Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Bewoonde huizen slopen wegens niet bewoond??

Share

De Derde Generatie is een vereniging van jongeren die zich inzetten voor het behoud van de polderstreek waarin Doel ligt, en die volgens de huidige plannen volledig havengebied zou worden. In afwachting van de goedkeuring en eventuele uitvoering van deze plannen zijn al heel wat woningen in het gebied onteigend of opgekocht door de Maatschappij Linkerscheldeoever. MSLO wil immers liefst dat alles zo open mogelijk blijft, om mogelijke investeerders van het groeipotentieel van de Antwerpse haven te overtuigen. Uitbreidingsplannen maken een betere indruk dan ‘inbreiding’, het aanbieden van de honderden hectares in het bestaande havengebied die er ongebruikt bij liggen.

Al in de jaren zeventig werden huizen onteigend voor plannen die nooit verwezenlijkt werden. Vijf zo’n huisjes zijn drie jaar geleden ‘proper gekraakt’ door De Derde Generatie, niet omdat deze jongelui de centen niet hebben om betaald te wonen (ze zijn vragende partij voor een huurovereenkomst), maar om de aandacht te vestigen op het potentieel van de vele nutteloos leegstaande huizen in dit gebied, en om verkrotting te voorkomen. Ze knapten de huisjes op, zijn er gedomicilieerd, en betalen water, elektriciteit en een brandverzekering. Eén van de bewoners, Brian Waterschoot, was te gast in onze studio.

Zo’n maand geleden vroeg MSLO een sloopvergunning aan voor deze vijf huisjes, met als motivatie dat ze niet bewoond, functieloos, onveilig, onbewoonbaar, verkrot, en door talloos ongedierte geplaagd zouden zijn. Alhoewel dat overduidelijk niét het geval is, bestaat blijkbaar vreemd genoeg toch de kans dat de sloopvergunning verleend wordt.

Veel hangt af van een positief dan wel negatief advies van de gemeente Beveren. Uit het Bevers bestuursakkoord: “Het college wenst dat het gebied De Putten niet nodeloos wordt ingenomen en in elk geval zolang als mogelijk wordt ontzien”, en ook: “… het college voorstander is van het verder bewoonbaar houden van de woningen in het gebied die eigendom zijn van de MLSO.” Toch is het bang afwachten voor De Derde Generatie. Ze verzamelden zo’n 700 bezwaarschriften om aan te tonen dat de bevolking het met hen eens is.

De beslissing van de gemeente Beveren kan nog enkele weken op zich laten wachten.

0 Comments on “Bewoonde huizen slopen wegens niet bewoond??”

Leave a Comment