Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘N-VA’

Vlinks: “We zijn politieke wezen”

Share

De Vlaamse onderbuik bevat niet enkel rechtsdraaiende ingewanden: enkele maanden geleden kwam Vlinks ter linkerzijde uit de kast, een groep progressieve flaminganten die vond dat het tijd was om de krachten te bundelen. We hebben Tom Garcia van Vlinks in de studio voor een uitgebreid gesprek. Van waar Vlinks komt, wie ze zijn, hun gedacht […]

Privacy combineerbaar met terroristenjacht? Gesprek met Philippe De Backer (Open-VLD)

Share

Twee jaar na de onthullingen van Edward Snowden stelt het Europees parlement in een resolutie vast dat Commissie en lidstaten weinig gedan hebben om hun burgers en bedrijven te beschermen (persbericht). Open-VLD, sp.a en Groen stemmen voor de resolutie, N-VA en CD&V  tegen. N-VA wil niet over de zaak praten, Philippe De Backer van Open-VLD […]

Netneutraliteit: hollen de landen het Europees parlementair wetsvoorstel uit?

Share

De Europese staten lijken de internetproviders op een deel van het internet hun gang te willen laten gaan. De VSA van haar kant legden Netneutraliteit  op 26 februari wettelijk vast. Het klinkt allemaal nogal abstract maar dat is het allesbehalve. Wat indien Telenet of Belgacom zouden bepalen onder welke voorwaarden ze internetdiensten zouden beschikbaar stellen? […]

N-VA: van ons binnenkort een betere Palestina-resolutie dan erkenning staat

Share

De N-VA zal de resolutie van Dirk Van Der Maelen die oproept om de Palestijnse staat te erkennen niet steunen. Toch betekent dit volgens de partij niet dat ze het recht op Zelfbeschikking van volkeren nu over de  balk gooit, in tegendeel.  De N-VA stelt, bij monde van Kamerlid Peter De Roover, dat ze zich […]

Het Uur van de Strijd #4: Kathleen Krekels (N-VA)

Share

  Wie? Kathleen Krekels Van?  Schilde/’s-Gravenwezel (schepen Cultuur, Onderwijs en Communicatie) Partij? N-VA Strijdplaats? Plaats 8 – Vlaams Parlement (het wat en hoe vind je hier) De inleider Krekels wordt ingeleid door partijgenoot Dirk Bauwens. Bauwens is burgemeester van Schilde waar hij in oktober 2012 de sjerp veroverde na een overwinning op Yolande Avontroodt van […]

Dirk Van der Maelen: “Transparantie vermogens wordt een groot strijdpunt bij de komende belastingshervorming”

Share

De relatief hoge Belgische belastingsontvangsten uit kapitaal zijn een gevolg van de grote massa opgestapelde fortuinen, en niet van de hoge belasting van dat kapitaal. Die opgestapelde fortuinen zitten in Belgïe bovendien sterk geconcentreerd bij een kleine toplaag. Enkele jaren geleden kwam België nog een tijd terecht op een grijze lijst van belastingsparadijzen. Meer recent wordt vanuit […]

N-VA: spreidstand tussen Separatisme en Ultra-Liberalisme

Share

N-VA houdt van 31 januari tot 2 februari 2014 haar partijcongres. We overlopen een deel van de congresteksten met politicoloog Dave Sinardet. Het discours van de partij is dat een onafhankelijk Vlaanderen voor een beter bestuur en dus meer welvaart zal zorgen dankzij het afwerpen van de niet functionerende Belgische structuren die gecontroleerd worden door […]