Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

GRUP Havenuitbreiding gedeeltelijk geschorst – Van Peel suggereert nooddecreet

Share

De Vlaamse regering wil havenzone maken van de gemeente Doel en de omliggende gebieden. Vooraleer het zover is moet het gebied, dat nu als woonzone ingekleurd staat op de plannen, omgezet worden naar havengebied.   Voor de derde keer lukt dit niet. De auditeur van de Raad van State had in oktober een negatief advies gegeven voor de bestemmingswijziging in het GRUP omdat de Vlaamse overheid de Europese milieurichtlijnen niet goed zou naleven. Op 3 december besloot de Raad van State dit advies grotendeels te volgen.

Igor Rogiers, advocaat van een aantal inwoners van Doel legt uit:   “De Raad van State Oordeelde dat de milieueffecten van de havenuitbreiding op  verkeerde wijze waren onderzocht en dat er onvoldoende garanties waren dat de vernielde natuurgebieden op een correcte manier zouden compenseerd worden. De Vlaamse overheid zei gezegd dat er 400 hectaren natuurgebied zou worden aangelegd om de 130 hectaren vernietigde natuur te compenseren. Er was echter geen garantie dat die compensatie er zou komen, dus ging de Raad van State niet akkoord.”

“Verder constateerde de Raad van State dat de klagers ernstig nadeel zouden ondervinden van een deel van het GRUP, maar niet van het volledig plan.”  Zo geldt de schorsing niet voor Ouden DOel en Rapenburg, maar de kans is klein dat daar binnenkort werken beginnen. Rogiers: “De Vlaamse overheid moet wel eerst eigenaar worden en wie zich verzet tegen een onteigening zal zich waarschijnlijk kunnen beroepen op het arrest van de Raad van State aangezien voor hen de logica geldt die voor de klagers van toepassing was op de andere zones.”

Ondertussen riep havenschepen Marc Van Peel (CD&V) de Vlaamse regering al op om ‘de gepaste oplossingen te vinden’, waarmee hij insinueert dat de regering  een nooddecreet/wet moet uit haar hoed toveren om het arrest van de Raad van State te omzeilen.
Rogiers: “In 2001 werd een door academische kringen verworpen wet gestemd om het Deurganckdok toch te kunnen aanleggen. Er was min of meer een consensus dat dit éénmalig zou zijn. Nu stellen we echter vast dat Vlaanderen iedere keer zij ongelijk krijgt afkomt met nooddecreten. De Vlaamse regering vaardigt veel regels uit maar slaagt er niet in om ze na te leven. ”

0 Comments on “GRUP Havenuitbreiding gedeeltelijk geschorst – Van Peel suggereert nooddecreet”

Leave a Comment