Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Joris Giebens(groen): “de Scheldekaaien zijn van de Antwerpenaars, niet van de auto’s”

Share

Het was de bedoeling om het met Antwerpens schepen  Rob Van de Velde over de heraanleg van de Antwerpse kaaien te hebben. Aangezien de schepen op het allerlaatste moment verstek liet gaan bellen we naar oppositielid Joris Giebens.

Giebens is  niet tevreden met de aanpak van het stadsbestuur: “Het verschuiven van de zuidelijke kaaienparking naar het centrum, maar ook de  ontwikkeling van de Loodswezensite ten noorden van het centrum staan ter discussie. Als we Van de Velde goed beluisteren dan worden in de Loodswezensite grootschalige kleinhandel en kantoren gepland. Daar wordt dan ook een bijkomende parking voorzien, niet alleen voor mensen die op de site moeten zijn maar ook een zogenaamde ‘rotatieparking’ voor volk dat in het centrum moet zijn. Over hoeveel plaatsen het gaat laat men over aan de ontwikkelaar. Het kan zijn dat de bouwcode bepaalt dat er bijkomende parkeerplaatsen nodig zijn, maar de dit bestuur heeft de code zelf opgesteld. ”

Maar nog meer dan het Loodswezen is het de aanpassing van de parkingplannen op de kaaien die voor controverse zorgt. De voorziene zuidelijke kaaienparking ter hoogte van de gedempte zuiderdokken wordt een halve kilometer naar het centrum opgeschoven en in plaats van een ondergrondse parking wordt de optie open gelaten om een bovengrondse parking te behouden, met verdiepingen zelfs.

Giebens: “Het was zo dat er in  oorspronkelijke plannen weinig autoverkeer zou zijn ter hoogte van de Suikerrui, met daardoor een gemakkelijke oversteek voor de voetgangers vanuit het centrum naar de Schelde.
Nu heeft het stadsbestuur beslist dat de zuidelijke kaaienparking ook vanuit het noorden toegangkelijk moet zijn wat dus extra verkeer ter hoogte van de Suikerrui zal veroorzaken.”

“We vinden dat de kaart van het Masterplan  getrokken wordt. Dat er een openbaar domein komt met een binding tussen stad en rivier. Op de kaaien mag geen parkeergebouw te zien zijn; de Scheldekaaien zijn voor de Antwerpenaars en niet voor de auto’s. We kunnen leven met parkeervoorzieningen, maar niet zoveel als er nu zullen bijkomen als men de N-VA verder laat doen.”
Verder hebben we het nog over de Spoor Oost site en Oosterweel. “De rol van VLD is zeer bizar. Hoe ze nu zowel op stadsniveau als op Vlaams niveau in dit verhaal meestappen terwijl ze vlak voor de verkiezingen kozen voor een volledige overkapping.”

0 Comments on “Joris Giebens(groen): “de Scheldekaaien zijn van de Antwerpenaars, niet van de auto’s””

Leave a Comment