Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Panamakanaal: dé Amerikaanse mobiliteitsknoop

Share

Het Panamakanaal dat de oostelijke met de westelijke kant van Amerika verbindt werd 100 jaar geleden in dienst genomen.

Het politiek en militair gamanoeuvreer die de periode vóór de bouw voorafging vertoont treffende gelijkenissen met wat nu in Oost-Oekraïne gebeurt; met Colombië en de Verenigde Staten toen respectievelijk in de rol van Oekraïne en Rusland vandaag.

Maar ook nu heeft het kanaal niets van haar belang verloren. In tegendeel: ondanks – of juist door- een verdrievoudiging van de trafiek de afgelopen 80 jaar is het Panamakanaal dé Amerikaanse mobiliteitsknoop geworden. Daarom wordt sedert 2006 aan een uitbreiding  gewerkt die volgend jaar moet klaar zijn. Dat moet de trafiek door het kanaal verdubbelen.

Maar nog voor de nieuwe sluizen van het kanaal af zijn is het al duidelijk dat ook zij de grootste containerschepen niet zullen aankunnen.

Ondertussen wordt in de buurlanden aan plannen voor nieuwe  oost-west routes gewerkt. Het meest ambitieus en meest konkreet plan is het zogenaamd ‘Nicaraguakanaal’ dat 4 keer langer zou worden dan het Panamakanaal en ook de grootste schepen moet aankunnen. De mogelijke negatieve impakt op het milieu rond is enorm, vooral het verzilten van het grootste zoetwaterreservoir van Centraal Amerika zou een ramp zijn. Milieubezwaren werden echter van tafel geveegd en de werken zouden volgend jaar starten.

Naast de milieubezwaren lijkt het een mysterie hoe een investering  van  80 miljard$ of meer  kan verantwoord worden door een opbrengst die jaarlijks ‘slechts’ enkele miljarden zal bedragen. Het antwoord is waarschijnlijk het Geostrategisch belang dat China, de investeerder van het Nicaraguakanaal, hecht aan de nieuwe Amerikaanse handelsroute. Eén waar niet de Verenigde Staten van A maar zijzelf de grootste vinger in de pap zal hebben.

Deze bijdrage werd grotendeels overgenomen uit de september-editie van   Le Monde Diplomatique, verder vervolledigd door RC.

0 Comments on “Panamakanaal: dé Amerikaanse mobiliteitsknoop”

Leave a Comment