Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

‘illegale’ superlonen topambtenaren door Vlaanderen geregulariseerd?

Share

De Vlaamse regering wil enkele kleine lettertjes aanpassen in het Gemeentedecreet, de Vlaamse wet die de organisatie van steden en gemeenten regelt.  Daardoor zou de gemeenteraad het toezicht op een deel van het bestuur verliezen. Verder wordt het ook mogelijk gemaakt om zeer hoge lonen uit te betalen aan ambtenaren.

“Men zegt dat die superweddes marktconform zijn, maar dit is geen markt. De overheidsdiensten hebben een totaal andere missie en, gelukkig, een totaal andere logica.”

Concreet staat er nu in artikel 241 van de Vlaamse wet dat “er aan geen enkel personeelslid van het autonoom gemeentebedrijf een jaarsalaris kan worden toegekend dat gelijk of hoger is dan het jaarsalaris van de gemeentesecretaris”. De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente.
Door zes woordjes toe te voegen aan dit artikel zet het voorstel de deur voor superlonen wagenwijd open:   “Behalve in geval van gemotiveerde afwijking, kan aan geen enkel personeelslid…”.

Dirk Van Duppen, Antwerps gemeenteraadslid voor PVDA bond de kat de bel aan tijdens de afgelopen gemeenteraad: “Antwerpen  betaalt nú al veel meer  aan sommige  ambtenaren en is dus in overtreding met de wet.  Zo krijgt Bruno Holthof,  de bestuurder van ZNA (de voormalige OCMW-ziekenhuizen), jaarlijks €500.000, bijna vier keer de wedde van de stadssecretaris en de burgemeester.Eerder dit jaar was er een discussie in de gemeenteraad over de lonen van de topambtenaren en het feit dat die veel hoger zijn dan die van de burgemeester. Daarop repliceerde burgemeester De Wever  (voor wie het intomen van overheidsuitgaven een topprioriteit is,nvdr)  dat hij vond dat zijn burgemeesterswedde een stuk hoger mocht zijn.”

Van Duppen: “De situatie is totaal scheefgetrokken. Men vermindert het toezicht van de gemeenteraad met de bedoeling om de rechten van de gewone ambtenaren uit te kunnen hollen terwijl anderzijds voor de topambtenaren een onwettige situatie gelegaliseerd wordt.”
“Men zegt dat die superweddes marktconform zijn maar dit is geen markt. De overheidsdiensten hebben een totaal andere missie en, gelukkig, een totaal andere logica.”

Het feit dat de superlonen van de topambtenaren (voorlopig nog) onwettig zijn is voor Van Duppen een nieuw element. PVDA onderzoekt of er een klacht zal worden ingediend.

De respons van burgemeester Bart De Wever van 26 januari op de vraag van Dirk Van Duppen is verhelderend: niet alleen was de burgemeester  al in januari op de hoogte van de illegaliteit van het loonbeleid van de stad (dat mogelijks al dateert van vóór hij burgemeester werd), De Wever geeft ook aan dat de aanpassing van de wetgeving er komt op zijn vraag. “We moeten een logische weddepiramide construeren die een redelijke reflectie is van wat de markt betaalt. We hebben tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen  gevraagd om de steden wat bandbreedte te geven”

Link:  Gemeentedecreet (2005)

0 Comments on “‘illegale’ superlonen topambtenaren door Vlaanderen geregulariseerd?”

Leave a Comment