Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

VN-verdrag over mensenrechtenschendingen door bedrijven

Share

Deze week in Genève: allerhande acties van de Global Movement for a Binding Treaty, kortweg Treaty Alliance, een koepel van zo’n vijfhonderd middenveldorganisaties van overal ter wereld. Zij willen dat deze week, tijdens een sessie van de VN-mensenrechtenraad, het voorstel van Ecuador wordt aangenomen om een intergouvernementele werkgroep op te richten die eindelijk het debat opstart rond een bindend internationaal verdrag dat bedrijven aansprakelijk kan stellen voor mensenrechtenschendingen. Tot nog toe zijn er enkel vrijwillige richtlijnen, en tot nog toe werd de materie bovendien behandeld door expertengroepen die niet altijd onafhankelijk zijn (lees: waarin de bedrijven zelf het eigenlijk voor het zeggen hebben). Een bindend verdrag is nodig, omdat slachtoffers van mensenrechtenschendingen door een in het buitenland gevestigd bedrijf nu wettelijk niets kunnen ondernemen, zelfs niet als hun eigen land achter hun zaak staat.

Dit verdrag zou dus heerlijk rechtstreeks ingaan tegen de trend van de vrijhandelsakkoorden, waarbij bedrijven net hoe langer hoe meer boven de wet lijken te staan, en zelfs landen kunnen aanklagen als hun bedrijfsbelangen geschonden worden.

We spraken hierover met Ana Maria Suarez Franco van FIAN International, één van de koepelleden. Zij vindt het verontrustend dat EU-lidstaten zich in deze zo terughoudend opstellen, terwijl de beginselen van de EU net bol staan van de mensenrechten. Hier is toch enige incoherentie in het beleid te bespeuren.

0 Comments on “VN-verdrag over mensenrechtenschendingen door bedrijven”

Leave a Comment