Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Het Uur van de Strijd #5: Steve D’Hulster (sp.a)

Share

Wie? Steve D’Hulster

Van?  Mortsel (schepen Cultuur, Onderwijs en Communicatie) en Vlaams Volksvertegenwoordiger ( lid  Commissie  Mobiliteit en Openbare Werken)

Partij? sp.a

Strijdplaats? Plaats 5 – Vlaams Parlement

(het wat en hoe vind je hier)

De inleider

D’Hulster wordt ingeleid door partijgenote Kathleen Van Brempt. Van Brempt is Antwerps gemeenteraadslid maar vooral Europees Parlementslid en Europees lijstrekster op 25 mei. Steve D’Hulster deed zijn eerste stappen in de politiek als medewerker van Van Brempt.

D’Hulster koos als eigen thema Openbaar vervoer en Verkeersveiligheid 
“Voor ons is De Lijn niet gewoon een transportbedrijf dat tegen een zo laag mogelijke kost moet werken maar een instrument van een sociaal beleid, een manier om de mensen buiten te krijgen en een manier om de schadelijke impakt van de auto op de stad te verminderen. ”

verder een snuifje  STAATSHERVORMING, een geutje RUIMTELIJKE ORDENING, de sociale miljarden van N-VA en een taai brokje  OOSTERWEEL (deel2, 11min 30):
“Het over de verkiezingen tillen van ons standpunt over de overkapping is geen probleem,  we moeten gewoon meer sereniteit krijgen in de discussie. We zullen eerst de MER studie en het onderzoek afwachten en dan zullen we onze conclusies wel trekkken.”
Sp.a koos in februari met de rest van de regering voor het uitvoeren van het BAM tracé met de aanleg van de grote verkeersknoop in Deurne/Merksen.


VERKEERSVEILIGHEID

Steve D’Hulster: Ik ben begonnen als begeleider in het asielcentrum van Lint, daar ben ik socialist geworden. Daarna ben ik op de kabinetten van Kathleen Van Brempt en Frank Vandenbroucke gesukkeld en alleen nog maar meer socialist geworden.

Iedereen is wel voor verkeersveiligheid maar ik stel vast dat de laatste jaren de inspanningen voor verkeersveiligheid verminderen. Ik hoor altijd zeggen dat Vlaanderen ambitieus moet zijn als regio maar op vlak van verkeersveiligheid zitten we vanachteren in het peleton.

15 jaar geleden hebben we een revolutie gekend met de flitspalen, de gordeldracht en het handhaven van overtredingen maar de aandacht verslapt de laatste jaren. Minister Crevits heeft te weinig vernieuwing gebracht op gebied van verkeersveiligheid en ik heb haar daar drie jaar mee lastiggevallen in de commissie. Maar er zijn ook veel aktoren bevoegd voor verkeersveiligheid: politie, vlaamse, lokale en federate overheid. Het is een lappendeken en dat maakt het moeilijk.

Er moeten stappen vooruit gezet worden. Concreet moeten we de rijopleiding hervormen. We jagen tienduizenden jonge mensen jaarlijks het verkeer  in met verschillende opleidingen. Opleiding door de ouders is niet de beste methode. Er moet een mix komen tussen de goedkopere vrije begeleiding en de professionele start. Iedere jonge chauffeur zou minstens 8 uur moeten professioneel begeleid worden, best met de vrije begeleider erbij zodat die ook terug het ABC weer meekrijgt. In de buurlanden die beter scoren bestaat zo’n systeem.

Om het systeem te financieren zou het verkeersboetefonds dat nu naar Vlaanderen overkomt moeten gebruikt worden.

Redacteur: In onze buurlanden heb je ook wel het rijbewijs met strafpunten
Steve D’Hulster: Dat is zinvol en sp.a is voorstander van het rijbewijs met punten maar ik denk niet dat dit de kern van het probleem is. Je moet eerst een goede basisopleiding voorzien.

Redacteur: Moeten we de vrijheid van de automobilist niet wat aan banden leggen?
Steve D’Hulster: Inderdaad. Ik kwam van Mortsel naar hier gereden met de fiets en dat gaat perfect tot je in de buurt van de leien komt, dan wordt het gevaarlijk. Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur ervoor kiest om het STOP principe, dat de veiligheid van voetgangers en fietsers laat primeren, over boord gaat kieperen.

