Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Gemeenteraad Budget en Meerjarenbegroting

Share

De gemeenteraad van november was een dikke boterham met vooral de meerjarenbegroting op de agenda.

Op dag één deden de schepenen hun plannen uit de doeken en mocht de oppositie al een respons geven. Op dag drie was er tijd voor vragen van de gemeenteraadsleden en daarbij ging het vooral over  het advies en de bemerkingen die de stad kan geven op het plan-MER (milieueffectenrapport) van het Oosterweelproject. Gemeenteraadsleden van de meerderheid en schepenen liepen elkaar daarbij voor de voeten om uit te leggen waarom er niet over de zaak mocht gediscussieerd worden. De slimste was echter schepen Marc Van Peel die erin slaagde de Oosterweeldiscussie af te stoppen door bij het Vlaams Blok te klagen over een naar Blok-normen onschuldig  Tweetje van het Anke Van dermeersch.

Het eigenlijk debat over de begroting was dus voor dag 2. Daarbij  was de kritiek van de oppositie niet mals maar ging ze enerzijds over de beleidslijnen en visie van het bestuur en anderzijds over spicifieke  details. Weinig technische kritiek  over belangrijke  posten van de Meerjarenbegroting. De meerderheid van haar kant stak  meer energie in het voeren van oppositie tegen de oppositie dan in het weerleggen van de geleverde kritiek. Voor het  Vlaams Blok   is het beleid van de stad niet nationaal-socialistisch genoeg, maar behalve dit en wat kritiek op de verhoogde belastingen die de stad doorvoert is het toch duidelijk dat De Winter en co  om ideologische redenen het stadsbestuur verkiezen boven hun collega’s van de oppositie.

0 Comments on “Gemeenteraad Budget en Meerjarenbegroting”

Leave a Comment