Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Marc Van Peel’

Vuile diesel-export van Antwerpen naar Afrika

Share

Vanuit de Antwerpse have wordt ‘vuile’ diesel geëxporteerd met een zwavelgehalte dat veel hoger is dan wat in Europa toegelaten wordt. Die zwavel zorgt voor meer fijn stof en zure regen.

GRUP Havenuitbreiding gedeeltelijk geschorst – Van Peel suggereert nooddecreet

Share

De Vlaamse regering wil havenzone maken van de gemeente Doel en de omliggende gebieden. Vooraleer het zover is moet het gebied, dat nu als woonzone ingekleurd staat op de plannen, omgezet worden naar havengebied.   Voor de derde keer lukt dit niet. De auditeur van de Raad van State had in oktober een negatief advies gegeven voor de […]

Havenuitbreiding linkeroever: veiligstellen toekomst haven of visielose landroof ?

Share

Op 15 maart kondigde de Vlaamse deelregering aan dat ze de uitbreidingsplannen voor de Antwerpse haven op linkeroever heeft goedgekeurd. Het gaat over de grootste uitbreiding in decennia waarbij 1000 hectare industriezone zou bijkomen. Dat is een gebied ongeveer even groot als intra-muros Antwerpen (het gebied binnen de singel). Is dit het project dat de […]

Stad scheldt terminaluitbaters 52miljoen € boetes kwijt

Share

Rond één april liet het Antwerps Havenbedrijf weten dat 15 miljoen € aan boetes zouden uitgedeeld worden aan twee containerterminal uitbaters. Die komen hun contractuele verplichtingen om bepaalde volumes containertrafiek naar Antwerpen te brengen al jaren niet na. Al snel bleek echter dat`de concessionarissen  eigenlijk een kado van 52 miljoen € kregen, want er stond  67 miljoen € […]

De Antwerpse Coalitievorming

Share

Na een vreselijk genuanceerde week in onze kwaliteitspers, de ongenuanceerde keek op de week van Radio Centraal.  Overzicht van een vreemde week die begon op maandag. Laat ons mekaar ineens geen bubeleh noemen.