Redacteur: U ziet dat verkeerd. Het stadsbestuur wil het verkeer voor iedereen veiliger maken.
Steve D’Hulster: Als je ongelijke mensen gelijk behandelt dan bevoordeel je de strekste, dan geldt de wet van de sterkste. En in het geval van mobiliteit is dat de wet van de auto, dan bevoordeel je de auto. En dat is het tegengestelde van wat alle moderne steden in Europa tegenwoordig doen.

Redacteur:  Schepen Koen Kennis heeft nu gezegd er geen plaats is voor een fietspad op de Turnhoutse  baan. Maar eigenlijk zet hij gewoon het beleid voort van het vorig stadsbestuur onder Patrick Janssens van sp.a.
Steve D’Hulster: Inderdaad, maar we hebben wel op veel andere vlakken veel fietsvriendelijke maatregels genomen. Niet alles was perfect maar we zaten wel in een evolutie waarbij werd gekozen om autoluwe gebieden te creëren in de stad en parkings aan te leggen aan de rand, om voor openbaar vervoer te kiezen. Nu zien we het tegenovergestelde gebeuren, er wordt een andere bril op gezet. Dat zal ertoe leiden dat er in het centrum meer auto’s komen, dus ook meer conflicten met fietsers en voetgangers.

Redacteur:  Voor schepen Koen Kennis is doorstroming van auto’s belangijk. Hij gaf daarbij als voorbeeld de leraars die in de Kempen wonen en lesgeven in de stad. Het aanleggen van een fietspad komt neer op het wegpesten van automobilisten.
Steve D’Hulster: Ik nodig de onderwijzer uit de Kempen die vanuit richting Lier komt om te parkeren op de P&R in Morstel. Van daar geraak je in 20-25 minuten in de stad.
Kennis vond dat we de vervoersmodi moeten scheiden en en ik ben het met hem eens: scheid die van stad en rand en leg genoeg randparkings aan, organiseer fietsdeelprojecten en zorg voor een goede verbinding naar de stad.

Redacteur: Sp.a heeft een light rail verbinding om de Kempen te ontsluiten in haar programma staan, maar we zien dat er niets van in huis komt. Integendeel: er worden treinen geschrapt.
Steve D’Hulster: Dat is dus heel frustrerend. Ik woon op 50 meter van een tram- en een treinhalte. Met de trein zou ik op zeven minuten in Antwerpen kunnen komen terwijl het met de tram 25 minuten duurt. De stoptreinen zouden de stad een stuk dichter kunnen brengen, maar de NMBS wil niet mee.

Redacteur: Men legt soms fietspaden aan waarop de fietsers in de dubbele richting moeten rijden. Vraagt men daar niet achter problemen?
Steve D’Hulster: Soms is dat onvermijdelijk, maar als men dubbelerichting fietspaden aanlegt moeten ze wel breed genoeg zijn. Vroeger gingen compromissen dikwijls ten koste van de fietsers en legde men dubbelerichting fietspaden aan die maar zo breed waren als een enkelerichting fietspad, en dat is levensgevaarlijk.

Redacteur: U had het over rijopleiding, maar wat met de huidige bestuurders die misschien ook niet altijd goede bestuurders zijn?
Steve D’Hulster:  Inderdaad, doe zelf maar eens een theoretische rijtest. Het resultaat kan confronterend zijn. Er moet een levenslange opvolging zijn van de verkeersregels en dat moet beter georganiseerd worden dan nu. Er is bijna niets voorzien voor mensen tussen 25 en 55 jaar. Dat is nochtans een categorie die kwa mentaliteit en gedrag niet altijd beter doet dan de jongeren. De sensibilisering met de Bond Zonder Naam slogans is te klassiek en heeft weinig effect. Nu hebben we ook internet en de sociale media en die zouden moeten gebruikt worden.

Redacteur: Er zijn tramlijnen bijgekomen, maar het aantal bussen is gedaald. De laatste bus naar Turnhout, bijvoorbeeld, vertrekt om 18u30
Steve D’Hulster: Tijdens de vorige Vlaamseregering legislatuur is er zwaar ingezet op vertramming, maar tijdens de nu aflopende legislatuur is er zwaar bespaard, ook op De Lijn en daar was de bus meestal het slachtoffer van. Die besparingen moeten we terugschroeven. We hebben het zoveel over Antwerpse mobiliteit, maar als je écht een quick win wilt  dan moet je terug het openbaar vervoer opwaarderen. Het klopt niet dat je hetzelfde openbaar vervoer kunnen aanbieden met minder geld, zoals sommige partijen beweren. Daarom wil sp.a fors blijven investeren in het openbaar vervoer.
We moeten ook de gemiddelde snelheid van de Antwerpse trams opdrijven. Die is nu 15 kilometer per uur. In andere steden rijden ze gemiddeld 25km/u.  Zo breng je niet alleen de mensen sneller ter plaatse, je kan ook je aanbod verbeteren. Dat vraagt geen gigantische investeringen maar over het beter afstellen van verkeerslichten en het geven van voorrang aan kruispunten.

