Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

N-VA: spreidstand tussen Separatisme en Ultra-Liberalisme

Share

N-VA houdt van 31 januari tot 2 februari 2014 haar partijcongres. We overlopen een deel van de congresteksten met politicoloog Dave Sinardet.
Het discours van de partij is dat een onafhankelijk Vlaanderen voor een beter bestuur en dus meer welvaart zal zorgen dankzij het afwerpen van de niet functionerende Belgische structuren die gecontroleerd worden door de PS. En daarbij hoort dan een ultra-liberaal economisch programma.


Dave Sinardet: “Als we nu kijken naar het Vlaams niveau met de vele bevoegdheden die het heeft dan is mijn gevoel toch dat Vlaanderen wat het zelf doet niet beter doet maar vooral hetzelfde doet: politisering, politieke benoemingen, beslissingen gedomineerd door de partijen, onduidelijke compromissen….”

In verband met Brussel: “De bestuurlijke vereenvoudiging van Brussel in de N-VA plannen lijkt me een goede zaak en stemt overeen met mijn visie. Maar de ‘Brusselkeuze’ is totaal politiek onhaalbaar maar is ook geen keuze, de Brusselaars worden verplícht om te kiezen voor het Waals óf het Vlaams systeem. Bovendien maakt het de zaak ook weer complexer en zelfs onwerkbaar.”

De N-VA plannen voorzien dat de staatsschuld wordt afgebouwd in 25 jaar. Dat zou betekenen dat er (door Vlaanderen en Wallonië samen) jaarlijks 21 miljard € zou moeten bespaard worden.  In artikel 268 van de teksten staat echter dat ‘de schuldafbouw kan gefinancierd worden met schuldcreatie’. Vestzak/broekzak dus, maar wat is het nut daarvan?
Dave Sinardet: “N-VA probeert alle obstakels voor de splitsing van het land weg te werken en de staatsschuld is dat ook. Het plan is dus vooral om de staatsschulden af te bouwen en dat kan gebeuren door schulden op te bouwen op regionaal niveau.”

Via onze discussie over de transferts komen we tenslotte uit op de vraag of de N-VA nu in de eerste plaats een nationalistische partij, dan wel een neo-liberale partij is. Dave Sinardet: “Er kunnen grote vragen gesteld worden bij de berekende transferts vanuit Vlaanderen, maar zelfs indien die berekeningen helemaal verkeerd zouden zijn, dan zal een echte Vlaams-nationalist nog altijd voor een Vlaamse onafhankelijkheid pleiten. Transferts zijn niet de echte zorg van de nationalist maar een argument om de autonomie te bereiken”.
Ondanks de verschuiving in de richting van de neo-liberale ultra’s  (extra link) ziet Sinardet N-VA nog altijd vooral als een Vlaams-nationalistische partij: “De verschuiving naar het extreem liberalisme is recent maar ik denk dat het de N-VA vooral erom te doen is om de liberale kiezers aan te trekken en  dat het uiteindelijk doel de Vlaamse onafhankelijkheid blijft.”
Hij verwijst daarbij naar enkele  on-liberale voorstellen van de  N-VA uit het verleden, zoals de Vlaamse ziekteverzekering en het Vlaams energiebedrijf. ” Dat zou de PS zelfs niet meer durven voorstellen.” We merken op dat daar in de congrestektsen die nu voorliggen niets meer van terug te vinden is. Bovendien is er van de Vlaamse ziekteverzekering niet veel terecht gekomen en stelt ook het Vlaams energiebedrijf niet veel voor.

“In haar liberaal anti-PS discours zit de partij wel met een probleem aangezien ze in 2014 moet kiezen voor een staatshervorming richting confederalisme  met PS-akkoord, of voor een rechts beleid zonder PS-akkoord  en dus zonder staatshervorming richting  confederalisme. Ze hebben zichzelf volledig vastgereden. Zelfs VOKA wil nu niet meer horen van een staatshervorming. Maar volgens mij krijgen ze het niet verkocht aan de kern van de partij om in een federale regering te stappen zonder staatshervorming.”

Link: de N-VA congrestekts: HIER

0 Comments on “N-VA: spreidstand tussen Separatisme en Ultra-Liberalisme”

Leave a Comment