Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Terugblik op VN-klimaattop Parijs

Share

Jonathan Lambregs van de Vlaamse Jeugdraad en klimaatactivist Niel Staes  voor een uitgebreide analyse van het klimaatakkoord.

Lambregs:  “Een belangrijk verschil met vorige akkoorden is dat nu niet top-down gewerkt is. Nu heeft men aan de landen zelf gevraagd wat ze kunnen doen en die voorstellen zijn nu in het akkoord vastgeklikt. Bovendien moet de stand van zaken vijfjaarlijks geëvalueerd worden en de doelstelling eventueel verhoogd worden”.
“Men had ook uit de fouten van Kopenhagen geleerd, deze keer iedereen bij de onderhandelingen betrokken.”

Staes: “De trein die de klimaatwijziging moet stoppen is tien jaar te laat vertrokken maar met dit akkoord kunnen we nog altijd op tijd aankomen door de trein onderweg te laten versnellen, dankzij de vijfjaarlijkse bijsturing. ”
“Er staan heel veel goede dingen in het akkoord maar er zijn een aantal belangrijke tekorten. Bijvoorbeeld dat het verdrag expliciet stelt dat historische vervuilers (VS en Europa) niet kunnen aangeklaagd worden voor de schade ten gevolge van hun uitstoot uit het verleden. Verder zijn lucht- en scheepvaart uit het akkoord gehouden- niemand is dus verantwoordelijk voor die uitstoot. Maar impliciet zitten ze wel in het akkoord want er sprake van ‘globale uitstoot’. Bovendien worden lucht- en scheepvaart ook door andere VN instanties gereguleerd, dus via die weg is er nog vooruitgang mogelijk.”

0 Comments on “Terugblik op VN-klimaattop Parijs”

Leave a Comment