figuren die op een heldere manier illustreren wat de impact is van de N-VA plannen op de geldstromen van de overheden.

Ze tonen aan dat de N-VA visie een budgettair gat zal slaan van 21 miljard€ per jaar, zonder rekening te houden met verder geplande extra uitgaven en belastingsverminderingen. Zo zal de aangekondigde verlaging van de belastingsvoet de  belastingsbetaler nog eens 800 miljoen kosten. Hoe dit gat moet dichtgereden worden is minder duidelijk. Er wordt vanuit gegaan dat een verdriedubbelde overheid “ slanker, efficiënter en dus goedkoper zal werken”.

Open-VLD voelde zich in snelheid gepakt door  haar nationalistische concurrent en stelde op 7 november haar 5-5-5 plan voor. Ook dit voorziet een een drastische reductie van de overheidsuitgaven en ook hier is het niet duidelijk hoe dit zal gebeuren. Er wordt enkel gesteld dat de uitgaven niet zullen mee-evolueren met het bruto binnenlands product.

Een analyse van het Overheidsbeslag levert enkele opmerkelijke bevindingen op: zo is de totale inkomst uit vennootschapsbelasting amper groter dan de subsidies die bedrijven ontvangen en volstaat ze niet om de jaarlijkse intrestlasten te dragen. Langs de uitgavenkant zijn het vooral de kosten gerelateerd aan de veroudering van de bevolking die sterk gestegen zijn. Pensioenen, gezondheidszorg en kinderbijslag vertegenwoordigen het grootste  deel van de sociale uitgaven, werkloosheids, ziekte en invaliditeits uitkeringen zijn goed voor 15% van de sociale kosten. Ook moet genoteerd worden dat de uitgaven voor de taken van de Federale slechts een fractie zijn van de regionale en gemeentelijke uitgaven.

Tenslotte blijkt dat de stijging van de uitgaven van de overheden van de afgelopen 30 jaar al heel wat minder verontrustend is als ze gelegd wordt naast de toename van het Bruto Binnenlands Product over dezelfde periode.

Links:
– Lode Vereeck:

  1. Huidige Inkomsten/Uitgavenstromen
  2. Inkomsten/Uitgavenstromen na 6e staatshervorming
  3. Inkomsten/Uitgavenstromen N-VA toekomstplan

– de Wereld Morgen: “De Overheid geeft (te)veel uit?

0 Comments on “Vlaams zelfbestuur start met gat van minstens 22 miljard€”

Leave a Comment