Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Een heraangelegde Herentalsebaan: maar hoe?

Share

 

Tijdens de Bevrijdingsfeesten in Deurne ging het communicatie- en inspraaktraject over de heraanleg van de Herentalsebaan van start. De heraanleg van de beruchte baan is gepland voor 2018. Zowel de voetpaden als de rijweg zouden vernieuwd worden en dat is goed nieuws voor de weggebruikers. Menig fietser of automobilist zal meermaals gevloekt hebben op de kasseien en ook voor de plaatselijke middenstand is dit goed nieuws. Als alles goed gaat, ligt er eind 2016 een definitief ontwerp op tafel. Het deel tussen de Boterlaarbaan en de Florent Pauwelslei wordt nog tijdens deze legislatuur aangepakt, het deel tussen de Florent Pauwelslei en de Van Strijdoncklaan volgt later.

We vroegen om een korte reactie bij twee leden van de Deurnese districtsraad. Karen Maes is voor Groen Deurne verkozen in de districtsraad en kwam al enkele keren tussen tijdens de raad over de baan. Zij benadrukt voornamelijk de gevaarlijke situatie aan het Mestputteke en vindt het spijtig dat voornamelijk handelaars inspraak krijgen bij de heraanleg.

Ook de Deurnese afdeling van de Open VLD wil een constructief voorstel doen voor de heraanleg van de Herentalsebaan, en doet dat in de vorm van een visietekst. Centraal o.m. een heraanleg van de volledige Herentalsebaan – en niet alleen tot aan de Dascottelei – en een veel vlotter en geluidsarmer verkeer. We bellen daarover met Freddy Lorent. Hij is in Deurne schepen van o.m. publiek domein, groen en feestelijkheden, maar spreekt bij ons als bestuurslid bij de Open VLD Deurne.

Wie graag wat meer leest over de Herentalsebaan kan terecht op de site van de Gazet van Deurne.

0 Comments on “Een heraangelegde Herentalsebaan: maar hoe?”

Leave a Comment