Redacteur: De Lijn schaft ook bussen af op het platteland
D’Hulster: Dan hebben we het over de Basismobiliteit, destijds ingevoerd door Steve Stevaert.  Voor ons is De Lijn niet gewoon een transportbedrijf dat tegen een zo laag mogelijke kost moet werken maar een instrument van een sociaal beleid, een manier om de mensen buiten te krijgen en een manier om de schadelijke impakt van de auto op de stad te verminderen. Dus er moet overal voldoende aanbod zijn en dat kost dan wel veel aan de belastingsbetaler maar we vinden het de investering waard.

Redacteur: Moet De Lijn  winst maken?
D’Hulster: De Lijn  zal nooit winst maken, dat kan niet. Ze moet vooral maatschappelijke winst maken, de concurrentie met de auto kunnen aangaan en daarom moet erin geïnvesteerd worden.

Redacteur: Veel van die auto’s zijn momenteel gratis
D’Hulster: Inderdaad. De belastingsbetaler investeert momenteel jaarlijks 4 miljard € in bedrijfsauto’s, dat is meer dan vier keer wat we jaarlijks in de lijn stoppen. Dat is waanzin.

Redacteur:  En wat met sponsering van bus-en tramlijnen?
D’Hulster:  Ik heb daar geen principieel probleem mee, zolang je maar je verantwoordelijkheid als overheid niet van je afschuift. Als de sponser ermee stopt moet de overheid de rol overnemen.

DEEL2

Redacteur: We hadden het daarnet veel over steden. Is de toekomst aan de steden?
D’Hulster: Jazeker. De stad breidt uit; we krijgen de goede en slechte dingen van de stad over ons en we moeten dat verstandig aanpakken. Als ik opnieuw in het parlement kom zal ik pleiten voor meer aandacht voor de stadsrand.

 

STAATSHERVORMING

Redacteur: Is het geen tijd voor een staatshervorming op gemeentelijk vlak?
D’Hulster: Ik ben niet voor een annexatie van Mortsel door Antwerpen maar we moeten wel samenwerken. Het feit dat het Antwerps stadsbestuur ervoor kiest om van de stad meer en meer een parking te maken is voor de randgemeenten ook een probleem omdat al die auto’s wel bij ons passeren.

Redacteur: U had het eerder over versnippering van bevoegdheden. N-VA pleit voor een confederaal model en verwijst naar de vereenvoudiging van de structuren dat dit met zich mee zou brengen: alle bevoegdheden op één plaats en duidelijk gescheiden
D’Hulster: Ik ben er niet van overtuigd dat het eenvoudiger zou zijn maar ben akkoord dat we naar meer homogene bevoegdheidspakketten moeten streven en dat gebeurt ook met de zesde staatshervorming. Verkeersveiligheid zal helemaal bij de regio’s ondergebracht worden. Vlaanderen moet nu ook bewijzen dat ze met de extra bevoegdheden ook iets gaat doen.

Redacteur: Zegt u nu dat Vlaanderen haar bevoegdheden niet altijd goed uitvoerde? Sp.a zat mee in het bestuur.
D’Hulster: Neen. Ik zeg dat we eerst moeten zorgen dat we onze nieuwe bevoegdheden goed laten werken vooraleer we aan het overhevelen van verdere bevoegdheden denken.

 

WONEN/RUIMTELIJKE ORDENING

Redacteur: Ruimtelijke ordening. Hoe ver moet lintbebouwing nog gaan?
D’Hulster: We kunnen de lintbebouwing niet ongedaan maken maar moeten goed nadenken over hoe we de verdere verstedelijking aanpakken en ervoor zorgen dat er in de rand voldoende groen blijft. We bouwen nog te groot en dat heeft een impakt op de ruimte én op de prijzen. Om het wonen betaalbaar te houden moet ook ingezet worden op nieuwe formules zoals co-housing.
Er moet verder gekeken worden dan alleen maar het aantal woningen dat erbij komt. Als een torenflat gebouwd wordt moet ook aan de impakt op bijvoorbeeld scholen en jeugdbewegingen gedacht worden.

