Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Referendumpartij: staatshervorming of a different kind

Share

De Referendumpartij is een nieuw initiatief en niet alleen daarom een buitenbeentje.  De start is echter niet helemaal verlopen zoals verwacht want doordat de nodige handtekeningen te laat ingediend werden kan de partij niet deelnemen aan de verkiezingen.
De Referendumpartij formuleert echter een aantal voorstellen die zodanig afwijken van wat zowel links als rechts voorstellen dat we het toch de moeite vonden om initiatiefnemer Bart Neys naar de studio uit te nodigen.

Neys legt uit dat de partij opgericht werd uit verontwaardiging over het feit dat de democratie met de voeten getreden wordt.  Als voorbeelden verwijst hij naar de kiesdrempel, gasboetes, de financiering van de politieke partijen en het negeren van het resultaat van de Oosterweel volksraadpleging.

Niet verwonderlijk dus dat het institutioneel luik een belangijke plaats inneemt in het programma van de Referendumpartij. Staatshervorming dus, maar wel één die niet als doel heeft om de macht naar de gewestelijke elites over te hevelen maar wel om de democratie te versterken, bijvoorbeeld door het breken van het machtsmonopolie van de partijen en door de scheiding der machten te herstellen. Eén van de opvallende voorstellen is om het parlement en de regering via twee gescheiden verkiezingen aan te duiden.

De Referendumpartij stelt ook voor om de staten door de Europese  Centrale bank te laten  financieren aan een zero-rente, in plaats van  geld bijna gratis uit te lenen aan de banken die dat geld dan opnieuw uitlenen aan de lidstaten tegen veel hogere rentes. Zo zou 11 miljard jaarlijkse rentekost snel verdwijnen volgens de partij en kan de vrijgekomen budgettaire ruimte gebruikt worden voor het afbouwen van de staatsschuld en voor investeringen.
Verder vindt de referendumpartij dat de 100.000€ staatsgarantie alleen zou gelden op spaargelden die bij een staatsbank zitten, niet bij privé banken.
Links:
*website Referendumpartij
*Programma Referendumpartij

2 Comments on “Referendumpartij: staatshervorming of a different kind”

 1. #1 Edward Wouters
  on May 18th, 2014 at 7:28 pm

  Het idee van de Belgische staatsbank brengt ons weer terug naar de hoogdagen van de ‘ASLK – CGER’. Er dienen dan wel garanties ingebouwd te worden tegen vijandige aanvallen op deze bank. De bankgarantie van 100.000,-€ zou bijvoorbeeld enkel kunnen gelden voor Belgische particulieren die in België belastingen betalen, (arbeiders, bedienen, middenstanders), dit om te verhinderen dat groepen buitenlandse cliënten een gezamenlijke vijandige ‘bankrun’ zouden kunnen organiseren, om zo’n prachtig staatsinitiatief (en de staat dat zijn wij allen) te saboteren.. Privé bankiers kunnen immers erg chagrijnig, rancuneus en genadeloos zijn..
  .

 2. #2 benzol
  on May 18th, 2014 at 8:56 pm

  Finale afbouw van staatschulden van de leden van de EU landen mogelijk maken. Dit gaat echter voorbij aan het doel van de ECB, en het huidig monetair systeem toucours. To control a nation’s debt is to control it’s policy. Daar draait het nu net bij de EU-ECB om. Evenzo het IMF en WorldBank. Al is een stem in deze nieuwe richting goed om duidelijk te maken aan de EU wij weten hoe de vork aan de steel zit, al is dit dan wel nog de vraag. Weten de heren dames achter deze partij hoe de vork aan de steel zit?

Leave a Comment