Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Blijven inzetten op stadsvernieuwing is een noodzaak, geen optie

Share

Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen schreef in De Standaard het artikel Suburbia aan de Schelde. Daarin betreurt hij dat het Antwerps beleid momenteel de stadsvernieuwing als niet-prioriteit beschouwt. Vooral de zo-goed-als-afschaffing van de AG Stadsplanning en de op handen zijnde drastische inkrimping van het team van de Antwerpse stadsbouwmeester dreigen de mooie inspanningen van de laatste decennia teniet te doen. Want stadsvernieuwing is een blijvend proces, geen overbodige luxe. Het gaat daarbij niet enkel om het neerzetten van individuele gebouwen, maar ook om het bevorderen van de sociale cohesie, mobiliteit … Aangezien er steeds meer mensen in steden wonen, wordt het goede beheer daarvan steeds belangrijker.

0 Comments on “Blijven inzetten op stadsvernieuwing is een noodzaak, geen optie”

Leave a Comment