Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Den Dam: Participatiecharter ondertekend

Share

Bijna 10 jaar nadat het slachthuis in de Antwerpse Dam-buurt failliet ging staat het terrein nog altijd te verkommeren, maar er komt schot in de zaak: het stadsbestuur heeft een parcours uitgestippeld om de site te ‘herontwikkelen’.
Het is echter nog niet duidelijk duidelijk wat er nu precies met de terreinen gaat gebeuren. “Daarom zal er eerst een Masterplan opgesteld worden voor de site en dat moet over 9 maanden af zijn” zegt Wouter Van Mol van  het Dam-comité, de bewonersgroep uit de buurt. Het staat wel al vast dat het project de bevolking van Den Dam (momenteel 4500) substantieel zal uitbreiden.

Onder het motto ‘Beter eerst vragen dan achteraf klagen’ zette het Dam-Comité het stadbestuur de afgelopen  jaren onder druk om in overleg te gaan met de buurt. Dit mondde uit in de ondertekening afgelopen dinsdag van een participatiecharter waarin de betrokken partijen zich engageren om de ontwikkeling van de site in overleg met alkaar te doen. De bewonersgroep is zeer tevreden met het charter.

Naast de stad Antwerpen en de bewoners zijn natuurlijk ook de eigenaars van de terreinen belangrijke spelers. Opvallend is dat naast CFE niemand minder dan  de LandInvest Group van Marc Schaling de voornaamste eigenaar is. In 2013 kwam LandInvest in opspraak door de dubbele verkoop van de Renaultsite aan de Tunnelplaats (zie Apache.be). Bovendien bleek dat de toenmalige Operationeel Directeur van LandInvest, Joeri Dillen, daarna anderhalf jaar als  kabinetchef actief was voor Antwerps burgemeester De Wever (zie ook HIER). Schaling is er nu dus ook in geslaagd om de hand te leggen op de een stuk van de Slachthuissite.

Behalve de herontwikkeling van de Slachthuissite zullen ook de Oosterweelplannen van de Vlaamse regering een grote impact hebben op de buurt. Op een persconferentie bracht Groen aan het licht dat de ‘sleuf’  waarin de heraangelegde Antwerpse ring volgens het BAM-tracé zou ‘verdwijnen’ in werkelijkheid aan Den Dam  bijna 2 meter boven de grond uitsteekt alvorens de tunnel van het Albertkanaal in te duiken. 

“Er komen ook zes rijstroken bij, we krijgen er eigenlijk een kleine Berlijnse muur” , aldus Wouter Van Mol. “Maar die ligt wel achter een dok dus er staat niet echt een muur tegen de buurt. Toch is het een jammere zaak want we zullen het verkeer misschien wel niet meer zien,  maar toch wel nog  horen en inademen.”
“Het Slachthuisdossier en Oosterweel zijn op zich verschillende zaken. Maar in  onze adviezen in verband met het Masterplan en de projectdefinitie staat wel duidelijk dat een bovengrondse ring een hypotheek legt op de mogelijkheid om het  Lobroekdok te ontwikkelen tot een aangename plek in de buurt zoals ook de de stad het destijds wilde.”

0 Comments on “Den Dam: Participatiecharter ondertekend”

Leave a Comment