Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Wim Van Hees: “Ik wil graag weer op pensioen.”

Share

Vrijdag werd gekozen tussen BAM en Meccano. Niet algeheel onverwacht kwam de eerste optie als beste naar voor. Wim Van Hees kwam in onze studio één en ander toelichten.
Is de kogel nu helemaal door de kerk? Nee, we staan op hetzelfde punt als in 2005 en 2009. De daadkrachtige klanken die we desondanks horen, weerklinken volgens Wim Van Hees vooral in functie van de naderende verkiezingen.
Ten eerste is het in het MER onderzochte BAM-tracé op het laatste moment nog aangepast. Zo zou er een tunnel onder in plaats van een brug over het Albertkanaal komen, een element uit het Meccano-concept. Met nieuwe elementen in het tracé zou er dus eigenlijk een nieuw MER moeten komen. Het zou dan fijn zijn als in dat MER ook de punten onderzocht worden waarop het Meccano-tracé duidelijk beter scoort, en die deze keer gewoon terzijde werden gelaten. Daaronder o.a. de impact van beide tracés op de gezondheid van de omwonenden, en de effecten van een overkapping van de ring, die bij het BAM-tracé (ook in de laatste versie) onmogelijk is.
Het contract dat Noriant gewonnen had, was in ieder geval voor het tracé met de Lange Wapper. Een aantal aanbesteders die in de plaats daarvan een tunnel voorstelden, werden om die reden niet gekozen. Aangezien die Lange Wapper in het tracé juist door een tunnel vervangen werd, zou er dus logischerwijze opnieuw aanbesteed moeten worden. Maar let op: de Lange Wapper kan nog terugkomen. De bouwaanvraag die ingediend werd, ging over het tracé met de Lange Wapper. Die aanvraag is nooit ingetrokken. Zolang dat niet gebeurt, kan de brug in principe ook nog in het verhaal opduiken.
En hoe zit het nu met de Europese regelgeving? Die wordt blijkbaar de ene keer wel, de andere keer niet aangehaald.

“Wanneer houden jullie nu eens op met dat protest?”, krijgen Ademloos en stRatenGeneraal te horen. Dat wil Wim Van Hees heel graag. De huidige besluitvorming gaat volgens hen echter in die mate tegen het algemeen belang in, dat ophouden geen optie is. Er komt nu weer een procedureslag, waarvan hij zeker is dat ze die zullen winnen, “gezien de grote fouten in het dossier”. In de laatste plaats komt er zo nodig misschien ook weer een referendum.

Om te beginnen: woensdag 5 maart om 20u een info-avond in Horta

0 Comments on “Wim Van Hees: “Ik wil graag weer op pensioen.””

Leave a Comment