Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Stadsbestuur houdt Handelsbeurs-potje liever gedekt

Share

Een krantenartikel vorige maand meldde dat  gemeenteraadslid Joris Giebens (Groen) klaagde  dat het stadsbestuur  informatie over de vastgoeddeal rond de  Handelsbeurs probeert achter te houden.
Nu heeft Giebens zelf van schepen Rob Van de Velde een brief ontvangen waarin hij beschuldigd wordt gevoelige marktinformatie van AG Vespa gelekt te hebben naar de pers.

We bellen met Joris Giebens:  “Van de Velde zoekt een stok om een hond mee te slaan. Hij wil niet dat de vreemde vastgoedconstructie rond de Handelsbeurs in de openbaarheid komt. Maar ik heb niets verteld dat niet publiek gekend was en ook schepenen Van Campenhout en Heylen hebben in het verleden met de pers gesproken over Vespa-projecten. Het is mijn rol als bestuurder om controle uit te oefenen binnen AG Vespa en dit is al wat ik doe.”

Giebens: “Van de Velde kan mij met dit soort brieven niet intimideren en zal uit een ander vaatje moeten tappen.”

Verder hebben we het ook nog over de andere parkingplannen van de stad.


“Toeval”
Als toeval niet bestaat dan zit er een geurtje aan het dossier van de Handelsbeurs. Begin oktober bereikte de stad een akkoord met investeerder Mopro III over het Handelsbeursproject. De Handelsbeurs is het 19d-eeuws pand aan het begin van de Meir dat al meer dan 15 jaar staat te verkommeren. Maar naast de Handelsbeurs zelf zitten ook een aantal aanpalende gebouwen in het project. Zeer belangrijk daarbij  zijn het luxehotel dat moet komen aan de Lange Nieuwstraat en de parkeergarage die onder het complex gepland is.

Het project werd recentelijk voor de investeerders aantrekkelijker gemaakt door enerzijds het hotel in de hoogte te laten uitbreiden en door er  anderzijds  ook  een parking-project van te maken met 324 parkeerplaatsen in plaats de oorspronkelijk voorziene 70 plaatsen.

De kers op de taart voor Mopro III is  een extra huis  gelegen in de Sint Katelijnevest 55 dat de investeerder toegeschoven kreeg door stadsbedrijf AG Vespa.  Het pand zou nodig zijn om de grote parkeergarage toegankelijk te maken.  Wel is het opmerkelijk dat achter het pand in de Sint  Katelijnevest en de Handelsbeurs-complex dezelfde  investeerders zaten en dat  AG Vespa meer dan 1 miljoen € betaalde voor het huis.  (Zie ook Apache.be).
“Toeval” aldus Rob Van de Velde, bevoegd schepen  en voorzitter van de raad van bestuur van AG Vespa. Hij beweert niet geweten te hebben dat hij met dezelfde investeerders te doen had. Hij geeft wel toe dat de stad met de aankoop en doorschuifoperatie van de Sint Katelijnevest 55 een financiële ‘geste’ deed naar de investeerder omdat die 8 miljoen € extra moet investeren in de grotere parking.

Maar is het wel noodzakelijk om een investering  in 250 extra parkeerplaatsen ter waarde van € 50.000 /stuk in tijden van besparing te subsidiëren met belastinggeld?

Blijkbaar is het nog altijd niet helemaal duidelijk wie nu zit achter MoproIII . In 2013 kwam de firma in handen van Breevast, de vastgoedgroep van Frank Zweegers, maar een half jaar later werd ze opnieuw doorverkocht. Het huis in de Sint Katelijnevest was eigendom van Pieter Zweegers, de neef van Frank, maar volgens Van de Velde zit Zweegers echter niet (meer) in MoproIII.
Joris Giebens: “Er wordt altijd gezegd dat er nieuwe investeerders zitten achter Mopro maar het is voor ons nog altijd niet duidelijk of dat inderdaad zo is.”
Giebens is er niet helemaal van overtuigd dat de aankoop van het huis aan de Sint Katelijnevest ook echt nodig was:  “het is toch wel héél toevallig dat die parkeerstudie juist op het pand uitkomt in de Sint Katelijnevest dat eigendom is van Mopro. Ik stel mij dus vragen bij de objectiviteit  van de parkeerstudie.”

Heylen en Van Campenhout ook boter op het hoofd
Giebens: “Op 9 oktober werd ik geciteerd over die vreemde Handelsbeurs-constructie in een artikel in de Gazet van Antwerpen. Rob Van de Velde verwijt mij nu daarbij  gevoelige informatie gelekt te hebben naar de pers, maar dat klopt niet. Hij heeft door de Raad van Bestuur van AG Vespa een brief naar mij laten goedkeuren waarin hij zegt dat ik een aantal artikels van het intern reglement van AG Vespa met de voeten treed. Ik zou niet loyaal zijn tegenover AG Vespa en contact gezocht hebben met de pers, terwijl dat zijn privilege zou zijn als voorzitter.”

