Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Voorwaarts!? Overkapping

Share

Net op het uur van Voorwaarts!?: een vlagplanting mét drum battle voor Ringland. De ideale aanleiding om, met de nodige muzikale intermezzo’s, te bellen met de daar aanwezige Manu Claeys (stRaten-generaal) en Sven Augusteyns (Ringland).

In het eerste gesprek krijgen we de hele voorgeschiedenis, beginnend met BorgerhouDt van Mensen, dat naast andere initiatieven ook in 2004 het idee op tafel legde om een stuk van de ring, van Plantijn tot het viaduct van Merksem, te overkappen en er het Ringpark De Knoop aan te leggen. Maar toen kwam het BAM-tracé, en ging alle energie zitten in het tegenhouden van dit met overkapping onverzoenbare plan. Omdat deze zaak niet enkel Borgerhout betrof, en een interessant geval was van een frappant gebrek aan burgerinspraak, werd die verder gedragen door stRaten-generaal. Later zorgde Ademloos vanuit het gezondheidsaspect voor een brede dynamiek. In 2009, na het genegeerde referendum, richtten een paar over het onverantwoorde beleid bezorgde bedrijfsleiders Forum 2020 op. Op vraag van die laatsten maakte stRaten-generaal een voorstel tot oplossing, het Meccano-tracé. StRaten-generaal legde intussen samen met Ademloos het Plan B voor A voor, waar Ringland onderdeel van uitmaakt.

In het tweede  gesprek horen we waar Ringland vandaan komt. In 2012 werd op vraag van de stad een studie gemaakt, waaruit bleek dat overkappen maar op een paar punten van de ring mogelijk zou zijn. Daarop werkte Peter Vermeulen van ontwerpbureau Stramien op eigen initiatief verder, om toch tot een mobiliteitsconcept met volledige overkapping te komen. Ook andere architecten en stedenbouwkundigen sloten zich hierbij aan. Het resultaat heette Uit de Ban van de Ring. Vorige zomer werd beslist dit project onder een nieuwe naam sterker te gaan promoten. Als lanceringsdatum van Ringland werd 14 februari 2014 gekozen,  stom toevallig dezelfde dag waarop de overheid koos voor het BAM-tracé. Ringland legde alle partijen concrete vragen voor over hun plannen met dit vraagstuk. De antwoorden worden verwacht op 22 mei.

Voorwaarts!? = uw tweewekelijkse dosis maatschappelijk engagement, zondag 17u
Alle Voorwaarts-uitzendingen op een rijtje

 

0 Comments on “Voorwaarts!? Overkapping”

Leave a Comment