Redacteur: Ik hoor hier toch een pleidooi voor verdichting, iets waar minister Muyters voor pleit. Maar terzelfdertijd hebben jullie ook UPlace mee goedgekeurd.
D’Hulster: Ik denk dat we met projecten als UPlace moeten stoppen. Het is hallucinant dat de mobiliteitskost van dat soort projecten niet meegeteld wordt.

Redacteur: Een beleidspartij moet compromissen maken en het is gemakkelijk voor de oppositie om met stenen te werpen. Maar gaat sp.a er toch niet te ver in? Is de vervaldatum van al die mooie intenties niet de dag van de verkiezingen?
D’Hulster: Neen. Als politieker moet je een overtuiging hebben, andere mensen probeberen te overtuigen en iets doen met die overtuiging.

Redacteur: Maar waar maken jullie dan het verschil, bijvoorbeeld ivm openbare ruimte en verdichting?
D’Hulster: Bijvoorbeeld op vlak van sociale woningen. Door ons zijn er meer bijgekomen en zijn er meer gerenoveerd, ondanks een partner als N-VA.

Redacteur: Maar er zijn nog altijd enorme wachtlijsten
D’Hulster: Dat klopt. Op alle vlakken. Maar een sociale woning bouw je ook niet op één nacht. De investeringen die nu gedaan worden zullen maar binnen een aantal jaren een impakt hebben op de mensen die nu op de wachtlijsten staan.
Redacteur: We hoorden zeggen dat aan  het huidig tempo de wachtlijsten tegen 2070 nog niet weggewerkt zullen zijn.

D’Hulster:  Als we de doelstellingen van het Grond- en Pandendecreet kunnen volgen dan zullen veel van de noden ingelost zijn  voor veel mensen. Minister Van den Bossche heeft de inkomensgrens verhoogd  wat mensen die juist uit de boot vielen nu ook het recht gegeven heeft op een sociale woning. Dat leidde wel tot een nog langere wachtlijst, maar was sociaal gerechtvaardigd.

 

OOSTERWEEL (D2, 11min30″)

Redacteur:  Hoe zit dat nu met die overkapping?
D’Hulster:  Wij zijn duidelijk vóór de overkapping.
Redacteur: En voor welk soort overkapping?
D’Hulster:  In die drie jaar in het parlement stoorde het mij enorm dat je niet meer vrij over het dossier kon nadenken. Het Ringlandverhaal is een ongelooflijke opportuniteit. Er is opnieuw een verhaal waarin kan geloofd worden. Zowel het Oosterwel tracé (= BAM tracé, nvdr) als Meccano tracé hebben hun opportuniteiten en achilleshielen. De mensen van Ringland hebben gisteren terecht opgeroepen om te stoppen met welles- nietes spelletje van wat is nu met wat compatibel. Het Ringlandmodel wordt nu onderzocht in de milieueffectenrapportage (MER) van de R11bis. We moeten kijken wat de resultaten daarvan zijn. Daarnaast moet een extern onderzoek gebeuren om te zien wat met wat compatibel is en wat kan overkapt worden, zodanig dat we weer een verhaal krijgen rond mobiliteit dat de mensen begrijpen en geloven en dat ook een verbetering oplevert.

Redacteur: Deze week bleek dat Wouter Van Besien (Groen) de wet van openbaarheid van bestuur moets inroepen om aan de informatie te geraken over het aantal rijstroken van de regeringsplannen.
D’Hulster:  De mensen snappen niet meer waarover het gaat en geloven er ook niet meer in. De verdienste van Ringland is dat ze een verhaal brengt waarin ze kunnen meegaan. Wij als politici moeten niet altijd de mensen proberen te overtuigen maar mogen ons ook eens laten overtuigen door de mensen. Na de verkiezingen, als het verkiezingsstof is gaan liggen en als de gemoederen bedaard zijn dan moeten we de zaak eens rustig onderzoeken en daar dan beter over communiceren dan we de laatste jaren hebben gedaan.

Redacteur: U zegt dat de mensen verward zijn, maar ik denk dat ze juist beter op de hoogte zijn dan ooit tevoren. Vroeger besefte bijvoorbeeld niemand dat er aan het sportpaleis zoveel verkeer zou bijkomen. Jullie blijven rond de pot draaien. Punt is toch dat met het BAM tracé de zone rond het sportpaleis nooit zal kunnen overkapt worden.
D’Hulster:  We moeten de welles-nietes discussie  daarover niet voeren en de zaak rustig laten onderzoeken door een extern bureau.