Giebens: “Het is mijn rol als bestuurder om controle uit te oefenen binnen AG Vespa en dit is al wat ik doe. Ook schepenen  Ludo Van Campenhout (N-VA) en Philip Heylen (CD&V), beiden ook in de raad van bestuur van AG Vespa, hebben in het verleden over dossiers van Vespa gecommuniceerd.”

“De taal van Van De Velde was intimiderend en heeft de bedoeling om  mij het zwijgen op te leggen. Hij had het over ‘passende maatregels’ ingeval van herhaling.”
“Maar ik heb niets gezegd dat niet publiek gekend is. Iedereen kan op het kadaster gaan nagaan wie eigenaar is van het huis in de Sint Katelijnevest. Het feit dat de operatie eigenlijk een vestzak-broekzak operatie is heb ik niet vernomen bij Vespa maar via derden.”
“Van de Velde kan mij met dit soort brieven niet intimideren en zal uit een ander vaatje moeten tappen.”

Inzage dankzij media-aandacht
Giebens: “De aanleiding van het artikel in de GvA van 9 oktober was dat ik geen inzage kreeg in de dossiers rond de Handelsbeurs. Het duurde meer dan een week vooraleer ik contact kreeg met AG Vespa. Daarom diende ik klacht in bij de gouverneur en het is juist het artikel in de krant daarover dat ertoe geleid heeft dat men mij inzage heeft verleend. Maar ik stel mij nog altijd vragen. Bijvoorbeeld over de degelijkheid van de parkeerstudie.”

Giebens: “Van de Velde beweert nu wel dat hij pas helemaal op het einde van de rit te weten is gekomen wiens eigendom de Sint Katelijnevest 55 is maar als het effectief over een geste van de stad gaat ten aanzien van de ontwikkelaar, dan wist men dat natuurlijk al veel vroeger en ook welke constructie men moest opzetten om die geste te kunnen doen. “

Parkingstad Antwerpen
Giebens: “Fundamenteel  vraag ik mij ook af waarom er een parking van 324 plaatsen moet komen terwijl er binnen een straal van 500 meter rond de Handelsbeurs 2.500 parkeerplaatsen voorhanden zijn die alleen op zaterdagnamiddagen vol zitten.  Je kan inderdaad stellen dat het Handelsbeursproject een parkingproject is. Met dit project en de 300 parkeerplaasten op het operaplein neemt het aantal parkeerplaatsen in de kernstad  met 600-700 toe. Dat is pure waanzin; het aantrekken van de automobiliteit naar het stadscentrum terwijl we een duurzame mobiliteitsoplossing nodig hebben. ”

RC: Maar daar blijft het niet bij. Nu hebben we ook nog de parkings aan de Scheldekaaien.
Giebens: “Daarover is het ook nog onduidelijkheid troef.  We weten niet hoeveel parkeerplaatsen daar zullen komen, maar het zullen meer plaatsen worden dan er momenteel zijn. Het bestek daarover moet in februari uitgeschreven worden. Van de Velde is daar ook zeer onduidelijk over maar het is zó manifest in strijd met het Masterplan voor de Scheldekaaien dat ik me niet kan voorstellen dat dit plan het haalt. ”

RC: Er is nu sprake van een Parkingring of Parkeerring, niet aan de Ring maar aan de leien en de Kaaien. Zegt dat u iets?
Giebens: “Dat zal allicht in het mobiliteitsplan van schepen Koen Kennis staan. daar zijn binnen de gemeenteraad nog geen besprekingen over geweest. Maar dit is natuurlijk waanzin want het gaat niet over randparkings  maar over parkings midden in de stad. Als je spreekt over stadsrandparkings dan moet je op een behoorlijke afstand van de stad zitten vooraleer je van een duurzame oplossing kunt spreken en dit is niet het geval.”

Noot: in het voorontwerp van het mobiliteitsplan van Koen Kennis (kopie HIER)  is geen sprake van een Parkeerring op de kaaien/leien, wel van ‘Parkeerlussen’. Daarbij gaat het over een  ‘grote’ parkeerlus die een parkeerring wordt in het centrum op leien/Zuid/ kaaien/eilandje. Verder  zijn er nog bijkomende ‘lussen’ in de oude binnenstad. Al die parkings zijn nodig voor de ‘shopper, toerist en dienstverlener’. (pagina 74)

0 Comments on “Stadsbestuur houdt Handelsbeurs-potje liever gedekt”

Leave a Comment