Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Wouter Van Besien: “Ben Weyts vertelt leugentjes over Ringland-Intendant”

Share

Niet de Vlaamse regering, ‘t Stad of BAM   komen met informatie naar buiten over hoe de heraangelegde ring er in hun plannen uitziet maar wel oppositiepartij Groen. Gisteren presenteerde de partij op een persconferentie een aantal slides die weergeven hoe breed de ring zal worden in het noord-oostelijk deel.

Wouter Van Besien: “We hebben die kaarten in stukjes kunnen bijeenpuzzelen. De regering weet ook wel dat de plannen niet op gejuich zullen gehaald worden en daarom proberen ze ze uit het oog te houden. Ook het Antwerps stadsbestuur zit niet te wachten op informatiedeling en is helemaal niet tuk op overleg. Rond het mobiliteitsplan voor Antwerpen deed schepen en BAM-bestuurder Koen Kennis  de historische uitspraak dat ‘het mobiliteitsplan te moeilijk is voor de Antwerpenaars’ en dat dus alleen met experts moest overlegd worden. ”

“De plannen tonen vooral aan dat de ring overal verbreed zal worden. Tot 27 baanvakken aan het containerpark van Borgerhout, dat wisten we  al, maar ook bijvoorbeeld van 10 naar 16 baanvakken in Merksem, en ook 8 vakken erbij in Borgerhout, vlak naast appartementsgebouwen waar veel volk woont.  Daardoor komt de ring ook veel dichter bij de bewoning, tot 60 meter aan de sportballon, 120 meter aan Den Dam. En er verdwijnt ook veel groen, zoals Het Schijntje. Als alles volgens plan  verloopt beginnen de werken op de ring vermoedelijk in 2018 of 2019.”

LINK: Presentatie Groen Plannen Hollandse Knoop, 22 mei: HIER

RC: Het was waarschijnlijk geen toeval dat jullie de persconferentie organiseerden in Deurne?
Wouter Van Besien: “Neen. We willen de informatie delen met de bewoners en we gaan ook bewonersvergaderingen organiseren, maandag bijvoorbeeld in Salle Jeanne in Deurne (Tunrhoutsebaan, nvdr). ”

RC: Worden de krachten niet beter gebundeld met bijvoorbeeld PVDA?
Van Besien: “Zeker. We willen er geen solo-actie van Groen van maken en we willen met andere partijen, buurtgroepen en de actiegroepen samenwerken.”

RC: Het is waarschijnlijk ook wel de bedoeling druk uit te oefenen op de lokale vertegenwoordigers van de ‘Traditionele’ partijen, zoals N-VA, CD&V en sp.a.
Van Besien: “Inderdaad. We zien al langer dat er lokaal veel meer kritiek is op Oosterweel dan op gewestelijk niveau. De ring loopt door de verschillende districten en ook daar moeten de krachten gebundeld worden. ”

RC:  In verband met Ringland: we hoorden dat er een gemeenteraadscommissie over Ringland zou samengeroepen worden.
Van Besien: “Waarschijnlijk wordt het een gezamenlijke commissievergadering van de stad en districten. Ringland zal haar plan komen voorstellen en de raadsleden zullen kunnen vragen stellen. ”

RC: Blijkbaar hebben BAM-partijen sp.a  en CD&V in enkele districten mee de vraag voor een Ringlandcommissievergadering ondersteund?
Van Besien: “Het is een (politiek) lappendeken maar het is een goede zaak dat men de zaak vanuit de districten bekijkt want het mag dan misschien wel gaan over internationale mobiliteit, de impact is wel voor die buurten waar veel mensen wonen.”

RC: Ondertussen kondigde de regering aan dat er een ‘Intendant’ voor Ringland zal aangesteld worden. Wat verwachten jullie daarvan?
Van Besien: “Alles hangt af van het mandaat dat die man of vrouw krijgt en wie het wordt. Zal die persoon niet onder druk komen te staan van de Vlaamse regering? Ik heb de vraag al veel gesteld aan de Vlaamse ministers maar krijg het verkeerde antwoord, namelijk dat het alleen over het zuidelijk stuk van de ring gaat. Dat kan natuurlijk niet, de volledige ring moet bekeken worden. Bovendien moet de Intendant ook duidelijke conclusies kunnen trekken. Als blijkt dat het BAM tracé met Hollandse knoop een volledige overkapping onmogelijk maakt dan moet de Intendant ook kunnen concluderen dat de Hollandse knoop en het BAM tracé moeten afgevoerd worden.  Dat moet in het mandaat staan en dan moet via een openbare procedure iemand gezocht worden die het mandaat aandurft. Als aan die twee voorwaarden voldaan is dan is de Intendant een goede zaak.”

RC: En wanneer wordt dat duidelijk?
Van Biesen: “Minister Ben Weyts zei op het Ringlandcolloqium vorige week dat hij het bestek voor een intendant had uitgestuurd en dat de procedure vóór de zomer zou duidelijk zijn. Maar ondertussen bleek dat het bestek nog helemaal niet klaar is. Dat was dus weer een leugentje van de minister. “

0 Comments on “Wouter Van Besien: “Ben Weyts vertelt leugentjes over Ringland-Intendant””

Leave a Comment