Redacteur: Dus nu wordt het weer over de verkiezingen getild. Men houdt gegevens over het aantal rijstroken anderhalf jaar achter en als er dan, kort nadat ze vrijgegeven zijn, kritiek komt op wat erin staat zegt men dat de gegevens verouderd zijn en dus niet meer relevant. Juist dat soort toestanden tast de geloofwaardigheid van de politici aan. Het bureau dat nu met de R11bis bezig is heeft zelf al aangegeven dat de zone rond het sportpaleis niet kan overkapt worden
D’Hulster:  Het is iets genuanceerder dan dat.
Redacteur: Is het dan half compatibel met de overkapping?
D’Hulster:  We moeten dat gewoon eens door een extern bureau laten onderzoeken

Redacteur: Toch een beetje spijtig dat men twee weken voor de verkiezingen met dat idee komt. Terzelfdertijd zegt men dat de zaak al beslist is want het tracé wordt niet in vraag gesteld.
D’Hulster:  Het over de verkiezingen tillen is niet zo’n probeem we moeten gewoon meer sereniteit krijgen in de discussie.

Redacteur: Maar sp.a gaat het dus laten onderzoeken, maar  onder voorwaarde dat het BAM tracé blijft.
D’Hulster:  We zullen eerst de MER studie en het onderzoek afwachten en dan zullen we onze conclusies wel trekkken.

Redacteur: Ik dacht dat de conclusies in februari al getrokken waren, namelijk dat het het BAM tracé wordt.
D’Hulster:  Op basis van de MER studie toen, maar er is ondertussen wel wat gebeurd

Redacteur: Eigenlijk is het oorspronkelijk plan veranderd dankzij de actiegroepen maar ook, politiek gezien, dankzij Patrick Janssens. Die heeft zijn kar gekeerd en is daar in de media zwaar voor aangepakt maar het is mede dankzij hem dat het plan aangepast is. Maar hij is beginnen schipperen om zijn stedelijke  en de Vlaamse coalities in het zadel te houden. We krijgen de indruk dat sp.a nu bij het plan blijft met de hoop daarna weer in de regering  te kunnen komen. Open-VLD is veel moediger. Zij waren vroeger groot voorstander van de regeringsplannen en hebben nu hun kar gekeerd en kiezen voor een alternatief.
D’Hulster: We hebben ons de afgelopen dagen en weken geëngageerd voor Ringland
Redacteur: Maar er is geen duidelijkheid of het kan met het BAM tracé
D’Hulster: Dat zal dan moeten blijken uit de MER studie die Ringland onderzoekt en dan zullen we dat bekijken.

Redacteur: Maar terzelfdertijd houdt u wel vast aan het BAM tracé. We hebben Caroline Gennez duidelijke geen engagement horen nemen om daarvan af te stappen, terwijl open VLD dat wel doet.
D’Hulster: Laat ons gewoon wachten op de resultaten van het MER rapport en dan een beslissing nemen in plaats van honderduizend nieuwe ideetjes op tafel te leggen,.

 

DE SOCIALE PARTIJ

Redacteur: De laatste dagen zien we veel advertenties en tweets passeren van N-VA waarin de partij  met cijfers aangeeft dat de scociale verworvenheden behouden zullen blijven. 1790€ extra per jaar voor een gepensioneerd koppel door de 1,5 miljard voor pensioenen, 2500€ meerper jaar voor alleenstaande moeders door verhoging kindergeld en woonbonus enz enz…
Waarom dus niet op N-VA stemmen als je een sociale stem wilt uitbrengen?
D’Hulster: Als je zo’n Q&A nodig hebt om uit te leggen dat je wél sociaal bent dan schort er misschien iets.

Redacteur: U schiet hier nogal op de man in plaats van op de bal
D’Hulster: U vraagt mij om te reageren, dus dat doet  ik dan gewoon

Redacteur: Maar het punt was dat ze voor de dag komen met een reeks sociale maatregels. Dat is toch wel concreet
D’Hulster: ja, maar ze gaan ook 5,8 miljard€ besparen in de gezondheidzorg. Dat zal niet gaan zonder dat die ouderen en die alleenstaande moeder het merken.  5,8 miljard, dat haal je niet alleen met efficiëntiewinsten dus dat moeten ze mij  maar eens uitleggen in een tweet.
Verder blijft de index voor ons belangrijk, het feit dat je de lonen mee laat stijgen met de prijzen is voor ons fundamenteel.

 

Ja/neen vraag

Schaliegas ontginnen is ok?

D’Hulster: neen

0 Comments on “Het Uur van de Strijd #5: Steve D’Hulster (sp.a)”

Leave a Comment